PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ZADANIA I UPRAWNIENIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ W ŚWIETLE PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ KARTY NAUCZYCIELA

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-10-23

Cena: 409 zł

ZADANIA I UPRAWNIENIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ W ŚWIETLE PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ KARTY NAUCZYCIELA

Data: 23 października 2018, 10:00 - 15:00

Cele: Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat stosowania w praktyce delegacji ustawowych zawartych w ustawie – Karta Nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień w zakresie ruchu kadrowego oraz stanowieniem aktów prawa miejscowego.

Adresaci: Pracownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania z zakresu edukacji, a także pracownicy zespołów ekonomiczno-administracyjnych obsługujących szkoły i placówki.

Prowadzący: Od wielu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracuje w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Program:
1. Podział kompetencji pomiędzy organy jednostki samorządu terytorialnego – prawidłowa realizacja właściwości w świetle Karty Nauczyciela.
2. Akty prawa miejscowego stanowione na podstawie Karty Nauczyciela:
a. Regulamin wynagradzania nauczycieli.
b. Regulacje dotyczące czasu pracy nauczycieli i ich rozliczania.
c. Regulacje dotyczące funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
d. Regulacje dotyczące finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
3. Analiza wysokości wynagrodzeń nauczycieli w roku budżetowym.
100 minut.
4. Zadania organu prowadzącego w awansie zawodowym nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzaminacyjnego.
5. Zadania organu prowadzącego w zakresie wyposażenia szkoły lub placówki.
100 minut.
6. Udział organu prowadzącego w tworzeniu i gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
7. Procedura oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki.
8. Udział organu prowadzącego w ruchu kadrowym nauczycieli.
9. Pozostałe zadania organu prowadzącego.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 października 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Zielna 39. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 9 października. Cena po 9 października to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: