PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Kurs: System BeSTi@ w praktyce jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-03-23

Cena: 809 zł      749 zł

Kurs: System BeSTi@ w praktyce jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych. Porady i wskazówki przydatne przy wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych oraz planowaniu budżetu i jego zmian

Data: 23-24 marca 2020, 10:00 - 15:00

Cele: Praktyczne poznanie wszystkich możliwości i funkcji Systemu BeSTi@ w celu poprawy wydajności pracy podczas przygotowywania sprawozdań i dokumentów planistycznych podczas spotkania z członkiem ekipy, która stworzyła i nadal modernizuje system BeSTi@.

Wymagania: Możliwe jest zabranie przez Uczestników własnych komputerów. W takim wypadku wymagane będzie, aby na komputerze znajdowały się:
- zainstalowany system BeSTi@,
- kopia bazy danych systemu, aby możliwe było odtworzenie na komputerze roboczym środowiska Państwa codziennej pracy w systemie.

Adresaci: Skarbnicy JST oraz pracownicy wydziałów finansowych JST obsługujący w swojej pracy system BeSTi@.

Prowadzący: Zastępca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie Systemu BeSTi@.

Program:
1. Możliwości Systemu BeSTi@ w zakresie obsługi sprawozdań i ewidencji budżetu.
2. Rożne scenariusze pracy w Systemie jako narzędzia wielostanowiskowego (podział pracy):
a. BeSTi@ a SJO BeSTi@ w jednostkach podległych – różnice, wady i zalety.
b. Praca zdalna – wady i zalety.
3. Optymalna konfiguracja Systemu:
a. Uprawnienia użytkowników i role.
b. Prawa do jednostek podległych.
c. Omówienie modułu Administracja (wybrane elementy).
- Dane kontrolne.
- Słowniki systemowe.
4. Wysyłanie dokumentów.
a. Omówienie modułu „Komunikacja”.
5. Przygotowane sprawozdań budżetowych.
b. Omówienie modułu „Sprawozdania”.
c. Sprawozdania jednostkowe i zbiorcze.
d. Agregowanie danych.
e. Import danych z systemów zewnętrznych (pliki xml).
f. Wbudowane kreatory.
g. Weryfikacja poprawności danych.
h. Operacje hurtowe na sprawozdaniach.
i. Podglądy wydruków.
j. Operacje na tabelach ekranowych.
k. Eksport danych z BeSTii.
l. Podpisywanie i wysyłka do RIO.
6. Przygotowanie i ewidencjonowanie zmian budżetu.
a. Omówienie modułu „Uchwały”.
- Słownik zadań.
- Konfiguracja szczegółowości załączników i konsekwencje wyborów.
b. Model „od szczegółu do ogółu” i model „od ogółu do szczegółu” – omówienie wariantów pracy.
c. Przygotowanie planów finansowych do projektu budżetu i uchwały budżetowej (słownik jednostek).
d. Przygotowanie projektu budżetu i uchwały budżetowej.
e. Wykorzystanie wbudowanych kreatorów (automatyzacja pracy).
f. Zmiany w budżecie (uchwały i zarządzenia).
g. Import i eksport danych planistycznych.
h. Omówienie rodzajów podglądów wydruków i ich parametryzacja.
i. Operacje na tabelach ekranowych.
j. ”Korygowanie” dokumentów planistycznych – omówienie procedur.
7. Przygotowanie i ewidencjonowanie wieloletnich prognoz finansowych.
a. Omówienie modułu „WPF”.
b. Konfiguracja WPF i konsekwencje wyboru.
c. Przygotowanie WPF (projekt, uchwała, zmiany).
d. Wykorzystanie wbudowanych kreatorów do tworzenia dokumentów.
e. Wykorzystanie kreatorów wewnętrznych.
f. Import i eksport danych WPF (pliki xml i Excel).
g. Podglądy wydruków i ich parametryzacja.
h. Podpisywanie i wysyłka do RIO.
i. „Korygowanie” WPF – omówienie procedury sprostowania.
8. Analiza danych w BeSTii za pomocą raportów.
a. Omówienie modułu „Raporty”.
b. Działanie przykładowych raportów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 stycznia 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 1 stycznia. Cena po 1 stycznia to 809 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 27

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: