PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I INNE KLUCZOWE PRAWNE UWARUNKOWANIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-12-07

Cena: 409 zł

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I INNE KLUCZOWE PRAWNE UWARUNKOWANIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Data: 7 grudnia 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci:
- Pracownicy urzędów gmin.
- Pracownicy innych organów administracji publicznej.
- Deweloperzy.
- Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

Cele: 
- Przedstawienie kluczowych problemów planowania przestrzennego.
- Analiza wybranych orzeczeń sądów powszechnych i administracyjnych.
- Określenie rozumienia wybranych instytucji planistycznych.
- Określenie kluczowych błędów popełnianych przez organy gmin.

Prowadzący: Radca prawny, kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, praktyk z doświadczeniem przy obsłudze prawnej inwestorów, gmin, województw, a także organów administracji centralnej, autor kilkuset publikacji (w tym książek) z wyżej wymienionego zakresu.

Program:
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Zasada kontynuacji funkcji przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.
3. Zasada bliskiego sąsiedztwa przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.
100 minut.
4. Dostęp do drogi publicznej i infrastruktura techniczna przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.
5. Postępowanie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.
6. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.
100 minut.
7. Wykładnia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
8. Wykładnia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Skutki ekonomiczne uchwalenia planu miejscowego.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 listopada 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 23 listopada. Cena po 23 listopada to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: