PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Jak prawidłowo rozliczać koszty ciepła i wody

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-06-11

Cena: 459 zł      409 zł

Jak prawidłowo rozliczać koszty ciepła i wody

Data: 11 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: zarządcy i administratorzy nieruchomości, pracownicy administracji i księgowości zajmujący się rozliczaniem kosztów mediów, pracownicy zasobów komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Cele i korzyści: Zapoznanie uczestników z występującymi metodami rozliczenia mediów oraz tworzeniem właściwych regulaminów i praktycznych formuł prawidłowego rozliczenia. Każdy z uczestników otrzyma aplikację do rozliczenia mediów sporządzoną na arkuszu kalkulacyjnym Excel z możliwością podglądu zastosowanych funkcji oraz wsparcie techniczne co do przystosowania aplikacji dla większej liczby lokali. Szkolenie dotyczy kompletnej specyfikacji związanej z rozliczeniem kosztów dostawy mediów do nieruchomości wielolokalowej mieszkaniowej i użytkowej. Szkolenie podstawowe obejmuje 8 godzin edukacyjnych i jest prowadzone przez biegłego sądowego specjalności związanej z rozliczeniem kosztów ciepła i wody do nieruchomości oraz z zarządzaniem nieruchomościami.

Prowadzący: Absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej Collegium Varsoviense. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego. Specjalista w opracowywaniu i wdrażaniu planów naprawczych. Zarządca nieruchomości legitymujący się licencją zawodową o nr 14587. Były dyrektor zarządzający jednego z TBS w Warszawie. Wykładowca wielu tematów z dziedziny zarządzania nieruchomościami i prawa cywilnego. Specjalista z rozliczania kosztów dostawy mediów. Autor publikacji pt.: „Algorytm rozliczania mediów”, „Poradnik administratora nieruchomości”. Autor oprogramowania „MEDIATOR” do rozliczania mediów. Biegły sądowy d.s. zarządzania nieruchomościami i rozliczenia kosztów dostawy ciepła i wody dla obiektów budowlanych, przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu oraz przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Autor dwutomowego Poradnika administratora nieruchomości oraz wielu programów komputerowych wspomagających administrowanie nieruchomościami.

Program:
1. Podstawy formalne i prawne.
- Rodzaje dostaw mediów.
a. Energia i paliwa sieciowe - Energia cieplna, paliwo gazowe dla wytworzenia ciepła, energia elektryczna dla wytworzenia ciepła.
b. Energia wytwarzania z paliw własnych - paliwa stałe (węgiel, drewno, brykiet, pelet) paliwa płynne ( olej opałowy, gaz LPG).
- Źródła przetwarzania energii.
a. Węzeł cieplny (ciepło sieciowe, paliwo sieciowe, źródła geotermalne, solary słoneczne i fotovoltaika).
b. Własna kotłownia na paliwo sieciowe.
c. Własna kotłownia na paliwo stałe i płynne.
- Rodzaje urządzeń pomiarowych ciepła i wody.
a. Ciepłomierze budynkowe i lokalowe.
b. Podzielniki kosztów rodzaje i działanie).
c. Finansowanie ponownej legalizacji.
d. Wodomierze główne i lokalowe.
2. Ustalenie kosztów.
- Koszty stałe i zmienne.
a. Koszty stałe – wyszczególnienie i kalkulacja.
b. Koszty stałe wg. sprzedaży, a wg. regulaminu.
c. Koszy zmienne – podział na koszty wspólne i licznikowe.
d. Podział kosztów zmiennych licznikowych na koszty c.o. i c.w.
- Problemy z eksploatacją.
a. Inwentaryzacja powierzchni użytkowej budynków i lokali.
b. Inwentaryzacja wysokości dla ustalenia powierzchni grzewczej.
c. Rejestr urządzeń pomiarowych budynkowych i lokalowych.
d. Rejestr użytkowników lokali, ilości osób i okresu zamieszkania.
e. Braki opomiarowania i odczytów lub niezgodność odczytów.
f. Uchyb wody, przyczyna i wyliczenie jego wielkości.
g. Ustalenie granicy własności lokalowych urządzeń pomiarowych i strony zobowiązanej do finansowania ponownej legalizacji.
h. Konsekwencje prawne i finansowe wynikające z zawartej umowy pomiędzy dostawcą, a odbiorcą.
i. Kiedy użytkownik lokalu jest odbiorcą?
j. Nieudostępnienie lokalu dla odczytania zużycia – ochrona miru domowego art. 193 K.K.
3. Źródła energii.
- Energia elektryczna i cieplna.
a. Energia i paliwa sieciowe - Energia cieplna, paliwo gazowe dla wytworzenia ciepła, energia elektryczna dla wytworzenia ciepła.
b. Energia wytwarzania z paliw własnych - paliwa stałe ( węgiel, drewno, brykiet, pelet) paliwa płynne ( olej opałowy, gaz LPG).
4. Rozliczanie kosztów dostawy i wytworzenia ciepła.
- Podstawy prawa energetycznego.
a. Szczegółowe omówienie art. 45a Prawa Energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem pkt 4 i pkt 11a.
b. Rozliczenie mediów w najmie, omówienie Ustawy o ochronie praw lokatorów.
- Warianty metod rozliczenia kosztów dostawy.
a. Przedstawienie metod występujących w rynku nieruchomości.
b. Dostosowanie metody dla danego rodzaju nieruchomości.
- Wybór metody rozliczenia.
a. Rekomendacja metody trójstopniowej jako najbardziej optymalnej.
b. Rozliczenie zastępcze wg. pow. grzewczej.
- Rejestr kosztów i odczytów
a. Optymalny okres odczytów.
b. Ustalanie odczytu na daną datę z dowolnej daty.
c. Koszty księgowe dostawy mediów, a koszty eksploatacji.
- Opracowanie regulaminu rozliczenia kosztów.
a. Przedstawienie aktualnych podstaw prawnych.
b. Przedstawienie słownika definicji.
c. Regulacja finansowania ponownej legalizacji.
d. Wskazanie metody rozliczenia.
e. Sposoby rozliczania ciepła i podgrzania wody.
f. Wskazanie sposobu rozliczania wody i ujawnionego uchybu.
5. Rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków.
- Ustalenie zużycia sumarycznego z lokali.
a. Ustalenie średniego zużycia z lokali opomiarowanych lub zużycia normatywnego.
b. Wielkości wody z Rozporządzenia MI o normach wody.
c. Stosowanie „ryczałtu” jako błędne ustalanie zasad rozliczenia wody.
- Ustalenie uchybu tj. wody gospodarczej.
a. Uchyb – jego wielkość i sposób rozliczenia jego kosztu.
b. Co zrobić przy uchybie dodatnim?
- Rozliczenie zużycia wodomierza głównego.
a. Rozliczenie całkowitego poniesionego przez odbiorcę kosztu.
b. Kiedy użytkownik będący odbiorcą ponosi koszty wody do budynku, a kiedy do lokalu?
6. Rozliczenie na przykładzie.
- Rozliczenie kosztu stałego i wspólnego.
a. Wyliczenie stawki dziennej dla kosztu stałego.
b. Rozliczenie kosztów stałych i wspólnych za potwierdzony okres korzystania z lokalu.
- Ustalenie zużycia dla lokali z brakującym lub uszkodzonym licznikiem dla ciepła i wody.
a. Stosowanie pkt 11a art. 45a Prawa Energetycznego.
b. Odszkodowanie – kiedy, za co i ile?
- Wyliczenie stawki GJ.
a. Wyliczenie stawki 1 GJ lub 1 kWh wg uzupełnionej tabeli odczytów.
b. Omówienie nieprawidłowego stosowania współczynników zwiększających zużycie.
- Rozliczenie zużycia i kosztów lokalowych.
a. Weryfikacja rozliczenia.
b. Dostęp do danych, do których uprawniony jest użytkownik lokalu.
c. Jakie dane powinny znaleźć się w zawiadomieniu o rozliczeniu mediów?
- Przygotowanie raportu końcowego.
a. Zaprezentowanie rozliczenia dla jego odbiorcy.
b. Podanie danych dotyczących budynku i łącznych danych lokali.
- Kontrola rozliczenia końcowego.
a. Automatyczna kontrola rozliczenia jako weryfikacja i gwarancja poprawności obliczeń.
b. Ustalenie zasad reklamacji bieżącej (np. 14 dni) i okresowej (do 36 miesięcy).
c. Kiedy rozliczenie mediów podlega przedawnieniu?

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 czerwca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 28 maja. Cena po 28 maja to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: