PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Sporządzanie umów dzierżawy w gminach w ujęciu praktycznym.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-09-19

Cena: 459 zł      409 zł

Sporządzanie umów dzierżawy w gminach w ujęciu praktycznym.

Data: 19 września 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy urzędów miast i gmin odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami i sporządzanie umów dzierżawy. Sekretarze, pracownicy wydziałów nieruchomości, gospodarki gruntami. Pozostałe osoby zainteresowane tematem.

Cele i korzyści: Omówienie zasad prawidłowego sporządzanie umów dzierżawy w gminach. Poszerzenie wiedzy m.in. nt. odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów, roszczeń w zakresie wydania przedmiotu umowy. Analiza najnowszego orzecznictwa w zakresie umów dzierżawy nieruchomości.

Prowadzący: Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

Program:
1. Pojęcie nieruchomości w polskim prawie cywilnym, specyfika nieruchomości komunalnej.
2. Dzierżawa jako forma władania rzeczą w polskim prawie. Charakter i istota dzierżawy.
3. Podstawy prawne dzierżawienia nieruchomości przez gminy, kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o samorządzie gminnym.
4. Dzierżawienie nieruchomości gminnych w praktyce:
a. Zasady procedura wydzierżawiania gruntów:
- Regulacje ustawowe.
- Kompetencje rady gminy i wójta/burmistrza/prezydenta miasta.
- Sporządzanie i ogłaszanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
- Negocjacje i ustalanie kwoty czynszu.
- Uchwała rady gminy o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
b. Wydzierżawianie gruntów w drodze przetargu.
5. Umowa dzierżawy:
a. Zasada swobody zawierania umów.
b. Forma zawarcia umowy.
c. Obligatoryjne składniki umowy.
d. Zapisy umowy korzystne dla gmin.
e. Roszczenia w przypadku nie zawarcia umowy.
6. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów.
7. Roszczenia w zakresie wydania przedmiotu umowy, posesoryjnie i odszkodowawcze.
8. Przykłady umów w praktyce – analiza na przykładowej umowie dzierżawy.
9. Najnowsze orzecznictwo dotyczące umów dzierżawy.
10. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 września 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 5 września. Cena po 5 września to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: