PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Pojęcie i rodzaje służebności gruntowych z uwzględnieniem służebności przesyłu

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-03-22

Cena: 459 zł      409 zł

Pojęcie i rodzaje służebności gruntowych z uwzględnieniem służebności przesyłu oraz pojęcie i rodzaje hipoteki z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego

Data: 22 marca 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy organów administracji publicznej związani z gospodarką nieruchomościami i dysponowaniem mieniem publicznym, osoby nadzorujące gospodarkę nieruchomości w ramach zadań własnych i zleconych w podmiotach publicznych i inne osoby związane z nieruchomościami, np. odpowiedzialne za regulację stanów prawnych nieruchomości.

Cele i korzyści: Wskazanie przepisów prawa regulujących hipotekę i służebności w systemie prawa polskiego, rodzajów hipotek i ich znaczenia prawnego oraz faktycznego dla obrotu nieruchomościami, rodzajów służebności i ich funkcji w systemie prawa polskiego, sposobów powstawania obydwu praw i ich znoszenia oraz zmiany, orzecznictwa sądowego i jego wykładni.

Prowadzący: Prawnik i trener, specjalista z ponad 20 letnim doświadczenie w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie, autor licznych wywiadów, komentarzy prasowych i opinii. Na szkoleniach uzyskuje wysokie oceny z ankiet poszkoleniowych.

Program:
1. Pojęcie, podział i rodzaje służebności oraz hipoteki występujących w systemie prawa polskiego, a nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadzająca instytucję służebności przesyłu.
2. Służebności gruntowe – służebność przesyłu i służebność drogi koniecznej jako podstawa prawna do ingerencji we własność nieruchomości dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie dostarczania i przesyłu mediów oraz osób posiadających niewłaściwy dostęp do nieruchomości.
3. Definicja i pojęcie hipoteki zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece po nowelizacji ustawy.
4. Podstawowe zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i drogi koniecznej oraz innych służebności gruntowych dla właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości, na podstawie przyjętych metod wyceny nieruchomości z uwzględnieniem specyfiki służebności różnych rodzajów występujących na nieruchomościach.
100 minut.
5. Uchybienia i błędy popełniane przez rzeczoznawców majątkowych przy określeniu wynagrodzenia
za ustanowienie służebności przesyłu i innych – przykłady zarzutów do opinii rzeczoznawców zgłaszane przez uczestników postępowań sądowych.
6. Zasady prowadzenia negocjacji z podmiotem gospodarczym/właścicielem nieruchomości oraz właściwe określenie zakresu ustanawianej służebności przesyłu w akcie notarialnym wraz z załącznikami do aktu notarialnego.
7. Orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu służebności przesyłu, drogi koniecznej i innych rodzajów służebności gruntowych, a realne możliwości uzyskania odszkodowania i wynagrodzenia oraz jego wysokość za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu lub inną służebnością.
100 minut.
8. Hipoteka umowna/łączna i hipoteka przymusowa jako dwa rodzaje hipoteki funkcjonujące w obrocie nieruchomościami, sposoby i zasady ustanawiania, znoszenia i wykreślania hipoteki przy udziale pośredników.
9. Podział hipoteki na miejsca, pojęcie i funkcja podziału oraz instytucja administratora hipoteki – praktyka stosowania przepisów po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych.
10. Przyczyny wygaśnięcia hipoteki, forma dokumentów koniecznych do wykreślenia hipoteki oraz ich treść.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 marca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 8 marca. Cena po 8 marca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: