PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-09-16

Cena: 321,30 zł

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi

Data: 16 września 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: 
- Otrzymanie skutecznych i profesjonalnych narzędzi z zakresu zarządzania grupą/zespołem.
- Wiedza i umiejętności nt. Sposobów zwiększenia motywacji u członków grupy/zespołu.
- Znajomość stylów kierowania grupą/zespołem.
- Świadomość procesu grupowego i jego wpływu na rozwój grupy.
- Praca z doświadczonym trenerem – coachem – mentorem z wykorzystaniem metody coachingowej, warsztatów, przewagą części praktycznej.

Adresaci: 
- Osoby zarządzające zespołami pracowników we wszystkich urzędach oraz przedsiębiorstwach.
- Osoby przygotowywane do awansu oraz objęcia stanowiska kierowniczego.
- Pracownicy działów kadr.

Prowadzący: Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, właściciel firmy szkoleniowej, trener, mentor, coach akredytowany przez International Institut of Coaching & Mentoring oraz Noble Manhattan Coaching. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor przewodnika po Zielonej Górze wydanego w trzech językach oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych drukowanych w książkach i czasopismach. Jeden z pionierów w Polsce szkoleń z zakresu komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. Opiekun przedsiębiorstw typu start-up w Parku Przemysłowym Łomża. Ekspert zewnętrzny Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Autor ponad dwudziestu strategii rozwoju dla przedsiębiorstw z branży wysokich technologii. Doradca w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza przy opracowywaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw. Dla przedsiębiorców prowadzi warsztaty z zakresu przygotowania do wystąpień przed inwestorami zewnętrznymi (aniołami biznesu). Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z umiejętności twardych i miękkich (ponad 7000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych). Autor systemu ocen pracowniczych wdrożonego w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Nauczyciel akademicki. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków.

Program:
1. Gra szkoleniowa – integracja grupy/zespołu.
2. Wprowadzenie – różnice i podobieństwa pomiędzy grupą a zespołem, sposoby pracy.
3. Warsztat I – Kompetencje:
- Menedżer czy lider, cechy przywódcy, umiejętności przywódcy.
- Świadome przywództwo.
- Narzędziownia menedżera.
- Umiejętność podejmowania decyzji.
- Budowanie zespołu – dobór członków, rozwój i zaangażowanie.
4. Warsztat II – Style kierowania grupą/zespołem.
- Psychologia szefa.
- Proces grupowy.
- Zarządzanie zespołem osób dorosłych.
- Fazy rozwoju grupy.
- Dopasowanie stylu do sytuacji.
5. Warsztat III - Motywowanie zespołu, zarządzanie relacjami.
- Znaczenie świadomości celów w motywowaniu członków grupy/zespołu.
- Co motywuje członków mojej grupy/zespołu – indywidualizacja procesu motywacji.
- Narzędziownia menedżera – motywatory materialne oraz pozamaterialne.
- Systemy ocen pracowniczych i ich rola.
- Feedback – profesjonalne udzielanie bieżącej informacji zwrotnej.
6. Warsztat IV - Zarządzanie grupą/zespołem.
- Komunikacja – werbalna i niewerbalna, jakość procesu komunikacji i jej wpływ na zarządzanie grupą/zespołem.
- Aktywne słuchanie – trzy poziomy słuchania.
- Bariery komunikacyjne – co nam przeszkadza w porozumieniu.
- Delegowanie zadań – co delegować, w jaki sposób, komu, błędy w delegowaniu.
- Kontrola zespołu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 września 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 459 zł 321,30 zł* netto. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

 *z okazji 30-lecia FRDL oferujemy 30% rabatu na szkolenia otwarte i zamknięte 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: