PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Bezpieczeństwo imprez masowych z perspektywy organizatora oraz organu wydającego zezwolenie

Miejsce: Zajęcia online

Termin: 2020-04-29

Cena: 240 zł

Bezpieczeństwo imprez masowych z perspektywy organizatora oraz organu wydającego zezwolenie

Data:  29 kwietnia 2020, 10:00 - 14:00
Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych oraz pracownicy oraz osoby zarządzające w podmiotach organizujących imprezy masowe (publicznych i prywatnych).

Cele: Podniesienie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności praktycznych osób odpowiedzialnych za wydawanie decyzji zezwalających na organizację imprez masowych w organach administracji samorządowej oraz osób zatrudnionych w podmiotach organizujących imprezy masowe, których zadaniem jest przygotowanie dokumentacji w zakresie uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz organizacja imprezy masowej.

Korzyści:
- Gruntowne zaznajomienie ze wszystkimi regulacjami formalno- prawnymi w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych.
- Całościowe omówienie kluczowych kwestii dotyczących zasad i procedur przygotowania wniosków o wydanie zezwolenia na organizacje imprez masowych, zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwania imprez i po ich zakończeniu na przykładach imprez masowych organizowanych w dużych i małych aglomeracjach.

Prowadzący: Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, radca prawny, wieloletni dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Krakowa realizujący zadania związane z bezpieczeństwem i organizacją imprez masowych.

Program:
1. Prawna konstrukcja pojęcia „imprezy masowej” a jej rozumienie potoczne:
a. Uwarunkowania normatywne.
b. Rodzaje imprez wyłączonych spod zakresu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
c. Definicje ustawowe.
2. Rodzaje imprez masowych :
a. Imprezy artystyczno-rozrywkowe.
b. Imprezy sportowe.
c. Imprezy podwyższonego ryzyka.
3. Bezpieczeństwo imprezy masowej i podmioty zobowiązane do jego zapewnienia:
a. Obowiązki i uprawnienia organizatora imprezy masowej.
b. Obowiązki i uprawnienia organu wydającego zezwolenie.
c. Obowiązki i uprawnienia organów wydających opinie.
4. Rodzaje zagrożeń i ich skala mogące mieć bezpośredni wpływ na przebieg imprezy masowej:
a. Źródła zagrożeń związanych z infrastrukturą.
b. Źródła zagrożeń związane z uczestnikami imprezy masowej.
c. Zewnętrzne źródła zagrożeń.
5. Procedura uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej:
a. Rodzaje terminów w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia i konsekwencje ich niedotrzymania.
b. Dokumentacja niezbędna do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
c. Posiłkowe stosowanie KPA do postępowania w sprawie uzyskania zezwolenia na organizację imprezy masowej.
6. Jak wydać dobrą decyzję o organizacji imprezy masowej:
a. Zezwolenie na organizację imprezy masowej jako decyzja administracyjna.
b. Elementy konieczne decyzji administracyjnej.
c. Struktura i układ decyzji administracyjnej zezwalającej na organizację imprezy masowej.
d. Struktura i układ decyzji administracyjnej odmawiającej na organizację imprezy masowej.
7. Zadania kierownika do spraw bezpieczeństwa, służby informacyjnej i służby porządkowej w czasie trwania imprezy masowej:
a. Wymagania formalne dla kierownika ds. Bezpieczeństwa.
b. Rola i zadania służby bezpieczeństwa.
c. Rola i zadnia służby informacyjnej.
8. Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej:
a. Uprawnienia kontrolne organu wydającego zezwolenie.
b. Uprawnienia kontrolne wojewody.
9. Odpowiedzialność za szkody w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej:
a. Odpowiedzialność za szkody, których doznali uczestnicy imprezy masowej.
b. Odpowiedzialność za szkody, które poniosły podmioty zabezpieczające imprezę masową.
10. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia popełnione w trakcie imprezy masowej:
a. Zasady i przesłanki odpowiedzialności organizatora.
b. Zasady i przesłanki odpowiedzialności uczestników imprezy masowej.
11. Imprezy masowe a alkohol:
a. Normatywna regulacja bezwzględnego zakazu sprzedaży i spożywania alkoholi wysokoprocentowych.
b. Warunki normatywne dopuszczenia sprzedaży i spożycia napojów alkoholowych niskoprocentowych.
12. Aspekty cywilnoprawne imprez masowych:
a. Ubezpieczenie organizatora w zakresie OC.
b. Odpowiedzialność organizatora za szkody materialne i niematerialne.

Powyższe szkolenie realizowane będzie w formie on-line.
Platforma, na której się ono odbywa, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową.
Wystarczy wejść w link, który prześlemy do zgłoszonych uczestników, zarejestrować się i w dniu zajęć dołączyć do wirtualnego pokoju.
Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

Dzień przed szkoleniem zapewniamy uczestnikom możliwość połączenia testowego w celu weryfikacji jakości transmisji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 kwietnia 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Cena: 240 zł netto.Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe (w formie pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (w formie elektronicznej). Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: