PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zamknięcie roku obrachunkowego w organizacji pozarządowej

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-01-22

Cena: 320 zł      290 zł

Zamknięcie roku obrachunkowego w organizacji pozarządowej

Data: 22 stycznia 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Księgowi, pracownicy, wolontariusze, przedstawiciele organów organizacji pozarządowych i osoby zainteresowane specyfiką działań tych jednostek.

Cele: Przedstawienie przepisów ustawy o rachunkowości obowiązujących NGO, z uwzględnieniem zmian na przestrzeni ostatnich lat. Wprowadzenie w problematykę polityki rachunkowości, koniecznych i korzystnych przepisów wewnętrznych. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, w tym rozróżnienie działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego, zbiórek publicznych etc. Nauka podstawowych założeń rachunkowości i księgowości NGO z uwzględnieniem najnowszych przepisów. Przedstawienie Zakładowego Planu Kont dla organizacji pozarządowej, mechaniki typowych kont księgowych i zasad prowadzenia zapisów operacji gospodarczych. Przedstawienie rachunku wyników NGO i innych ewidencji księgowych w oparciu o specyfikę działań organizacji i ich cele. Zapoznanie z obowiązującymi wzorami sprawozdawczości finansowej w połączeniu z kontami bilansowymi i wynikowymi. Zapoznanie z wymogami informacji dodatkowej. Wprowadzenie w podstawowe założenia sprawozdawczości podatkowej.

Prowadzący: Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, długoletni i certyfikowany księgowy prowadzący własną praktykę dla podmiotów III sektora i ekonomii społecznej, doświadczony wykładowca w dziedzinie rachunkowości NGO. Autor popularnej publikacji na temat rachunkowości fundacji i stowarzyszeń, publikowanej od 2013 roku w pięciu wydaniach i kilkunastotysięcznym nakładzie. Wydanie czwarte, zawierające zmiany obowiązujące od 2018 roku w sprzedaży od kwietnia tego roku.

Program:
1. Podstawowe założenia sprawozdawczości finansowej w organizacji pozarządowej:
- Podstawowe różnice pomiędzy założeniami rachunkowości jednostek komercyjnych a organizacji pozarządowych.
- Idea rachunkowości i sprawozdawczości w III sektorze.
- Cele statutowe organizacji pozarządowej w relacji z przepisami prawa i oczekiwaniami Państwa Polskiego.
- Struktura rachunku przychodów i kosztów w NGO.
2. Podstawowe akty prawne:
- Ustawa o rachunkowości ze zmianami obowiązującymi od 2017 roku.
- Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Inne zewnętrzne akty prawne.
3. Informacje w statucie, najważniejszym wewnętrznym akcie prawnym.
100 minut.
4. Podstawowe założenia rachunkowości wg ustawodawcy:
- Struktura kosztów działalności statutowej, koszty ogólnego zarządu.
- Przychody i koszty działalności statutowej odpłatnej.
- Księgowość przy prowadzonej działalności gospodarczej.
- Struktura bilansu i rachunku zysków i strat.
- Zakres obowiązujących punktów informacji dodatkowej, z odniesieniem do typów działalności.
- Proponowane wzory sprawozdań finansowych i możliwości praktyczne.
- Interpretacje przepisów, w tym pojęcia "zysku", "działalności statutowej", "działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej", "amortyzacji".
5. Wewnętrzne zasady rachunkowości:
- Konieczne i użyteczne zapisy w polityce rachunkowości.
- Konta w Zakładowym Planie Kont w oparciu o obowiązujące przepisy.
6. Zapisy na kontach a typowe operacje gospodarcze w NGO:
- Realizacja celów statutowych.
- Dokumentacja realizacji celów predysponujących do zwolnienia z CIT.
- Sprawozdawczość w ramach realizowanych projektów.
- Działalność pożytku publicznego.
- Działalność statutowa odpłatna.
- Działalność gospodarcza.
100 minut.
7. Koniec roku obrachunkowego w NGO:
- Obowiązki sprawozdawcze na zakończenie roku, zamknięcie ksiąg.
- Salda kont wynikowych, rozrachunkowych, aktywnych i pasywnych.
- Zasady sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
8. Zasady rozliczenia podatku dochodowego w świetle obowiązujących przepisów:
- Podstawy zwolnienia uzyskanych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
- Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna, działalność gospodarcza a przepisy podatkowe.
- Relacja sprawozdawczości finansowej i podatkowej, miejsca szczególnej uwagi i możliwe udogodnienia.
- Koszty uzyskania przychodu, wydatki na cele statutowe i koszty n.k.u.p.
- Rozliczenia kolejnych okresów.
- Inne wymogi podatkowe.
9. Strefa wolnego pytania.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 stycznia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 290 zł netto przy zgłoszeniu do 8 stycznia. Cena po 8 stycznia to 320 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: