PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

NOWELIZACJA USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I EDUKACJI PRAWNEJ

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-10-19

Cena: 409 zł      359 zł

NOWELIZACJA USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I EDUKACJI PRAWNEJ

Data: 19 października 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy wydziałów organizacyjnych, kultury, promocji i sportu.

Cele: Omówienie zagadnień związanych z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, która wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Prowadzący: Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Doświadczony i ceniony wykładowca. Pracował w Min. Pracy i Polityki Społ. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki dotyczącej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez Min. Rozwoju Reg. jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił inspektorów kontroli RIO w Katowicach.

Program:
1. Główne założenia nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Zmiany od 1 stycznia 2019 roku.
2. Nowe obowiązki starostów w zakresie nowelizacji.
3. Uprawnieni do otrzymywania nieodpłatnej pomocy prawnej.
100 minut.
4. Zakres świadczonej pomocy – poradnictwo obywatelskie i mediacja.
5. Organizacja systemu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- Współpraca z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowymi izb radców prawnych
- Współdziałanie z gminami
- Przygotowanie sieci punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
- Przygotowanie niezbędnej infrastruktury technicznej
6. Zlecanie prowadzenia co najmniej połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym:
- Organizacja konkursu – określenie warunków udziału i kryteriów wyboru oferty
- Wyłonienie podmiotów z którymi będą zawarte umowy – przebieg procedury
- Kontrola wykonania zleconych zadań
100 minut.
7. Finansowanie systemu:
- Sposób wyliczania wysokości dotacji celowej dla powiatu
- Nowa kwota bazowa
- Struktura ponoszonych kosztów
- Kontrola wykorzystania dotacji
8. Przepisy przejściowe oraz terminy podejmowania w roku 2018 działań w zakresie podpisywania umów, organizacji otwartych konkursów ofert.
9. Sprawozdawczość powiatu.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 października 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 5 października. Cena po 5 października to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: