PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Sprawozdawczość budżetowa jednostek budżetowych po zmianach - podstawowe zasady sporządzania, występujące nieprawidłowości

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-10-11

Cena: 459 zł

Sprawozdawczość budżetowa jednostek budżetowych po zmianach - podstawowe zasady sporządzania, występujące nieprawidłowości

Data: 11 października 2019, 10:00 - 15:00

Cele: 
- Przedstawienie rodzajów, form oraz sposobów sporządzania sprawozdań jednostek budżetowych po zmianach.
- Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań budżetowych.
- Przedstawienie przykładów nieprawidłowości stwierdzanych w poszczególnych sprawozdaniach.
- Omówienie odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za sprawozdania.
- Seminarium jest również okazją do wymiany doświadczeń i odpowiedzi na pytania w zakresie tematu spotkania.

Adresaci: Skarbnicy, pracownicy służb finansowo-księgowych, a także jednostek budżetowych JST.

Prowadzący: Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony przez służby księgowo - finansowe JST trener.

Program:
1. Rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań.
2. Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań.
3. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań budżetowych:
a. Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego:
- Ujmowanie dochodów w związku z centralizacją VAT.
- Ujmowanie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe.
b. Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami:
- W szczególności omówienie ujmowania należności i dochodów z tytułu zadań zleconych – np. fundusz alimentacyjny.
c. Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego.
d. Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.
e. Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
f. Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
g. Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
h. Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.
4. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań w zakresie operacji finansowych: Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN.
5. Obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej umożliwiającej sporządzenie obowiązujących sprawozdań.
6. Przykłady nieprawidłowości stwierdzanych w poszczególnych sprawozdaniach.
7. Przykłady powiązań danych pomiędzy poszczególnymi sprawozdaniami i ich weryfikacja.
8. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za sprawozdania.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 października 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 27 września. Cena po 27 września to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 27

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: