PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość dochodów, wydatków i rozliczeń podatku VAT po centralizacji z uwzględnieniem podzielonej płatności

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-05-14

Cena: 459 zł      409 zł

Ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość dochodów, wydatków i rozliczeń podatku VAT po centralizacji z uwzględnieniem podzielonej płatności

Data: 14 maja 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Omówienie zagadnień z zakresu ewidencji księgowej dochodów i wydatków z uwzględnieniem centralizacji VAT oraz aktualnych zmian.

Adresaci: Pracownicy służb księgowych urzędów gmin i starostw powiatowych, jednostek budżetowych zajmujących się nieruchomościami oraz zarządów budynków będących własnością Skarbu Państwa.

Prowadzący: Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony trener przez służby księgowo - finansowe JST.

Program:
I. Mechanizm podzielonej płatności a rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa oraz polityka rachunkowości.
1. Organizacja rachunkowości jednostek w związku z centralizacją rozliczeń VAT i obowiązującymi od 1 lipca 2018 r. zmianami w VAT (metoda podzielonej płatności). Wewnętrzne procedury i polityka rachunkowości, zmiany polityki od 2018 roku w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Funkcjonowanie rachunku podzielonej płatności – zasady otwarcia i prowadzenia rachunków VAT, prawidłowa organizacja obiegu środków, dokonywania zleceń (wydatków) w ramach metody podzielonej płatności, uznania i obciążenia rachunku VAT.
3. Dokonywanie zapłat za towary/usługi w ramach podzielonej płatności, a wartość VAT naliczonego podlegającego odliczeniu.
4. Ewidencja zdarzeń dotyczących podzielonej płatności:
- Podzielona płatność na rachunkach bankowych jednostek (konta 130, 131, 132 i 139).
- Podzielona płatność na rachunku budżetu (konto 133).
5. Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych opodatkowanych podatkiem od towarów i usług - ewidencja przypisów należności, przychodów i VAT należnego.
6. Ewidencja wpływu należności w mechanizmie podzielonej płatności.
7. Ewidencja VAT naliczonego podlegającego odliczeniu na koncie 225 oraz prawidłowa wycena kosztów i aktywów.
8. Ewidencja wydatków dokonanych w ramach podzielonej płatności.
9. Ewidencja VAT naliczonego i należnego od działalności realizowanej w ramach wydzielonego rachunku dochodów, z uwzględnieniem podzielonej płatności.
10. Warianty rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych w związku z rozliczeniami VAT (netto - brutto).
11. Ewidencja rozliczeń dotyczących centralizacji VAT - wariant w ewidencji budżetu i wariant w ewidencji jednostki, ewidencja środków przekazywanych pomiędzy rachunkami VAT.
12. Rozliczenia VAT jednostek samorządu terytorialnego z samorządowym zakładem budżetowym.
13. Przykłady księgowań, gdy VAT należny jest wyższy od naliczonego, gdy VAT naliczony jest wyższy od należnego, gdy z podległych jednostek przekazywany jest cały VAT należny lub nadwyżka VAT należnego nad naliczonym.
14. Przykłady księgowań w zależności od okoliczności uregulowania należności z tytułu dochodów budżetowych, a moment obowiązku podatkowego (zapłata VAT należnego mimo braku wpłaty).
15. Sprawozdawczość Rb-27S, Rb-28S, Rb-N w związku z rozliczeniami podatku od towarów i usług w tym w ramach mechanizmu podzielonej płatności - ujmowanie należności, dochodów wykonanych, zaangażowania, wydatków wykonanych, należności w Rb-N.
II. Ewidencja dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych i urzędach – wybrane problemy i występujące nieprawidłowości.
1. Kompleksowe omówienie ewidencji zadań zleconych w księgach rachunkowych jednostek i księgach budżetu, w zależności od miejsca wpływu środków – wspólnych czy odrębne rachunki bankowe, ujmowanie w sprawozdaniach Rb-27ZZ, Rb-27S, Rb-N i Rb-ZN (fundusz alimentacyjny, specjalistyczne usługi opiekuńcze, karta dużej rodziny, dochody z majątku Skarbu Państwa, opłata za udostępnienie danych adresowych).
2. Ewidencja i rozliczanie nienależnie pobranych świadczeń (np. 500+) w jednostkach pomocy społecznej, ewidencja odsetek od tych należności, ewidencja dokonanych potrąceń.
3. Ewidencja wypłacanych świadczeń.
4. Praktyczne problemy funkcjonowania konta 130 „Rachunek bieżący jednostki” po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.
5. Pytania i odpowiedzi.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 maja 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 30 kwietnia. Cena po 30 kwietnia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: agnieszka.osman@frdl.org.pl W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: