PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Dochody i wydatki jednostki budżetowej w rachunkowości i gospodarce finansowej

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-07-05

Cena: 459 zł      409 zł

Dochody i wydatki jednostki budżetowej w rachunkowości i gospodarce finansowej z uwzględnieniem ewidencji w zw. z centralizacją VAT i rozporządzenia w sprawie rachunkowości

Data: 5 lipca 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Przypomnienie obowiązujących przepisów; wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie ewidencji dochodów i wydatków, procedur kontroli zarządczej dot. procesów gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków.

Adresaci: Główni księgowi jednostek budżetowych, pracownicy pionów finansowych, skarbnicy gmin.

Prowadzący: Praktyk, wieloletni zastępca naczelnika Wydziału Kontroli RIO, specjalista z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, mający duże doświadczenie w zakresie proponowanego tematu – od kilkunastu lat prowadzący szkolenia w tym temacie, doradca JST w dziedzinie finansów.

Program:
1. Źródła dochodów; ujęcie dochodów w planie finansowym.
2. Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna; zasady tworzenia ewidencji analitycznej; funkcjonowanie kont zespołu 2 i 7.
3. Dochody przypisane i nieprzypisane; czy można realizować dochody bez wcześniejszego przypisania należności.
4. Udzielenie ulg w zapłacie należności budżetowych, w tym zasady udzielania ulg, podstawa prawna, dokumenty stosowane w postępowaniu o udzielenie ulg:
- Umorzenie należności.
- Odroczenie terminu płatności.
- Rozłożenie zaległości na raty.
5. Odsetki od należności cywilno-prawnych i publiczno-prawnych – odsetki od kwoty i odsetki od nieterminowych płatności; zasady naliczania; wzór liczenia odsetek; możliwość od odstąpienia naliczania odsetek.
6. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności.
7. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych, w tym m.in. ewidencja wydatków budżetowych w układzie zadaniowym.
8. Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych.
9. Wydatki finansowane ze źródeł zagranicznych - ewidencja, sprawozdawczość.
10. Wydatki niewygasające - zasady ewidencji wydatków niewygasających w jednostce budżetowej; plan finansowy wydatków niewygasających; wydatki niewygasające w sprawozdawczości budżetowej.
11. Zaangażowanie - zasady prowadzenia ewidencji, podstawa zapisów.
12. Zobowiązania wymagalne - pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej.
- Zasady dokonywanie wydatków i zaciągania zobowiązań w ciągu roku budżetowego.
- Zaangażowanie:, kiedy powstaje, zasady i moment księgowania na kontach 998 i 999.
- Definicja zobowiązań wieloletnich.
- Zasady zaciągania zobowiązań wieloletnich.
- Kiedy i jakie zobowiązania należy zgłaszać do ujęcia w WPF.
- Jakie wielkości i w jakich latach powinno się pokazywać w WPF.
- Czy są jakieś zobowiązania wieloletnie, które nie muszą być ujęte w WPF.
13. Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja; możliwość odstąpienia od naliczania odsetek.
14. Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem; terminy odprowadzania do budżetu zrealizowanych dochodów oraz zwrotu środków niewykorzystanych na wydatki.
15. Klasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków.
16. Ewidencja księgowa podatku VAT po centralizacji – propozycje rozwiązań:
- Ewidencja w jednostkach sporządzających cząstkowe deklaracje VAT.
- Ewidencja VAT należnego w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
- Ewidencja VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług.
17. Czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
18. Procedury kontroli zarządczej w zakresie dochodów i wydatków oraz zaciągania zobowiązań.
19. Pytania; konsultacje indywidualne.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 czerwca2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 21 czerwca. Cena po 21 czerwca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: agnieszka.osman@frdl.org.pl W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: