PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Ewidencja księgowa, zasady wyliczania prewspółczynnika i wskaźnika VAT, „split payment”

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-04-16

Cena: 479 zł      429 zł

Ewidencja księgowa, zasady wyliczania prewspółczynnika i wskaźnika VAT, „split payment” - podzielona płatność w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Data: 16 kwietnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: zajęcia mają w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Obszerny materiał, dotyczący zmienionych przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

Adresaci: szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo - księgowych JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (jako załącznik - dla wyliczenia prewspółczynnika - przykłady liczbowe w tym w Excelu)

Prowadzący: Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych, w tym: na temat środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach sektora finansów publicznych, rachunkowości, ewidencje księgowych oraz sprawozdawczości budżetowej w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji, planu kont, rachunkowości budżetowej oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Program:
1. Wybrane zagadnienia z zakresu VAT:
a. Najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste.
b. Media (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, odprowadzanie ścieków).
c. Sprzedaż towarów.
d. Wyżywienie dla uczniów, nauczycieli, personelu i innych osób.
e. Zakwaterowanie w internatach.
f. Pomoc społeczna.
g. Usługi budowlane i budowlano-montażowe.
h. Odwrotne obciążenie.
i. Inne.
2. Odliczenia podatku:
a. Zasady odliczania.
b. Terminy odliczania.
c. Odliczenia częściowe (proporcja i pre-proporcja) - na podstawie ustawy czy Rozporządzenia:
- Różnica pomiędzy prewskaźnikiem a wskaźnikiem.
- Podział czynności na zwolnione, niepodlegające opodatkowaniu i opodatkowane - istotny z punktu widzenia prewskaźnika i wskaźnika VAT.
- Wpływ rodzaju sprzedaży JST lub jednostek organizacyjnych na prewskaźnik i wskaźnik.
- Ustalanie wielkości obrotu dla potrzeb wskaźnika i prewskaźnika.
d. Korekta odliczeń VAT: roczna, 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
3. Rozliczenia VAT - po centralizacji - w urzędach JST i jednostkach organizacyjnych bez osobowości prawnej:
a. Organizacja kont na potrzeby rozliczenia VAT.
b. Podatek VAT w klasyfikacji budżetowej.
c. Rozliczanie podatku VAT- ogólne zasady ewidencji.
d. Rozliczenie podatku VAT wynikającego z deklaracji cząstkowych z jednostką samorządu terytorialnego(centralizacja) - konta syntetyczne i rozbudowana analityka.
4. Przykładowe ewidencje rozliczenia VAT zaprezentowane na schematach - po centralizacji - w urzędach JST i jednostkach organizacyjnych bez osobowości prawnej.
a. Ewidencja księgowa podatku VAT w urzędzie JST wynikająca z czynności wykonywanych przez urząd na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (JST) - gminy - jako podatnika VAT (po centralizacji).
b. Ewidencja księgowa podatku VAT w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z czynności wykonywanych przez inne niż urząd jednostki budżetowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (JST) - gminy jako podatnika VAT.
c. Ewidencja księgowa podatku VAT w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w związku z uchwałą NSA z 2013 roku i wyrokiem TS UE (centralizacja).
d. Cząstkowa deklaracja VAT/ Informacja jednostki budżetowej/zakładu budżetowego przedkładanej do jednostki samorządu terytorialnego z realizacji w jej imieniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
5. „Split payment”- czyli system podzielonej płatności:
a. Przywileje podatkowe i korzyści.
b. Zasady rozliczeń przy użyciu konta VAT- mechanizm rozliczania metodą split payment.
c. Wpływ „podzielonej płatności” na finanse administracji publicznej.
d. Obowiązki skarbnika w zakresie wdrożenia w urzędzie mechanizmu podzielonej płatności w VAT.
e. Rachunek VAT w split payment- ustalenie liczby rachunków VAT dla danej JST.
f. Konsekwencje wpłaty na rzecz podatnika innego niż wskazany na fakturze.
g. Otrzymywanie i dokonywanie płatności przy zastosowaniu MPP - w JST.
h. Nowy tryb zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
i. Zmiany w rachunkowości i sprawozdaniu finansowym – co powinno być zmienione.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 kwietnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 429 zł netto przy zgłoszeniu do 2 kwietnia. Cena po 2 kwietnia to 479 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: