PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

EWIDENCJA KSIĘGOWA ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOCHODÓW, WYDATKÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT PO CENTRALIZACJI.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-10-16

Cena: 409 zł      359 zł

EWIDENCJA KSIĘGOWA ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOCHODÓW, WYDATKÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT PO CENTRALIZACJI.

Data: 16 października 2018, 10:00 - 15:00

Cele: Omówienie zagadnień z zakresu ewidencji księgowej dochodów i wydatków z uwzględnieniem centralizacji VAT i zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku.

Adresaci: Pracownicy służb księgowych urzędów gmin i starostw powiatowych, jednostek budżetowych zajmujących się nieruchomościami oraz zarządów budynków będących własnością Skarbu Państwa.

Prowadzący: Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony przez służby księgowo - finansowe JST trener.

Program:
1. Organizacja rachunkowości jednostek w związku z centralizacją rozliczeń VAT. Wewnętrzne procedury i polityka rachunkowości, zmiany polityki od 2018 roku w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych opodatkowanych podatkiem od towarów i usług - ewidencja przypisów należności, przychodów i VAT należnego.
3. Ewidencja VAT naliczonego podlegającego odliczeniu na koncie 225 oraz prawidłowa wycena kosztów i aktywów.
60 minut.
4. Ewidencja rozliczeń VAT i uzgadnianie z rejestrami VAT, częściowa deklaracja VAT - poziom jednostki budżetowej i urzędów.
5. Ewidencja VAT naliczonego i należnego od działalności realizowanej w ramach wydzielonego rachunku dochodów.
60 minut.
6. Warianty rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych w związku z rozliczeniami VAT (netto - brutto).
7. Ewidencja rozliczeń dotyczących centralizacji VAT - wariant w ewidencji budżetu i wariant w ewidencji jednostki.
60 minut.
8. Przykłady księgowań, gdy VAT należny jest wyższy od naliczonego, gdy VAT naliczony jest wyższy od należnego, gdy z podległych jednostek przekazywany jest cały VAT należny lub nadwyżka VAT należnego nad naliczonym.
9. Przykłady księgowań w zależności od momentu uregulowania dochodów budżetowych, a moment obowiązku podatkowego (zapłata VAT należnego mimo braku wpłaty).
60 minut.
10. Sprawozdawczość Rb-27S, Rb-28S, Rb-N w związku z rozliczeniami podatku od towarów i usług - ujmowanie należności, dochodów wykonanych, zaangażowania, wydatków wykonanych, należności w Rb-N.
11. Split payment – płatność podzielona.
60 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 października 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 2 października. Cena po 2 października to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: