PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW EFS DO KONTROLI

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-10-01

Cena: 409 zł

PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW EFS DO KONTROLI Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WYTYCZNYCH KWALIFIKOWANIA Z 12.07.2018 R. ORAZ WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA POSTĘPU RZECZOWEGO Z 11.07.2018 R

Data: 1 października 2018, 9:00 - 14:30

Cele: Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania projektu EFS do kontroli z wykorzystaniem nowości płynących z Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków i Wytycznych w zakresie kontroli, w tym związanych z wyborem wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku. Poznanie nowości płynących ze znowelizowanych Wytycznych w zakresie monitoringu postępu rzeczowego, w tym znowelizowanych definicji wskaźników dla EFS.

Korzyści: uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak przygotować się do kontroli projektu EFS zgodnie z najnowszymi przepisami i wytycznymi ( z marca i lipca br.), sporo przykładów możliwych do zastosowania w projekcie.

Adresaci: Realizatorzy projektów finansowanych z EFS, w tym między innymi: PUP, WUP, Urząd Marszałkowski, gminy, starostwa i ich jednostki organizacyjne (szkoły, OPS, pcpr, przedszkola, żłobki), organizacje pozarządowe, WTZ, CIS, uczelnie wyższe,  szpitale, firmy prywatne.

Prowadzący: Ekspert z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju m.in. w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej ocenia projekty PO WER i RPO, trenerka EFS ze złotym certyfikatem (od 2003 r.), autorka i koordynatorka wielu projektów, w tym ponadnarodowych i innowacyjnych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, obecnie dyrektor firmy szkoleniowo-doradczej, przeprowadziła już ponad 300 szkoleń w całej Polsce z nowej perspektywy finansowej, napisała ponad 40 projektów EFS w tym okresie, doświadczenie zawodowe w samorządach, organizacjach pozarządowych i biznesie oraz we współpracy międzysektorowej, wykładała tematy związane z projektami UE na 3 uczelniach przez 6 edycji. Posiada wyjątkową umiejętność przekazywania skomplikowanych treści w prosty sposób z dużą dawką konkretnych przykładów.

Program szkolenia:
Godz. 9.00-10.30
1. Podstawy prawne i wytyczne:
- Najważniejsze zmiany wprowadzone Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 6 marca br.
2. Tryb i rodzaje kontroli.
3. Przebieg kontroli dokumentacji.
4. Pogłębiona analiza wniosków o płatność beneficjenta i danych uczestników – lista sprawdzająca, główne pytania.
5. Kontrola na miejscu – co i jak przygotować.
6. Kontrola w siedzibie beneficjenta – o czy pamiętać.
7. Wizyta monitoringowa – jak przygotować wykonawców i uczestników.
8. Kontrola ochrony danych osobowych – na co zwrócić uwagę.
9. Informacje i zalecenia pokontrolne – jak wdrożyć.
10. Zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z kontrolą a kategorie archiwizacji w sektorze publicznym.
Godz. 10.30-10.45 Przerwa kawowa.
Godz. 10.45-12.30
11. Kontrola projektów rozliczanych metodami uproszczonymi, w tym kwoty ryczałtowe, kontrola kosztów pośrednich – podpowiedzi, jak uprościć sobie życie projektu.
12. Kontrole na zakończenie realizacji projektu – jakie informacje są ważne.
13. Kontrole trwałości rezultatów – jakich projektów dotyczy, jak rozumieć trwałość.
14. Kontrole dokumentów finansowo-księgowych – kto i jak powinien opisać dokument.
15. Kontrole projektu a wewnętrzne regulaminy i instrukcje – ważna spójność.
Godz.12.30-13.00 Przerwa na lunch.
Godz.13.00-14.30
16. Nowe załączniki do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków:
- Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.
- Listy sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku.
17. Wymogi wobec wykonawców w zakresie dokumentacji zrealizowanych zadań, w tym ich odpowiedzialność za wskaźniki.
18. Postępowanie z nieprawidłowościami i wydatkami niekwalifikowalnymi – no trudno, może trzeba część oddać.
19. Nieprawidłowości związane z wyborem wykonawców - Taryfikatory korekt.
20. Zmiany w Wytycznych w zakresie monitoringu postępu rzeczowego – nowe definicje wskaźników dla EFS i ich uwzględnienie w dokumentacji projektu.
21. Badanie kompetencji – 4 etapowa walidacja na przykładach.
22. Badanie wzrostu poziomu umiejętności – jakie narzędzia.
23. Przegląd pozostałych nowości.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 września 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 17 października. Cena po 17 października to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: