PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W TYM PROJEKTEM PARTNERSKIM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UE

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-03-28

Cena: 399 zł      349 zł

Pliki do pobrania

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W TYM PROJEKTEM PARTNERSKIM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UE

Data: 28 marca 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, menedżerowie i członkowie zespołów projektowych, a także osoby z kierownictwa beneficjenta, które nadzorują projekty w swoich jednostkach i reprezentują beneficjenta na zewnątrz.

Cele i korzyści ze szkolenia: Zapoznanie pracowników beneficjentów z zasadami zarządzania projektami UE oraz aktualnym stanem aktów prawnych i Wytycznych na lata 2014-2020 i przygotowanie ich do pracy samodzielnej oraz w zespołach projektowych. Wymagana jest podstawowa wiedza o funduszach strukturalnych UE.
Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie szkolenia:
- Znajomość zasad realizacji rzeczowej projektu.
- Umiejętność poprawnego ponoszenia wydatków w projekcie.
- Znajomość zasad zatrudniania i zarządzania personelem.
- Umiejętność realizacji projektów partnerskich.
- Umiejętność przygotowania wniosku o płatność.

Prowadzący: Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, dyrektor w Instytucji Wdrażającej, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada 19 letnie doświadczenie trenerskie. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS 2014. Ekspert w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia:
1. Zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków UE:
a. Style zarządzania projektem.
b. Narzędzia stosowane do zarządzania.
c. Zakres obowiązków kierownictwa w projektach UE.
d. Zadania personelu projektowego a obowiązku służbowe.
e. Instytucji.
2. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu:
a. Mierzenie postępu rzeczowego w projektach.
b. Zarządzanie wskaźnikami.
c. Nadzorowanie wydatków w projekcie.
d. Zarządzanie płynnością w projektach.
3. Realizacja projektów partnerskich:
a. Definicja projektu partnerskiego.
b. Zakres umowy partnerskiej.
c. Przepływy środków między partnerami.
d. Podejmowanie decyzji w projektach partnerskich.
e. Sprawozdawczość i rozliczanie w projektach partnerskich.
4. Uprawnienia do podejmowania decyzji partnerskich:
a. Uprawnienia do reprezentowania beneficjenta.
b. Reprezentacja łączna.
c. Pełnomocnicy.
d. Zakres uprawnień członków zespołu projektowego.
e. Hierarchia służbowa i hierarchia projektowa.
5. Zarządzanie personelem:
a. Definicja personelu projektu.
b. Wykonawcy w projekcie.
c. Obowiązki beneficjenta wynikające zatrudnienia osób w projekcie.
d. Obowiązki personelu projektu.
e. Baza personelu.
6. Zarządzanie wnioskiem o płatność:
a. Zbieranie danych w postępowaniu rzeczowym.
b. Zbieranie danych i dokumentów potwierdzających wydatki.
c. Współpraca z partnerami w projekcie.
d. Nadawanie uprawnień do pracy w SL 2014.
e. Przygotowanie i składanie wniosku o płatność.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 marca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 14 marca. Cena po 14 marca to 399 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: