PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ADMINISTROWANIE PASEM DROGOWYM DRÓG PUBLICZNYCH LOKALIZACJA ZJAZDÓW Z DRÓG PUBLICZNYCH W ŚWIETLE ZMIAN W PRZEPISACH BUDOWLANYCH - POSTĘPOWANIE I SANKCJE

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-02-16

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

ADMINISTROWANIE PASEM DROGOWYM DRÓG PUBLICZNYCH LOKALIZACJA ZJAZDÓW Z DRÓG PUBLICZNYCH W ŚWIETLE ZMIAN W PRZEPISACH BUDOWLANYCH - POSTĘPOWANIE I SANKCJE

Data: 16 lutego 2019, 10:00 - 15:00

Cele szkolenia: Przedstawienie i omówienie zagadnień dotyczących zarządzania drogami publicznymi, administrowania pasem drogowym oraz lokalizacji zjazdów. Szkolenie konsultacyjne na przykładach praktycznych.

Adresaci: Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin (miast) zajmujących się drogami publicznymi oraz pracowników zarządów dróg miejskich, powiatowych i wojewódzkich.

Prowadzący: Radca prawny, od 1995 r. zajmuje się obsługą urzędów administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.) Od 1991 r. - etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z zarządzania drogami publicznymi, administrowania pasem drogowym, czy lokalizacji zjazdów. Wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich oraz powołany przez Ministra Sprawiedliwości członek komisji egzaminacyjnej na egzamin zawodowy radców prawnych. Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego. Wykładowca na szkoleniach służby cywilnej, posiada uprawnienia wykładowcy Brytyjskiego Funduszu Know How z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami komunalnymi.

Program szkolenia:
1. Podział dróg publicznych.
2. Pojęcie pasa drogowego.
3. Zarządzanie drogami publicznymi, zadania zarządców dróg.
4. Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych.
5. Zezwolenie na lokalizację zjazdu.
6. Pojęcie zjazdu, rodzaje zjazdów i parametry.
7. Podmioty uprawnione do wnioskowania o wydanie zezwolenia.
8. Zezwolenia na przebudowę zjazdu.
9. Przesłanki odmowy lokalizacji zjazdu.
10. Zmiany w prawie budowlanym polegające na zniesieniu zgłoszenia robót budowlanych przy realizacji zjazdów z dróg gminnych i powiatowych.
11. Sankcje za realizacje zjazdu bez zezwolenia:
- Kara za wybudowanie lub przebudowę zjazdu.
- Przywrócenie do stanu poprzedniego.
- Sankcje nadzoru budowlanego.
12. Zadania zarządów dróg w procesie inwestycyjnym.
13. Zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie drogowym.
14. Zezwolenie na odstąpienie od linii zabudowy mieszkaniowej.
15. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu – zasady naliczania opłat.
16. Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim urządzeń oraz reklam bez zezwolenia.
17. Elementy postępowania administracyjnego:
- Czynności procesowe, postępowanie wyjaśniające – dowodowe.
- Postępowanie odwoławcze.
- Decyzja i jej składniki, wzruszanie decyzji ostatecznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 lutego 2017 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 2 lutego. Cena po 2 lutego to 399 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: