PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

PROBLEMATYKA REKLAM I REKLAM WYBORCZYCH W PASIE DROGOWYM DRÓG PUBLICZNYCH

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-09-21

Cena: 409 zł

PROBLEMATYKA REKLAM I REKLAM WYBORCZYCH W PASIE DROGOWYM DRÓG PUBLICZNYCH. ZARZĄDZANIE PASEM DROGOWYM. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE I WYDAWANIE ZEZWOLEŃ, OPŁATY, KARY, WYKROCZENIA.

Data: 21 września 2018, 10:00 - 15:00

Cele: Przedstawienie i omówienie zagadnień dotyczących zarządzania drogami publicznymi, administrowania pasem drogowym oraz problematyki reklam w pasie drogowym. Uczestnicy otrzymają wzory decyzji i pism. Zajęcia mają charakter konsultacyjny i są oparte na przykładach praktycznych

Adresaci: Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin (miast) zajmujących się drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz pracowników zarządów dróg miejskich, powiatowych i wojewódzkich.

Prowadzący: Radca prawny, od 1995 r. zajmuje się obsługą urzędów administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.) Od 1991 r. - etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z zarządzania drogami publicznymi, administrowania pasem drogowym, czy lokalizacji zjazdów. Wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich oraz powołany przez Ministra Sprawiedliwości członek komisji egzaminacyjnej na egzamin zawodowy radców prawnych. Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego. Wykładowca na szkoleniach służby cywilnej, posiada uprawnienia wykładowcy Brytyjskiego Funduszu Know How z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami komunalnymi.

Program:
1. Podział dróg publicznych.
2. Pojęcie pasa drogowego.
3. Zarządzanie drogami publicznymi , zadania zarządców dróg.
60 minut
4. Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych.
5. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
6. Zadania zarządów dróg w procesie inwestycyjnym.
- Zezwolenie na wykonanie zjazdu.
- Zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie drogowym.
- Zezwolenie na odstąpienie od linii zabudowy mieszkaniowej.
- Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
60 minut
7. Wyrażanie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym – urządzenia telekomunikacyjne.
8. Reklamy wyborcze – zasady umieszczania i egzekwowanie usunięcia.
9. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu –zasady naliczania opłat.
60 minut
10. Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim urządzeń bez zezwolenia.
11. Reklamy w pasie drogowym. Reklamy Wyborcze i postępowanie w sprawach nielegalnego umieszczania w pasie drogowym i po zakończeniu wyborów.
12. Elementy postępowania administracyjnego:
- Czynności procesowe, postępowanie wyjaśniające – dowodowe.
- Postępowanie odwoławcze.
- Decyzja i jej składniki, wzruszanie decyzji ostatecznych.
60 minut
13. Drzewa i krzewy w pasie drogowym
14. Postępowanie cywilne w zakresie zawierania umów na zajęcie pasa drogowego dróg niepublicznych.
15. Wykroczenia związane z ingerencją w pas drogowy i w sprawie reklam wyborczych.
60 minut

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 września 2017 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 7 września. Cena po 7 września to 409 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: