PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-08-16

Cena: 399 zł

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH

Data: 16 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134, ze zm.) określa zasady prowadzenia postępowań dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz procedowania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew. Opisano także sposoby oceny potrzeby wprowadzania kompensacji. Ustawodawca m.in.:
– Zdefiniował podstawowe pojęcia, m.in. Drzewa, krzewu, złomu, wywrotu, plantacji, zniszczenie drzewa i uszkodzenia drzewa.
– Określił katalog drzew i krzewów, dla których uzyskiwanie decyzji zezwalających na usuniecie nie jest wymagane.
– Określił zakres wniosku o wydanie zezwolenia oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
– Opisał procedurę uzyskiwania zezwolenia oraz weryfikacji zgłoszenia.
– Określił zawartość zezwolenia.
– Wskazał wytyczne w zakresie nakładania kompensacji przyrodniczej.
W czasie szkolenia poruszana będzie także tematyka ewolucji przepisów prawa w powyższym zakresie wynikająca z wprowadzenia w życie przepisów ustaw:
– Ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045).
– Ustawy z dnia 16 grudnia 2016r.o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r., poz. 2249).
– Ustawy z dnia 7 maja 2017r.o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r., poz. 1074).
– Ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz.1595).
– Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 10).
Zmiany w materii powyższych przepisów będą szczegółowo omawiane na szkoleniu.

Adresaci: Urzędnicy (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Przydatne informacje uzyskają osoby zaangażowane w wydawanie decyzji dotyczących wymierzenia kary administracyjnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące oceny co do potrzeby kompensacji drzew i krzewów oraz zasad jej nakładania.

Prowadzący: Mgr biologii; ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Program szkolenia:
1. Organy wydające decyzje zezwalające na usunięcie drzew, a organy wydające decyzje nakazujące wycinkę drzew.
2. Zakres przedmiotowy zezwolenia na usunięcie drzew.
 a. Drzewa i krzewy, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie.
 b. Wyłączenie zasad usuwania drzew i krzewów określonych w UoOP w postępowaniach prowadzonych na podstawie innych ustaw.
3. Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew przez osoby.
 a. Drzewa podlegające zgłoszeniu.
 b. Zakres zgłoszenia.
 c. Możliwość uzupełnienia informacji w zgłoszeniu.
 d. Weryfikacja terenowa drzew ze zgłoszenia.
 e. Wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia – przesłanki i skutki prawne.
 f. Milczące załatwienie sprawy zgłoszenia lub zaświadczenie o braku sprzeciwu – przesłanki.
 g. Okres ważności zgłoszenia.
4. Przebieg postępowania dot. zezwolenia na usunięcie drzew.
 a. Wniosek o wydanie decyzji.
 b. Strony postępowania.
 c. Wizja terenowa oraz oględziny złomów i wywrotów.
 d. Ocena potrzeb kompensacji.
 e. Zawartość decyzji - przygotowanie projektu decyzji.
 f. Zawiadomienie stron o postępowaniu, w tym obowiązki spółdzielni mieszankowych i wspólnot mieszkaniowych.
 g. Opłaty.
 h. Wydanie decyzji.
5. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. usuwania drzew.
6. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
7. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 sierpnia 2018 r.
fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 2 sierpnia. Cena po 2 sierpnia to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: