PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

REWOLUCYJNE ZMIANY VAT W JST I ICH JEDNOSTKACH W 2018 I 2019 ROKU

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-11-29

Cena: 409 zł

REWOLUCYJNE ZMIANY VAT W JST I ICH JEDNOSTKACH W 2018 I 2019 ROKU

Data: 29 listopada 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy służb finansowo-księgowych urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego; samorządowych jednostek budżetowych typu: placówki oświatowe, placówki pomocy społecznej itp., samorządowych zakładów budżetowych (OSiR, ZUK, ZWiK itp.)

Cele i korzyści: Program szkolenia podzielono na 6 części ze względu na ich wagę dla rozliczania prawidłowego podatku VAT w 2018 r.:
- Pierwsza część poświęcona jest nowościom w opodatkowaniu VAT, szczególnie: czym jest split payment, czyli nowy podzielony sposób płatności należności kontrahentom z faktur przez nich wystawionych i na odwrót. Metoda tej nowej podzielonej płatności zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2018r. Będzie także tu mowa o zapowiadanych zmianach na 2019r.
- Druga i trzecia część to: Dokumentowanie i ewidencjonowanie VAT, czyli jaki dokument z tytułu żądanej należności jest najwłaściwszy do wystawienia. Faktura, nota, czy jeszcze inny dokument księgowy? Jak ewidencjonować VAT za pośrednictwem kas fiskalnych i JPK?
- Czwarta część to: Deklarowanie VAT należnego, czyli jaką kwotę należną (opłatę) wykazać, a jakiej nie wykazywać w comiesięcznej deklaracji VAT-7? W którym miesiącu rozliczeniowym należy to prawidłowo uczynić? Z jaką stawką VAT?
- Piąta i szósta część to: Odliczanie VAT naliczonego i jego obowiązkowa korekta. Z których faktur zakupowych można dokonać odliczenia podatku naliczonego VAT i w jakiej wysokości? Czy z danej faktury zakupu towarów i usług nie należy tego robić w ogóle, czy tylko częściowo (wg prewskaźnika, wskaźnika, obydwu metod naraz czy też jeszcze innej metody), czy też można dokonać odliczenia podatku VAT w całości? Jakich konkretnie zakupów towarów i usług dotyczą te różne rodzaje i wysokości odliczeń? Jakie jest najnowsze orzecznictwo sądowe na temat prewskaźnika odliczeń? Wreszcie: kiedy należy bezwzględnie dokonać korekt podatku naliczonego i jakimi metodami?

Prowadzący: Tematyką podatku VAT - głównie w formie pracy zawodowej, wykładów i publikacji - zajmuje się od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT (czyli od 5 lipca 1993r.) Natomiast tematyką VAT w budżecie, a dokładnie w gminach i ich jednostkach i zakładach budżetowych zajmuje się od 2005 roku.
Szczegółowo przedstawia się to następująco:
1. Praca zawodowa:
- 2-letnia praca w Urzędzie Skarbowym w Wołominie.
- 11-letnia praca w Ministerstwie Finansów.
- 5-letnia praca w Wydawnictwie Podatkowym Gofin.
- Obecnie konsultant podatkowy w prywatnej firmie.
2. Jednocześnie od 1995r. prowadzi wykłady, warsztaty, seminaria, konferencje otwarte, szkolenia zamknięte, zlecane przez różne firmy szkoleniowe i same instytucje.
3. Z tematyki podatku VAT pisze i publikuje już od 1994 roku. Ostatnio wydane pozycje książkowe dotyczą podatku VAT od gruntów gminnych oraz centralizacji VAT w JST.

Program szkolenia:
I. Nowości.
1. „Podzielona płatność” (MPP) – nowa metoda płatności należności z faktur - od 1.07.2018 r.:
- Wdrożenie metody podzielonej płatności (split payment) w urzędzie gminy i w jednostkach gminnych.
- Praktyczne problemy z rozliczaniem podzielonej płatności w JST.
- Wyjaśnienia ministra finansów dotyczące split payment.
- Przykłady regulaminów bankowych i innych dokumentów bankowych dot. Split payment.
- Zarządzenia wewnętrzne w JST wdrażające rozliczenia split payment.
2. Centralny Rejestr Faktur (CRF).
3. STIR - publiczne wykazy podatników VAT o wykreśleniu z rejestru i odmowie rejestracji.
4. JPK_VAT.
5. Zapowiadane przez MF zmiany na 2019 rok:
- Rezygnacja z deklaracji VAT-7.
- Oparcie obniżonych stawek VAT na nomenklaturze statystycznej CN zamiast na PKWiU oraz PKOB.
- Wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej.
- Skrócenie terminu w „uldze na złe długi" ze 150 do 120 dni.
II. Dokumentowanie transakcji.
1. Faktury:
- Dane na fakturach.
- Terminy ich wystawiania.
- Korekty faktur.
- Szczególne rodzaje faktur („odwrotne obciążenie”, RR dla rolnika i inne).
2. Dokumenty wewnętrzne, w tym zestawienia opłat od osób fizycznych.
3. Noty – dot. opłat niepodlegających VAT.
100 minut.
III. Ewidencjonowanie VAT.
1. Ewidencje VAT (w tym: jednolity plik kontrolny):
- Obowiązek ich prowadzenia celem prawidłowego sporządzania deklaracji VAT-7.
- Obowiązek elektronicznego ich składania MF w formacie JPK.
- Ich treść: identyfikacja podatników i szczegóły transakcji.
2. Kasy rejestrujące:
- Zmiany w 2018r.
- Wykaz czynności zwolnionych od ewidencjonowania.
- Wykaz czynności, które muszą być zaewidencjonowane.
- Etapowe wprowadzanie kas online w latach: 2019-2022.
IV. Deklarowanie VAT.
1. Rozliczanie VAT w deklaracjach VAT-7 (ogólne zasady):
- VAT należny od sprzedaży.
- VAT naliczony od zakupów.
2. Moment deklarowania VAT należnego (obowiązek podatkowy) od:
- Najmu, dzierżawy i podobnych usług.
- Mediów (dostawy: wody, ciepła, prądu, gazu, Internetu, odbioru ścieków oraz innych).
- Przenoszenia kosztów (refakturowania).
- Budowlanych usług.
- Nieruchomości.
- Zaliczek.
- Innych.
3. Kwota należna, cena (podstawa opodatkowania):
- Jej wysokość – do wpisania do deklaracji.
- Dopuszczalne sposoby liczenia VAT: „w stu” i „do sta”.
- Elementy podstawy opodatkowania, w tym: dotacje i wydatki dodatkowe.
100 minut.
V. Odliczanie VAT.
1. Ogólne zasady odliczania VAT:
- Przyporządkowanie zakupów do rodzajów działalności.
- Brak przyporządkowania zakupów do rodzajów działalności.
2. Terminy odliczenia VAT:
- Na bieżąco: w miesiącu otrzymania faktury.
- W ciągu 5 lat od otrzymania faktury.
- W ciągu 5 lub 10 lat – od nabycia lub wytworzenia środka trwałego.
3. Wysokość odliczeń:
- Brak odliczeń.
- Częściowe odliczenia VAT (wg wskaźnika i prewskaźników).
- Pełne odliczenie VAT.
4. Prewskaźniki - metody odliczeń VAT wprowadzone od 1.01.2016r.:
- Wg wzorów MF (przychodowe, dla każdej scentralizowanej jednostki odrębne).
- Ustawowe (powierzchniowy, czasowy, kadrowy, przychodowy).
- Własne.
- Odliczanie VAT z użyciem wskaźnika i prewskaźników jednostki, która rzeczy używa.
- Najnowsze orzecznictwo sądowe ws. prewskaźników.
VI. Obowiązkowa korekta odliczeń VAT:
1. 10-letnia – od nieruchomości.
2. 5-letnia - od pozostałych środków trwałych.
3. Jednorazowa od pozostałych zakupów.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 listopada 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 15 listopada. Cena po 15 listopada to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: