PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Faktury papierowe i elektroniczne - zasady wystawiania, korygowania, przesyłania oraz prawo odliczania podatku z otrzymanych dokumentów

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-06-05

Cena: 459 zł      409 zł

Faktury papierowe i elektroniczne - zasady wystawiania, korygowania, przesyłania oraz prawo odliczania podatku z otrzymanych dokumentów

Data: 5 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Finansów coraz częściej zwraca uwagę na elektroniczne przesyłanie i przechowywanie dokumentacji finansowej m.in. faktur. Małymi krokami coraz częściej wdrażane są nowe przepisy dotyczące elektronicznego wystawiania i ewidencjonowania dokumentów finansowych, dlatego też zapraszamy Państwa na spotkanie związane z zasadami prawidłowego dokumentowania sprzedaży w formie papierowej oraz elektronicznej. Dodatkowo w trakcie zajęć przedstawione zostaną zasady kwalifikowania, opisywania i odliczania podatku VAT z otrzymanych dokumentów. Proponowane spotkanie pomoże wdrożyć zasady przesyłania i otrzymywania dokumentów w formie elektronicznej.

Adresaci: Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.). Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Cele i korzyści: Przedmiotem spotkania jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z fakturami. W trakcie spotkania przedstawione zostaną zasady wystawiania, udostępniania oraz przechowywania dokumentów sprzedażowych, poprawiania błędnych dokumentów oraz terminowego ich wykazywania w rejestrach VAT. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące terminowego dokonywania odliczeń podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych w formie elektronicznej i papierowej. Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT. Dzięki spotkaniu uczestnicy będą na bieżąco wiedzieli, jakie przepisy wdrożyć, aby korzystać z elektronicznego systemu wystawiania, przesyłania, przechowywania dokumentów sprzedażowych oraz zakupowych. Jak dochować należytej staranności w celu stosowania przejrzystych zasad dokonywania odliczeń z faktur nabyciowych?

Prowadzący: Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu zajęć, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT.

Program:
1. Zasada wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej i papierowej:
a) Faktura papierowa a elektroniczna - definicje ustawowe.
b) Zapewnienie autentyczności, integralności oraz czytelności faktury.
c) Zasady udostępniania faktur.
d) Zgoda odbiorcy na otrzymywanie faktur elektronicznych.
e) Terminy wystawiania faktur a moment podatkowy.
f) Elementy faktury.
g) Data otrzymania faktury w formie elektronicznej i papierowej – na co zwracać uwagę.
h) Faktury zaliczkowe i rozliczające wykonanie usługi czy dokonania dostawy towarów.
i) Refakturowanie.
j) Terminy wystawiania i przesyłania faktur korygujących.
k) Nota korygująca do faktury elektronicznej i papierowej – podobieństwa i różnice.
l) Duplikaty faktur.
m) Odpowiedzialność wystawcy faktury.
n) Ujęcie korekty w deklaracji VAT-7 (korekta in minus, korekta in plus).
o) Przechowywanie faktur.
2. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. Zasady i sposób dokonywania odliczeń podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych w formie elektronicznej i papierowej:
a) Kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT – data otrzymania faktury?
b) Kwalifikowanie nabyć do zakupów bezpośrednio i pośrednio związanych z działalnością gospodarczą podatnika – opis merytoryczny faktur zakupowych.
c) Zakupy dające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego.
d) Zakupy dające prawo do częściowego odliczenia podatku VAT.
e) Wyłączenia z prawa do odliczenia.
f) Częściowe prawo do odliczenia podatku VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust.2a-2h.
g) Dokonywanie częściowego odliczenia z otrzymanych faktur – przykłady.
4. Panel dyskusyjny.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 maja 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 22 maja. Cena po 22 maja to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: