PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Dotacje oświatowe w roku 2019. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2019-10-25

Cena: 459 zł

Dotacje oświatowe w roku 2019. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Data: 25 października 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Zakres obejmuje m.in.:
- Zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego wypłacanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty niebędące JST.
- Zasady wyrównywania dotacji, procentowe wartości wyrównania dotacji.
- Nowe uchwały dotacyjne organu stanowiącego samorządu terytorialnego uwzględniające zmiany dotowania.
- Zasady przeznaczania subwencji oświatowej na kształcenie specjalne.

Adresaci: Pracownicy wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast), starostw powiatowych; Pracownicy zespołów (biur) obsługi oświaty, Pracownicy Centrów Usług Wspólnych, zatrudnieni w gminach i powiatach kontrolerzy wewnętrzni; Podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu; Dyrektorzy placówek niepublicznych, organy prowadzące placówki niepubliczne; Podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu.

Prowadzący: Radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

Program:
1. Udzielanie i rozliczanie dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego wypłacanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty niebędące JST, w tym:
a. Dotacje dla szkół obliczane z uwzględnieniem wydatków takich samych typów szkół z pominięciem rodzaju szkoły.
b. Ustawowy obowiązek przekazywania przez gminę danych potrzebnych do naliczenia dotacji na wniosek innej gminy.
c. Dotacja dla szkół publicznych (w tym również specjalnych) - iloczyn subwencji i wskaźnika zwiększającego.
d. Wskaźnik zwiększający i wzór na jego obliczanie.
e. Nowe dane do publikacji w BIP-ie.
f. Dotacja dla szkół niepublicznych dla dorosłych w wysokości przewidzianej subwencji .
g. Nowy warunek otrzymania dotacji – przekazanie danych do SIO.
h. Odsetki podatkowe od nieterminowo przekazanych dotacji.
i. Dotacja na absolwentów szkół dla dorosłych po zdaniu matury lub egzaminu zawodowego.
2. Obowiązkowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, możliwość aktualizacji wg potrzeb.
3. Zasady wyrównywania dotacji, procentowe wartości wyrównania dotacji.
4. Nowe uchwały dotacyjne organu stanowiącego samorządu terytorialnego uwzględniające zmiany dotowania (m.in. możliwość przetwarzania danych osobowych uczniów podczas udzielania i rozliczania dotacji, brak ustalania zakresu kontroli, co z rozliczeniem środków na kształcenie specjalne).
5. Nowe zasady przeznaczania subwencji oświatowej na kształcenie specjalne- zmiany od stycznia 2019 r wprowadzone art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
6. Kontrola wydatkowania środków z dotacji na kształcenie specjalne.
7. Zasady rozliczania między gminami w zakresie pokrycia kosztów edukacji przedszkolnej poniesionych na dziecko niebędące mieszkańcem gminy -obowiązek wyrównywania dotacji.
8. Konsultacje indywidualne.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 października 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 11 października. Cena po 11 października to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: