PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kontekście poprawnego zamknięcia roku budżetowego 2019

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-12-09

Cena: 459 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kontekście poprawnego zamknięcia roku budżetowego 2019

Data: 9 grudnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Jednodniowe szkolenie o charakterze wykładowo-warsztatowym z uwzględnieniem najnowszych przepisów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. z 2019 r. poz. 730. Poświęcone jest omówieniu zasad tworzenia ZFŚS i szeroko rozumianej gospodarce socjalnej jednostki, a w szczególności omówieniu jak obliczać odpisy na ZFŚS w 2019 roku, kto może korzystać ze środków funduszu socjalnego, kwestie opodatkowania i oskładkowania świadczeń socjalnych, obowiązek uwzględniania kryteriów socjalnych i metody zapobiegania nieprawidłowościom.

Korzyści: Uczestnicy poznają zakres zakładowej działalności socjalnej, zasady tworzenia ZFŚS na rok 2019, szczególnie po 4 maja – a więc po zmianie brzmienia art. 8 ustawy o ZFŚS, mającej zapewnić właściwą ochronę danych osobowych przy przyznawaniu świadczeń socjalnych. Uczestnicy ugruntują wiedzę na temat znaczenia terminowego przekazywania środków z ZFŚS, ewidencjonowania, dokonywania korekty, wydatkowania środków oraz innych obowiązków zgodnie z ustawowymi wytycznymi. Szkolenie pozwoli także na identyfikowanie nieprawidłowości na gruncie prawa rachunkowego, podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych.

Adresaci: Kierownicy jednostek oraz główni księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych a także pracownicy merytoryczni i inne osoby biorące udział w tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji, (przedstawiciele związków zawodowych lub załogi, emeryci, renciści, byli pracownicy) odpowiedzialni za czynności administracyjno-ewidencyjne w zakresie gospodarowania ZFŚS.

Prowadzący: Ekonomista, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

Program:
1. Podstawy prawne, w tym omówienie zmian (obowiązków) wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. z 2019 r. poz. 730.
2. Przykłady wewnętrznych regulacji, zapewniających właściwą ochronę danych osobowych przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS od 4 maja 2019 r.
3. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS – wysokość i terminy przekazania na konto Funduszu w 2019 r.
4. Prawne możliwości zwiększania lub zmniejszania odpisu na ZFŚS.
5. Osoby uwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS – w tym:
- Odpisy obligatoryjne i uznaniowe,
- Członek rodziny a członek gospodarstwa domowego – prawne aspekty.
- Pracownicy niewykonujący faktycznie pracy (urlopy, oddelegowania itp.)
- Pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
6. Obligatoryjny zakres ewidencjonowania Funduszu w księgach rachunkowych.
7. Pojęcie kryteriów socjalnych – zamknięty katalog.
8. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą (lub nie) być przeznaczone środki ZFŚS.
9. Ustalanie dochodu do celów socjalnych, w tym sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych – w tym możliwość żądania przez pracodawcę niezbędnych dokumentów.
10. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS, w tym metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu na ZFŚS.
11. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS.
12. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe – dokumenty, oprocentowanie oraz kwestia podatkowania świadczeń i odprowadzenia składek FUS.
13. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do wewnętrznych procedur w ZFŚS oraz kwestia konsultacji ze związkami zawodowymi.
14. Komisje socjalne – zasady tworzenia, zadania oraz obowiązki dotyczące dochowania tajemnicy po wejściu w życie zmian przepisów dotyczących RODO od 4 maja 2019 r.
15. Sytuacje obligujące osoby uprawnione do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
16. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.
17. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS, w szczególności egzekucja komornicza i administracyjna.
18. Przykładowy Regulamin ZFŚS.
19. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 grudnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 25 listopada. Cena po 25 listopada to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: