PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

PRAWO WODNE W PRAKTYCE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2018-01-22

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

PRAWO WODNE W PRAKTYCE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Data: 22 stycznia 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści ze szkolenia: Zdobycie wiedzy na temat ustawy Prawo wodne, wprowadzającej regulacje Unii Europejskiej oraz dokonującej szerokiej reformy administracji wodno-prawnej. Omówienie zakresu nowych regulacji prawnych, w tym zakresu i kompetencji organów, nowych kompetencji gmin, kwestii dotyczących budownictwa wodnego i melioracji wodnej, zarządzania wodami. Wskazanie uprawnień nowego organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Adresaci szkolenia: Pracownicy samorządowi wydziałów zajmujących się wodami oraz ochroną środowiska, pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych, osoby zainteresowane zmianami w zakresie prawa wodnego.

Prowadzący szkolenie: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

Program szkolenia:
1. Prawo wodne z 2017 r. – zakres i cel regulacji.
2. Najważniejsze instytucje – zmiany w porównaniu z poprzednią regulacją- systematyka ustawy- słownik pojęć.
3. Korzystanie z wód.
4. Nowe kompetencje gminy.
  – Uchwała rady gminy w sprawie sezonu kąpielowego.
  – Wójt, burmistrz, prezydent miasta – ewidencja kąpielisk.
5. Ochrona wód – zakres, kompetencje organów.
  – Cele środowiskowe.
  – Zasady ochrony wód.
  – Zakazy i decyzja o zwolnieniu z zakazów.
  – Oczyszczanie ścieków.
  – Uchwała rady gminy – o wyznaczeniu aglomeracji ściekowej.
  – Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
  – Ochrona ujęć wody.
6. Zarządzanie ryzykiem powodziowym i ochrona przed suszą.
7. Budownictwo wodne i melioracje wodne. Zadanie własne gminy – utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych. Uchwała rady gminy – w sprawie ustalenia wysokości opłaty melioracyjnej.
8. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – nowy organ.
9. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – gruntami pod wodami. Użytkowanie gruntów pod wodami. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Opłata za usługi wodne – opłata za pobór wód w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
10. Zarządzanie wodami. Dokumenty planistyczne. Kataster wodny.
11. Zgody wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne. Zgłoszenie wodnoprawne. Ocena wodnoprawna. Właściwość organów – zmiana.
12. Spółki wodne i związki wałowe — kompetencje starosty.
13. Zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla nieruchomości sąsiednich — dawny art. 29 prawa wodnego – czy coś się zmieni?

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 stycznia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 10 stycznia. Cena po 8 stycznia to 399 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: