PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2018-06-15

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Data: 15 czerwca 2018, 10:00 - 15:00

Cele szkolenia: Rozwój umiejętności w zakresie przygotowania taryf oraz regulaminów przy uwzględnieniu zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przekazaniem kompetencji do zatwierdzania taryf do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Korzyści ze szkolenia: Przybliżenie praktycznego podejścia do zagadnień związanych z przygotowaniem, decyzją o zatwierdzeniu i wejściem w życie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uczestnicy otrzymają m.in. listę sprawdzającą do weryfikacji taryf.

Adresaci: Reprezentanci zarządów przedsiębiorstw wod-kan, pracownicy urzędów gmin oraz zakładów budżetowych, spółek gminnych zajmujący się opracowywaniem wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Prowadzący: Specjalista w zakresie stosowania ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Biegły powołany przez NIK do zbadania zgodności z prawem i gospodarności działań przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych przy ustalaniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Menedżer i konsultant z wieloletnim doświadczeniem w zakresie współpracy z samorządem lokalnym, szczególnie w zakresie realizacji programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej dotyczących programów infrastrukturalnych.

Program szkolenia:
1. Przepisy Prawa wodnego implikujące zmiany w obszarze gospodarki wod-kan oraz nowelizacja Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(90 minut w tym dyskusja 15 minut)
2. Proces przygotowania projektu taryfy spełniający wymagania znowelizowanych przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i rozporządzenia taryfowego Obszary szczególnego zainteresowania organu regulacyjnego. Elementy wspólne oraz niespójności pomiędzy przepisami rozporządzenia i wzorami tabel A-H3
(120 minut w tym dyskusja 30 minut)
3. Przygotowanie projektu nowego regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
(60 minut w tym dyskusja 15 minut)
4. Proces wejścia w życie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu przez organ regulacyjny i publikacja
(30 minut w tym dyskusja 10 minut)

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 czerwca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 1 czerwca. Cena po 1 czerwca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: