PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi.

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2020-01-17

Cena: 459 zł

Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi.

Data: 17 stycznia 2020, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Celem seminarium jest szczegółowe omówienie wybranych zagadnień dotyczących najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie o odpadach związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Adresaci:
 Pracownicy wydziałów gospodarki odpadami komunalnymi i inni pracownicy JST zajmujący się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Prowadzący: Wspólnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu współkierujący Działem Prawa Administracyjnego, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych (w tym Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Unii Metropolii Polskich), autor i współautor szeregu artykułów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, aktywny uczestnik kilkudziesięciu konferencji i seminariów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma internetowego PRAWO DLA SAMORZĄDU.

Program:
1. Cel i przebieg prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
2. Zadania gmin w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Zmiany dotyczące regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach.
4. Nieruchomości niezamieszkałe w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Przetargi odpadowe po zmianach.
6. Zmiany w systemie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Przydomowe kompostowniki w gminnym systemie odpadowym.
8. Funkcjonowanie PSZOKów po zmianach.
9. Prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów na podstawie znowelizowanych przepisów UCPG.
10. Sprawozdania i kontrole po zmianach UCPG.
11. Nowe przepisy sankcyjne w UCPG.
12. Usuwanie odpadów.
13. Instalacje komunalne w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
14. Inne zmiany w ustawie o odpadach związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 stycznia 2020r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 3 stycznia. Cena po 3 stycznia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 27

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: