PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

RACHUNKOWOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2018 ROKU

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2018-11-13

Cena: 310 zł

RACHUNKOWOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2018 ROKU

Data: 13 listopada 2018, 10:00 - 16:00

Cele i korzyści: 
- Przedstawienie przepisów ustawy o rachunkowości obowiązujących NGO, z uwzględnieniem zmian na przestrzeni ostatnich lat.
- Wprowadzenie w problematykę polityki rachunkowości, koniecznych i korzystnych przepisów wewnętrznych.
- Nauka podstawowych założeń rachunkowości i księgowości NGO, z uwzględnieniem koniecznych modyfikacji ze względu na zmiany przepisów.
- Przedstawienie Zakładowego Planu Kont dla organizacji pozarządowej.
- Przedstawienie rachunku wyników NGO i innych ewidencji księgowych w oparciu o specyfikę działań organizacji i ich cele.
- Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, w tym rozróżnienie działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego, zbiórek publicznych etc.
- Zapoznanie z obowiązującymi wzorami sprawozdawczości finansowej w połączeniu z kontami bilansowymi i wynikowymi
- Zapoznanie z wymogami informacji dodatkowej.
- Wprowadzenie w podstawowe założenia sprawozdawczości podatkowej.

Adresaci: Księgowi, pracownicy, wolontariusze, przedstawiciele organów organizacji pozarządowych i osoby zainteresowane specyfiką działań tych jednostek.

Prowadzący: Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, długoletni i certyfikowany księgowy prowadzący własną praktykę dla podmiotów III sektora i ekonomii społecznej, doświadczony wykładowca w dziedzinie rachunkowości NGO. Autor popularnej publikacji dotyczącej Rachunkowości fundacji i stowarzyszeń, publikowanej od 2013 roku w czterech wydaniach i kilkutysięcznym nakładzie. Wydanie czwarte, zawierające zmiany obowiązujące od 2017 roku w sprzedaży od czerwca tego roku.

Program:
1. Podstawowe założenia sprawozdawczości finansowej w organizacji pozarządowej:
- Podstawowe różnice pomiędzy założeniami rachunkowości jednostek komercyjnych a organizacji pozarządowych.
- Idea rachunkowości i sprawozdawczości w III sektorze.
- Cele statutowe organizacji pozarządowej w relacji z przepisami prawa i oczekiwaniami państwa polskiego.
- Struktura rachunku przychodów i kosztów w NGO.
2. Podstawowe akty prawne:
- Ustawa o rachunkowości ze zmianami obowiązującymi od 2017 roku.
- Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Inne zewnętrzne akty prawne.
75 minut.
3. Informacje w statucie, najważniejszym wewnętrznym akcie prawnym.
4. Podstawowe założenia rachunkowości wg ustawodawcy:
- Struktura kosztów działalności statutowej, koszty ogólnego zarządu.
- Przychody i koszty działalności statutowej odpłatnej.
- Księgowość przy prowadzonej działalności gospodarczej.
- Struktura bilansu i rachunku zysków i strat.
- Zakres obowiązujących punktów informacji dodatkowej, z odniesieniem do typów działalności.
- Proponowane wzory sprawozdań finansowych i możliwości praktyczne.
- Interpretacje przepisów, w tym pojęcia "zysku", "działalności statutowej", "działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej", "amortyzacji".
75 minut.
5. Wewnętrzne zasady rachunkowości:
- Konieczne i użyteczne zapisy w polityce rachunkowości.
- Konta w Zakładowym Planie Kont w oparciu o obowiązujące przepisy.
6. Podstawowe i szczególne operacje gospodarcze w organizacji pozarządowej a przepisy ustawy o rachunkowości i innych ustaw:
- Realizacja celów statutowych.
- Dokumentacja realizacji celów predysponujących do zwolnienia z CIT.
- Sprawozdawczość w ramach realizowanych projektów.
- Działalność pożytku publicznego.
- Działalność statutowa odpłatna.
- Działalność gospodarcza.
75 minut.
7. Zasady rozliczenia podatku dochodowego w świetle obowiązujących przepisów:
- Podstawy zwolnienia uzyskanych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
- Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna, działalność gospodarcza a przepisy podatkowe.
- Relacja sprawozdawczości finansowej i podatkowej, miejsca szczególnej uwagi i możliwe udogodnienia.
- Koszty uzyskania przychodu, wydatki na cele statutowe i koszty n.k.u.p.
- Rozliczenia kolejnych okresów.
- Inne wymogi podatkowe.
8. Strefa wolnego pytania.
75 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 listopada 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem.W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 290 zł netto przy zgłoszeniu do 30 października. Cena po 30 października to 310 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: