PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Instrukcja kancelaryjna – szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją w urzędzie

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2019-08-13

Cena: 459 zł      409 zł

Instrukcja kancelaryjna – szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją w urzędzie

Data: 13 sierpnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Omówienie problematyki dotyczącej zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz właściwego postępowania z dokumentacją w urzędzie. Wskazanie etapów tworzenia akt spraw i ewidencjonowania dokumentacji w jednostce, zakresu instrukcji kancelaryjnej. Przedstawienie czynności kancelaryjnych w systemie (tradycyjnym) papierowym i elektronicznym.

Korzyści: Analiza zasad prawnie obowiązującego systemu kancelaryjnego bezdziennikowego, z uwzględnieniem realizacji czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym wspomaganym elektronicznie lub w EZD. Warsztaty przygotowują do kontroli i audytów prowadzonych przez organy nadrzędne i nadzorujące z zakresu zarządzania dokumentacją. Możliwość weryfikacji czy postępowanie w jednostce jest właściwe, uzyskanie podpowiedzi i praktycznych wskazówek od eksperta- praktyka w zakresie tematyki szkolenia.

Adresaci: Sekretarze, pracownicy kancelarii i sekretariatów, działów organizacyjnych, koordynatorzy czynności kancelaryjnych, osoby odpowiedzialne za zarządzanie dokumentacją w jednostce.

Prowadzący: Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno - archiwalnych.

Program:
1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją (krajowe i unijne).
2. Kategorie archiwalne dokumentacji.
3. Systemy kancelaryjne i ich identyfikacja.
4. Instrukcja kancelaryjna (zakres i przedmiot).
- Postępowanie z dokumentacją spraw niezakończonych, wytworzoną i zgromadzoną w podmiotach.
- Nadzór nad dokumentacją w jednostce.
- Dokumentacja tworząca i nietworząca akta sprawy (znak sprawy).
5. Obieg korespondencji w jednostce organizacyjnej.
6. Czynności kancelaryjne w systemie (tradycyjnym) papierowym i elektronicznym (EZD).
- Przyjmowanie, otwieranie, rejestrowanie, kontrola zawartości, umieszczanie identyfikatora, odwzorowywanie cyfrowe i dodawanie metadanych dla przesyłek papierowych.
- Czynności przy wpływach: przekazanych pocztą elektroniczną, elektroniczną skrzynką podawczą (ESP) i na informatycznym nośniku danych załatwianie spraw), projekty pism, akceptacja, wysyłka pism w postaci papierowej i elektronicznej, urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO), dokumentacja spraw załatwianych spraw: dekretacja, rejestracja spraw (spis spraw, znak sprawy ustnie, wykluczenie (ograniczenie dokumentów papierowych w obiegu wewnętrznym, dołączanie dokumentów do akt spraw).
- Dokumentacja spraw zakończonych, skład chronologiczny i skład informatycznych nośników danych
7. Etapy tworzenia akt spraw i ewidencjonowanie dokumentacji w urzędzie (formularze i druki).
8. Rola jednolitego rzeczowego wykazu akt (klasyfikacja i kwalifikacja akt spraw) w procesie prowadzenia dokumentacji.
9. Zasady zamykania akt spraw i teczek rzeczowych.
10. Przekazywanie dokumentacji przez komórki merytoryczne do archiwum zakładowego.
11. Etapy prac porządkowych i charakterystyka poszczególnych czynności.
12. Wycofywanie dokumentacji z archiwum a jej udostępnianie pracownikom jednostki (różnice i podobieństwa).
13. Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji lub reorganizacji jednostki.
14. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 sierpnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 30 lipca. Cena po 30 lipca to 459 zł. Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: