PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Ekspertyza archiwalna w praktyce i zasady archiwizacji akt osobowych jako szczególnego przykładu dokumentacji kategorii BE

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2019-04-26

Cena: 459 zł

Ekspertyza archiwalna w praktyce i zasady archiwizacji akt osobowych jako szczególnego przykładu dokumentacji kategorii BE

Data: 26 kwietnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Omówienie całokształtu zagadnień związanych z ekspertyzą archiwalną, którą przeprowadzają w archiwach zakładowych i składnicach akt przedstawiciele państwowej służby archiwalnej. W trakcie szkolenia omówione zostaną wszystkie rodzaje ekspertyz, scharakteryzowany zostanie ich przebieg oraz skutki. Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną licznymi przykładami. Uczestnicy pozyskają komplet dokumentacji wzorcowej niezbędnej do sporządzenia wniosku o ekspertyzę. Odrębna część dotyczyć będzie archiwizacji akt osobowych zakończonych.

Adresaci: Pracownicy odpowiedzialni za dokumentację w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także archiwiści zakładowi posiadających kurs kancelaryjno-archiwalny, zatrudnieni w podmiotach prowadzących archiwa zakładowe, takich jak urzędy miast i gmin, starostwa, urzędy administracji państwowej, instytucje wymiaru sprawiedliwości, itp.

Prowadzący: Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. Z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

Program:
1. Pojęcie ekspertyzy archiwalnej i jej umiejscowienie w przepisach prawnych.
2. Kto, kiedy i jak może wystąpić o ekspertyzę?
3. Ekspertyza archiwalna w jednolitych rzeczowych wykazach akt (skąd się bierze kategoria BE).
4. Uprawnienia archiwum państwowego do przeprowadzenia ekspertyzy archiwalnej. Kryteria archiwalnej selekcji dokumentacji.
5. Ekspertyza w archiwum zakładowym i składnicy akt.
6. Rodzaje ekspertyz archiwalnych.
- Przy trudnościach w ocenie dokumentacji.
- Przy brakowaniu.
- Przed przekazaniem materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
- Przed utworzeniem archiwum zakładowego w jednostce.
- Przy wartościowaniu dokumentacji.
- Przy tworzeniu przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
- Przy likwidacji jednostki.
- Szczególne, na wniosek służby archiwalnej.
7. Jak przygotować dokumentację do ekspertyzy archiwalnej? Struktura wniosku o ekspertyzę do archiwum państwowego (elementy wniosku).
8. Opis czynności eksperckich (przebieg ekspertyzy, terminy, ustalenia, dokumentacja).
9. Szczególne rodzaje dokumentacji kategorii BE i charakterystyka prac archiwizacyjnych (koperty dowodowe osób zmarłych, dokumentacja techniczna; akta nadzoru nad…, teczki współpracy i współdziałania).
10. Jak przygotować dokumentację osobową do ekspertyzy archiwalnej?
11. Zasady porządkowania i ewidencjonowania dokumentacji osobowej zgodnie naczelnego wytycznymi służby archiwalnej (Wytyczne metodyczne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 listopada 2014 roku).
12. Kategoryzacja dokumentacji osobowej (akta założone do 1950 r., akta założone w latach 1951-1967, akta założone po 1967 r.), a także planowane przez ministerstwo rozwoju zmiany okresów przechowywania teczek pracowniczych.
13. Porządkowanie teczek osobowych w zależności od ich kategorii archiwalnej (A, BE50 i B50), a także wytwórcy (różnice w obowiązkach pracodawców samorządowych i państwowych oraz prywatnych)
14. Charakterystyka poszczególnych etapów prac porządkowych teczek osobowych.
15. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 kwietnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 9 kwietnia. Cena po 9 kwietnia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: