PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zamówienia publiczne w roku 2019 - aspekty praktyczne dla zaawansowanych.

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2019-08-05

Cena: 459 zł

Zamówienia publiczne w roku 2019 - aspekty praktyczne dla zaawansowanych.

Data:  5 sierpnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Omówienie problemów praktycznych występujących na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bazie najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i stanowisk Urzędu Zamówień Publicznych.

Adresaci: Członkowie komisji przetargowych, pracownicy zajmujący się przygotowaniem postepowania oraz prowadzeniem postępowania, kierownicy instytucji zamawiających.

Prowadzący: Prawnik, właściciel firmy doradczej, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych (także tych współfinansowanych z środków UE) oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Autor kilkunastu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. Ceniony trener prowadzący ponad 1000 godzin szkoleniowych rocznie.

Program:
1. Ustalanie wartości zamówienia.
- Zamówienie nieplanowane.
- Zamówienia udzielane w częściach.
- Zamówienia realizowane w ramach projektów wieloletnich.
- Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie ustalania wartości zamówienia publicznego.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
- Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia.
- Pośrednie i bezpośrednie naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia.
- Równoważność rozwiązań.
- Używanie norm i innych odniesień.
- Brak podziału zamówienia (uzasadnienie).
- Zamówienia wielorodzajowe.
- Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu.
- Warunki udziału w postępowaniu – omówienie najczęstszych nieprawidłowości.
- Zasada proporcjonalności.
- Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
- Korzystanie z zasobów innych podmiotów.
- Dokumenty, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
- Problematyka aktualności dokumentów złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.
- Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.
- Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów.
- Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie weryfikacji podmiotowej wykonawcy.
4. Kryteria oceny ofert.
- Zasady kształtowania kryteriów oceny ofert ze szczególnym uwzględnieniem art. 91 ust. 2a PZP.
- Uzasadnianie dominacji kryterium cenowego.
- Kryteria w procedurze usług społecznych.
- Kryteria mierzalne i niemierzalne.
- Kryteria niegwarantujące oszczędności i gospodarności.
- Najczęściej występujące nieprawidłowości w obszarze konstruowania kryteriów oceny ofert.
5. Zmiany dokumentów przetargowych.
- Terminy składania ofert.
- Zmiany SIWZ.
- Wyjaśnienia SIWZ.
- Zmiany ogłoszenia istne i nieistotne.
- Zasady przedłużania terminu składania ofert.
- Najczęściej występujące nieprawidłowości.
6. Przebieg postępowania w procedurze klasycznej i odwróconej.
7. Zmiany umów o zamówienie publiczne.
8. Elektronizacja zamówień publicznych – szczegółowe omówienie praktycznych aspektów komunikowania się środkami komunikacji elektronicznej. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych.
9. Usługi społeczne.
10. Zarys planowanych zmian w przepisach o zamówieniach publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 lipca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 22 lipca. Cena po 22 lipca to 459 zł.
Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: