PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

PRZEKAZYWANIE DANYCH O ODPADACH KOMUNALNYCH WEDŁUG NOWYCH SPRAWOZDAŃ

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2018-07-03

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

PRZEKAZYWANIE DANYCH O ODPADACH KOMUNALNYCH WEDŁUG NOWYCH SPRAWOZDAŃ

Data: 3 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści ze szkolenia: Na szkoleniu zostaną przedstawione zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach prawa. Zmiany te wpływają na sposób gospodarowania odpadami w gminie.

Adresaci: Pracownicy organów Gmin, podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych.

Prowadzący: Od wielu lat zajmuje się ochroną środowiska, pracowała w Inspekcji Ochrony Środowiska. Aktualnie kierownik oddziału gospodarki odpadami w Urzędzie Marszałkowskim. Członek grupy roboczej Gospodarka odpadami przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Krajowej Rady Azbestowej, przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do stwierdzania kwalifikacji w gospodarce odpadami.

Program szkolenia:
1. Realizacja obowiązków dot. odpadów komunalnych.
- Odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości.
- Przejmowanie odpadów z PSZOK (najczęściej występujące błędy w SIWZ oraz umowach).
- Przekazywanie odpadów do zagospodarowania.
- Osiąganie poziomów (przenoszenie odpowiedzialności, sankcje, możliwości realizacji, kary za niewywiązanie się z obowiązku).
2. Prawidłowe kwalifikowanie i ewidencjonowanie odpadów odbieranych, zbieranych i wytwarzanych – przykłady.
3. Zasady prowadzenia PSZOK.
- Magazynowanie odpadów.
- Przekazywanie zebranych odpadów (kiedy, komu, czy niezbędna jest umowa).
- Możliwość zagospodarowania zebranych odpadów przez prowadzącego PSZOK.
4. Wypełnianie nowych sprawozdań o odpadach komunalnych - nowe wymogi.
5. Przeprowadzanie kontroli - możliwość czy konieczność.
- Uprawnienia do przeprowadzania kontroli.
- Zasady przeprowadzania kontroli.
- Protokół z kontroli.
- Kontrola a umowa z odbierającym odpady.
- Współpraca pomiędzy organami.
6. Kto i kiedy podlega opłatom za usługi wodne.
7. Opłata retencyjna.
8. Planowane zmiany w obowiązujących przepisach.
9. Konsultacje indywidualne.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 czerwca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 19 czerwca. Cena po 19 czerwca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: