PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH – PRZEBIEG POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2018-01-25

Cena: 399 zł      349 zł

Pliki do pobrania

WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO WODNE

Data: 25 stycznia 2018, 10:00 - 15:00

Cele i adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do urzędników (w szczególności gmin i starostw powiatowych) zaangażowanych w wydawanie decyzji środowiskowych. Wskazany jest udział pracowników urzędów, jednostek organizacyjnych urzędów, instytucji i spółek publicznych zaangażowanych w budowę, rozbudowę i przebudowę budynków i infrastruktury, które to czynności mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Pożądany jest udział przedsiębiorców realizujących inwestycje wymagające uzyskania decyzji środowiskowej oraz wykonujących dokumentację wymaganą dla przedsięwzięć (karta informacyjna przedsięwzięcia i raport oddziaływania na środowisko). Na szkoleniu będą omawiane zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. wynikające z ustawy prawo wodne.

Prowadzący: Mgr biologii; ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych. Wykładowca posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikowaniu dokumentacji wymaganej w ramach ocen oddziaływania na środowisko.

Program szkolenia:
1. Organy wydające decyzje środowiskowe.
 a. Wójt, burmistrz, prezydent miasta.
 b. Starosta.
 c. Regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 d. Inne organy.
2. Przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji środowiskowych.
 a. I grupa.
 b. II grupa.
3. Przebieg postępowania dot. uzyskania decyzji środowiskowej.
 a. Etapy analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko - screening i scoping.
 b. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, w tym wymagane załączniki – weryfikacja kompletności.
 c. Karta informacyjna przedsięwzięcia.
 d. Strony postępowania.
 e. Opinie organów współuczestniczących w postępowaniu.
 f. Zakończenie postępowania na etapie screeningu i przygotowanie projektu decyzji środowiskowej.
 g. Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 h. Przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko.
 i. Udział społeczeństwa w postępowaniu OOŚ.
 j. Wydanie decyzji środowiskowej.
 k. Obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania.
4. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej.
5. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
6. Uwzględnienie w procedurze OOŚ oceny wpływu na krajobraz oraz odniesienie się do zmian klimatu.
7. Planowane zmiany w procedurze OOŚ wynikające z ustawy prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566).
8. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 stycznia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 11 stycznia. Cena po 11 stycznia to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: