PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

NARZĘDZIA PRACY RZECZNIKA PRASOWEGO

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-05-18

Cena: 399 zł      349 zł

NARZĘDZIA PRACY RZECZNIKA PRASOWEGO

Data: 18 maja 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Rzecznicy prasowi urzędów i pracownicy biur prasowych, pracownicy komórek organizacyjnych, których zadania przewidują wystąpienia przed publicznością.

Cele szkolenia:
- Przygotowanie uczestników do prowadzenia profesjonalnych wystąpień publicznych,
- Przypomnienie najważniejszych zasad rządzących sztuką wystąpień publicznych,
- Praktyczne doskonalenie umiejętności,
- Poznanie praktycznych sposobów na ograniczenie stresu w czasie wystąpień publicznych.

Prowadzący: Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, nauczyciel akademicki, trener członków korpusu służby cywilnej (wysocy urzędnicy państwowi, naczelnicy, dyrektorzy generalni urzędów) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej w roku 2012. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pracy z trudnym klientem, stresem i wypaleniem zawodowym.

Program:
1. Wprowadzenie do tematu, matryca celów.
2. Dress code w urzędzie:
- Podstawowe zasady.
- Dress code dla mężczyzn (garnitur, koszula, krawat, buty, pasek, skarpety, biżuteria na palcach, okulary, fryzura, perfumy).
- Dress code dla kobiet (garnitur, spodium, koszula, sukienka/spódnica, rajstopy, buty, biżuteria, fryzura, paznokcie, perfumy, makijaż).
- Warsztaty – co o ludziach mówi ich wygląd.
3. Mowa ciała – dobre pierwsze wrażenie:
- Teoria pierwszego wrażenia.
- Efekt anielski.
- Efekt diabelski.
- Efekt atrybucji.
- Mimika twarzy.
- Gesty.
- Ton głosu.
- Sposób poruszania się.
- Warsztaty – moje pierwsze wrażenie.
4. Techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej:
- Wprowadzenie do zagadnień z zakresu komunikacji.
- Rodzaje komunikacji.
- Aktywne słuchanie – trzy poziomy słuchania.
- Narzędzia aktywnego słuchania – parafrazowanie, klaryfikowanie, dowartościowanie.
- Bariery w komunikacji.
- Analiza transakcyjna Ericha Berne'a.
5. Komunikacja werbalna i niewerbalna:
- Komunikacja werbalna vs komunikacja niewerbalna.
- Zasady spójności przekazu.
- Co mówią te gesty?
6. Techniki panowania nad stresem i tremą:
- Pojęcie stresu oraz syndromu wypalenia zawodowego.
- Moja mapa stresogenna.
- Eustres i dystres.
- Techniki radzenia sobie ze stresem i tremą – krótkotrwałe i długotrwałe.
- Coachingowe narzędzie do zmiany ograniczających przekonań.
- Trening progresywny Jacobsona.
7. Jak przygotować się do wystąpienia publicznego?
- Złote zasady wystąpień publicznych.
- Sekrety mowy efektowej.
- Ubiór.
- Przygotowanie merytoryczne.
- Wejście.
- Postawa.
- Kontakt wzrokowy.
- Ruch sceniczny.
- Elementy wystąpień publicznych.
8. Identyfikacja grupy odbiorców, sposoby dostosowania się do słuchaczy:
- Znaczenia dobrej identyfikacji grona odbiorców.
- Sposoby identyfikacji grupy odbiorców.
- Źródła pozyskiwania informacji nt. grupy odbiorców.
- Warsztat komunikacyjny – praktyczne sposoby dostosowania się do słuchaczy.
9. Wzbudzanie zainteresowania wśród słuchaczy – co i jak mówić, aby grupa słuchała?
- Praktyczne narzędzia podtrzymywania wysokiego poziomu zainteresowania wśród słuchaczy,
- Zasada Kubusia Puchatka.
- Struktura wypowiedzi a poziom zainteresowania wśród słuchaczy.
- Kultura i etykieta rozmowy.
- Narzędzia kontaktu z audytorium.
- Sposoby reakcji na przeszkadzanie ze strony słuchaczy.
- Sposoby reakcji na prowokację.
- Asertywność i asertywna odpowiedź.
- Coachingowe narzędzia komunikacyjne pomocne w tym zakresie.
10. Jak dobrze odpowiadać na trudne pytania (kultura i etykieta rozmowy, jak reagować na przeszkadzanie i prowokację)?
- Kultura i etykieta rozmowy.
- Narzędzia kontaktu z audytorium.
- Sposoby reakcji na przeszkadzanie ze strony słuchaczy.
- Sposoby reakcji na prowokację.
- Asertywność i asertywna odpowiedź.
- Coachingowe narzędzia komunikacyjne pomocne w tym zakresie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 maja 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 4 maja. Cena po 4 maja to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia oraz w celu informowania mnie o przyszłych szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, w świetle art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r. poz 922). Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą przy ul. Żurawiej 43. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania i pisemnego wycofania zgody w każdym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji na szkolenie, wysłać materiałów czy też wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: