PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

COACHING MANAGERSKI – SKUTECZNE ZARZĄDZANIE POKOLENIEM Y I C (GENERACJA Z)

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-09-04

Cena: 409 zł

COACHING MANAGERSKI – SKUTECZNE ZARZĄDZANIE POKOLENIEM Y I C (GENERACJA Z)

Data: 4 września 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Przełożeni, kierownicy, managerowie zarządzający zespołem od dwóch pracowników. Osoby zainteresowane rozwijaniem własnych kompetencji zarządczych i społecznych. Osoby pragnące rozwijać i wspierać swoich pracowników.

Korzyści: Uczestnicy warsztatów twierdzą, że zastosowanie umiejętności coachingowych, rozwijanych podczas warsztatów, prowadzi do:
- Wzrostu kreatywności i samodzielności ich pracowników.
- Ich większej satysfakcji z pracy.
- Utrzymania kluczowych pracowników.
- Szybszego rozwoju pracowników o dużym potencjale.
- Lepszej i bardziej konstruktywnej komunikacji w organizacji.
- Bardziej udanej współpracy w ramach zespołów i organizacji.
- Większego zaangażowania pracowników w realizację celów.
Warsztat wyrównuje poziom kompetencji przywódczych wśród kadry menedżerskiej. Umożliwia zbudowanie spójnej kultury coachingowej m.in. poprzez ujednolicenie oddziaływań rozwojowych na szczeblu menedżerskim i standaryzację wykorzystywanych narzędzi.

Cele:
W trakcie warsztatu menedżerowie:
- Poznają praktyczny model rozmowy coachingowej, który mogą natychmiast zastosować w zarządzaniu pracownikami.
- Odkrywają coaching jako efektywne podejście do zarządzania rozwojem pracowników.
- Poznają coachingowe sposoby zwiększania motywacji pracowników, ich satysfakcji z pracy i zaangażowania w realizację osobistych celów zawodowych oraz celów firmy.
- Dowiadują się jak zastosować coaching, by wzrosła ich efektywność jako menedżerów i przywódców.
- Dowiadują się jak wykorzystać coaching, by polepszyć swoje wyniki biznesowe.
- Uczą się jak usprawnić komunikację w firmie poprzez podejście coachingowe.

Prowadzący: Posiada 20 letnie, poparte licznymi sukcesami i nagrodami doświadczenie w sprzedaży, negocjacjach i zarządzaniu firmą na stanowiskach prezesa zarządu. Profesjonalny trener: Od 2010 roku prowadzi warsztaty, szkolenia i konferencje dla managerów czołowych korporacji, spędzając na salach szkoleniowych około tysiąc godzin rocznie. Jest głównym trenerem działów sprzedaży i konsultantem wielu firm – liderów w swoich branżach. Wychował setki profesjonalnych negocjatorów, managerów, sprzedawców. Od 2014 roku szkoli trenerów w ramach Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor i Szkoły Trenerów Biznesu ASC. Absolwent renomowanych szkół trenerskich i coachingu , w tym prestiżowej The Art And Science of Coaching; Erickson Institute. Jako certyfikowany trener najstarszej amerykańskiej organizacji coachingowej - Corporate Coach U® i propagator coachingu prowokatywnego, wspiera liderów i zarządy firm w osiąganiu ponadnormatywnych wyników. Występuje z czołówką polskich i zachodnich mówców na najważniejszych konferencjach branżowych, m. in. : Efektywna Sprzedaż z Richardem Denny, Konferencja Szefów Sprzedaży , Trendy Sprzedaży Pulsu Biznesu, Efektywne Przywództwo, Boss Festiwal, Psychologia Nowoczesnej Sprzedaży z Robertem Cialdinim.

Program:
1. Coaching w organizacjach.
- Dlaczego skuteczni liderzy są również coachami? Obszary wdrożenia coachingu: zarządzanie pracownikami, celami, projektami, klientami, sukcesją, zmianą, itp.
- Korzyści biznesowe jakie daje coachingowy styl zarządzania. Jakie są potencjalne bariery wdrożenia podejścia coachingowego w organizacji?
90 minut
2. Bycie liderem – coachem.
- Kontekst biznesowy: coachingowe podejście do zarządzania.
- Coaching, jako jeden ze stylów przywódczych.
- Korzyści i zastosowanie dyrektywnego i niedyrektywnego zarządzania ludźmi w organizacji.
- Jak podejście coachingowe zwiększa efektywność lidera?
3. Rozmowa coachingowa.
- Model Rozmowy Coachingowej® jako efektywna struktura różnego typu rozmów w sytuacjach biznesowych.
- Kroki Rozmowy Coachingowej: 1) Określenie obszaru koncentracji, 2) Odkrywanie możliwości, 3) Planowanie działania, 4) Usuwanie barier, 5) Podsumowanie.
- Rodzaje pytań w kolejnych krokach rozmowy coachingowej.
- Indywidualny Plan Działania: Każdy z uczestników pracuje nad pełnym rozwojem swego podejścia coachingowego i wdrożenia go w konkretnych sytuacjach w swojej pracy.
- Rola lidera a rola coacha: Jak można pogodzić bycie liderem i coachem, tak aby zintegrować te role?
4. Prowadzenie rozmowy coachingowej.
- Aktywny trening w podgrupach.
90 minut
5. Umiejętności coachingowe.
- Słuchanie Kontekstowe: Jak słuchać, aby jak najlepiej poznać motywacje, potrzeby, wartości i cele pracownika i aby pomóc mu w rozwoju zawodowym?
- Filtry komunikacyjne: Wpływ indywidualnych cech i doświadczeń lidera na to, jak spostrzega i rozumie swoich pracowników. Jak można ograniczyć działanie filtrów?
- Pytania Odkrywające: W jaki sposób zadawać pytania, aby inspirowały pracownika do samodzielnego myślenia i poszukiwania własnych rozwiązań?
- Stosowanie neutralnego języka: Jakiego języka używać podczas rozmowy coachingowej z pracownikiem, aby pomóc mu w samodzielnym znajdowaniu rozwiązań.
- Przekazywanie feedbacku: Jak przekazywać feedback, aby stał się wstępem do rozwojowej rozmowy coachingowej.
- Wyrażanie uznania: Jakie znaczenie ma wyrażanie uznania podczas rozmowy coachingowej z pracownikiem. Jak skutecznie wyrażać uznanie?
90 minut

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 sierpnia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 21 sierpnia. Cena po 21 sierpnia to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: