PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Wystąpienia publiczne i sztuka efektywnej prezentacji

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-05-13

Cena: 459 zł      409 zł

Wystąpienia publiczne i sztuka efektywnej prezentacji

Data: 13 maja 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci:
- Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.
- Pracownicy OPS, PCPR, DPS.
- Kuratorzy sądowi.
- Wolontariusze.
- Pracownicy stowarzyszeń.
- Pracownicy fundacji.
- Sekretarze / sekretarki.
- Właściciele i pracownicy firm komercyjnych.
- Pracownicy Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia.
- Dyrektorzy szkół, nauczyciele.
- Osoby zajmujące się wystąpieniami publicznymi.

Cele:
- Przygotowanie uczestników do prowadzenia profesjonalnych wystąpień publicznych.
- Przypomnienie najważniejszych zasad rządzących sztuką wystąpień publicznych.
- Praktyczne doskonalenie umiejętności.
- Poznanie praktycznych sposobów na ograniczenie stresu w czasie wystąpień publicznych.

Korzyści: Uczestnicy w czasie pięciogodzinnych warsztatów poznają fundamenty sztuki wystąpień publicznych. Wyposażeni zostaną w wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania się do prezentacji, a następnie jej wygłoszenia/poprowadzenia. Wartością dodaną warsztatów jest moduł dotyczący praktycznych aspektów redukcji stresu w czasie wystąpień publicznych.

Prowadzący:
Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, właściciel firmy szkoleniowej, trener, mentor, coach akredytowany przez International Institut of Coaching & Mentoring oraz Noble Manhattan Coaching. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor przewodnika po Zielonej Górze wydanego w trzech językach oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych drukowanych w książkach i czasopismach. Jeden z pionierów w Polsce szkoleń z zakresu komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. Opiekun przedsiębiorstw typu start-up w Parku Przemysłowym Łomża. Ekspert zewnętrzny Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Autor ponad dwudziestu strategii rozwoju dla przedsiębiorstw z branży wysokich technologii. Doradca w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza przy opracowywaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw. Dla przedsiębiorców prowadzi warsztaty z zakresu przygotowania do wystąpień przed inwestorami zewnętrznymi (aniołami biznesu). Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z umiejętności twardych i miękkich (ponad 7000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych). Autor systemu ocen pracowniczych wdrożonego w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Nauczyciel akademicki. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków.

Program:
1. Wprowadzenie do tematu, matryca celów.
2. Dress code w urzędzie.
- Podstawowe zasady.
- Dress code dla mężczyzn (garnitur, koszula, krawat, buty, pasek, skarpety, biżuteria na palcach, okulary, fryzura, perfumy).
- Dress code dla kobiet (garnitur, spodium, koszula, sukienka/spódnica, rajstopy, buty, biżuteria, fryzura, paznokcie, perfumy, makijaż).
- Warsztaty – co o ludziach mówi ich wygląd.
3. Mowa ciała – dobre pierwsze wrażenie.
- Teoria pierwszego wrażenia.
- Efekt anielski.
- Efekt diabelski.
- Efekt atrybucji.
- Mimika twarzy.
- Gesty.
- Ton głosu.
- Sposób poruszania się.
- Warsztaty – moje pierwsze wrażenie.
100 minut.
4. Techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej.
- Wprowadzenie do zagadnień z zakresu komunikacji.
- Rodzaje komunikacji.
- Aktywne słuchanie – trzy poziomy słuchania.
- Narzędzia aktywnego słuchania – parafrazowanie, klaryfikowanie, dowartościowanie.
- Bariery w komunikacji.
- Analiza transakcyjna Ericha Berne'a.
5. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
- Komunikacja werbalna vs komunikacja niewerbalna.
- Zasady spójności przekazu.
- Co mówią te gesty?
6. Techniki panowania nad stresem i tremą.
- Pojęcie stresu oraz syndromu wypalenia zawodowego.
- Moja mapa stresogenna.
- Eustres i dystres.
- Techniki radzenia sobie ze stresem i tremą – krótkotrwałe i długotrwałe.
- Coachingowe narzędzie do zmiany ograniczających przekonań.
- Trening progresywny Jacobsona.
100 minut.
7. Jak przygotować się do wystąpienia publicznego?
- Złote zasady wystąpień publicznych.
- Sekrety mowy efektowej.
- Ubiór.
- Przygotowanie merytoryczne.
- Wejście.
- Postawa.
- Kontakt wzrokowy.
- Ruch sceniczny.
- Elementy wystąpień publicznych.
8. Identyfikacja grupy odbiorców, sposoby dostosowania się do słuchaczy.
- Znaczenia dobrej identyfikacji grona odbiorców.
- Sposoby identyfikacji grupy odbiorców.
- Źródła pozyskiwania informacji nt. grupy odbiorców.
- Warsztat komunikacyjny – praktyczne sposoby dostosowania się do słuchaczy.
9. Wzbudzanie zainteresowania wśród słuchaczy – co i jak mówić, aby grupa słuchała?
- Praktyczne narzędzia podtrzymywania wysokiego poziomu zainteresowania wśród słuchaczy.
- Zasada Kubusia Puchatka.
- Struktura wypowiedzi a poziom zainteresowania wśród słuchaczy.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 maja 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 29 kwietnia. Cena po 29 kwietnia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: