PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Kurs Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w samorządzie

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2019-03-19

Cena: 659 zł lub 2 opłaty za forum

Kurs Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w samorządzie

Data: 19-20 marca 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Z uwagi na liczne zmiany prawne w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym kurs stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy. Kurs krok po kroku wyjaśni zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Omówione zostaną dwie ważne zmiany, które mają istotny wpływ na dotychczasową pracę osób zajmujących się współpracą z NGO tj.: zmiany w zakresie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych, czyli nowe obowiązki dla organizacji w zakresie organizacji wyjazdów oraz nowe druki ofert umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych.

Adresaci: Pracownicy JST odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Prowadzący: Były pracownik MPiPS, specjalista w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji, szkolił m.in. inspektorów kontroli RIO. Doświadczony i ceniony wykładowca. Autor książki dotyczącej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program:
Dzień I
1. Zagadnienia definicyjne.
a. Organizacja pozarządowa - cechy charakterystyczne, formy.
b. Podmioty zrównane statusem z organizacjami pozarządowymi.
c. Działalność pożytku publicznego (nieodpłatna i odpłatna).
d. Wolontariat i zasady angażowania wolontariuszy.
e. Wolontariat w zadaniach publicznych, społeczna praca członków.
f. Formy współpracy JST – NGO.
2. Niezbędne uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
a. Uchwała konsultacyjna - jakie dokumenty należy poddać konsultacjom.
b. Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy: elementy, zasady tworzenia.
c. Wpływ na zlecanie zadań.
d. Sprawozdanie z programu, program wieloletni, przykłady.
e. Uchwała w sprawie rady działalności pożytku publicznego – niezbędne elementy.
f. Przykłady.
g. Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej - niezbędne elementy, ocena wniosków.
h. Przykłady.
100 minut
3. Terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami.
4. Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu.
100 minut
5. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?
6. Elementy umowy realizacji zadania - umowa do procedury konkursowej, regrantingu i małego grantu – różne warianty.
100 minut
Dzień II
1. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.
2. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
3. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.
4. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
5. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
100 minut
6. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego i rzeczowego – przykłady dokumentów.
7. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
8. Prowadzenie dokumentacji księgowo - finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
9. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
10. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.
100 minut
11. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.
12. Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje.
13. Procedura zwrotu dotacji – postępowanie, decyzja, umorzenie.
14. Małe granty.
15. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.
16. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych - nowe obowiązki dla organizacji w zakresie organizacji wyjazdów.
17. Nowe druki ofert umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych.
100 minut

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 marca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 609 zł netto przy zgłoszeniu do 5 marca. Cena po 5 marca to 659 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: