PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

NOWELIZACJA OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZLECANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2018-12-14

Cena: 409 zł      359 zł

NOWELIZACJA OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZLECANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM - NOWE PRZEPISY WYKONAWCZE DO USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Data: 14 grudnia 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Zdobycie wiedzy nt. przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Omówienie zmian jakie nastąpiły we wzorach ofert, umów i sprawozdaniach do konkursów i małych grantów.

Adresaci: Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Prowadzący: Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Doświadczony i ceniony wykładowca. Pracował w Min. Pracy i Polityki Społ. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki dotyczącej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez Min. Rozwoju Reg. jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił inspektorów kontroli RIO w Katowicach.

Program:
1. Wejście w życie przepisów i przepisy przejściowe- rozliczenie zadań realizowanych w roku 2018 i latach wcześniejszych.
2. Jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty.
100 minut.
3. Nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert:
- Nowy wymiar opisu działań i harmonogramu.
- Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć.
- Zasady konstruowania budżetu zadania.
- Partnerstwo – nowy element oferty.
4. Umowa realizacji zadania publicznego:
- Co oznacza ramowy charakter umowy.
- Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy.
- Ponoszenie wydatków w ramach zadania.
- Zasady przesuwania środków w budżecie zadania.
- Obowiązki informacyjne.
- Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu- faktury, opis.
- Kontrola zadania- umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania.
- Zasady i tryb zwrotu dotacji.
- Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a).
- Załączniki do umowy.
100 minut.
5. Sprawozdanie z realizacji zadania:
- Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie.
- Opis osiągniętych rezultatów.
- Konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów.
- Rozliczenie budżetu.
6. Oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting).
7. Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 grudnia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 30 listopada. Cena po 30 listopada to 409 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: