PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

KONTROLA I ZWROT DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2018-03-15

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

KONTROLA I ZWROT DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

Data: 15 marca 2018, 10:00 - 15:00

Cele szkolenia: Omówienie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji, zasad oceny i kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Omówienie najczęściej spotykanych problemów.

Korzyści z udziału w szkoleniu: Poznanie zasad, form terminów kontroli. Wyjaśnienie jakie przesłanki decydują o tym, że dotacja została wykorzystana w sposób nieprawidłowy. Zapoznanie z przebiegiem postępowania o zwrot dotacji, przykładami decyzji, możliwościami umorzenia lub rozłożenia spłaty zobowiązania. Możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków, przedyskutowania kwestii spornych.

Adresaci szkolenia: Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy samorządowi odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi, szczególnie w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Prowadzący szkolenie: Współpracownik FRDL, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2017 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Program szkolenia:
Część I: Kontrola dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1. Czy każde zadanie należy skontrolować?
2. Formy kontroli - kontrola w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania.
3. Terminy przeprowadzenia kontroli. Kontrola a sprawdzenie sprawozdania.
4. Kto powinien przeprowadzać kontrole? Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
5. Dokumenty dotyczące kontroli.
6. Co kontrolować: merytoryczne elementy zadania, kwestie finansowe rozliczenia dotacji.
7. Kontrola finansowa: prowadzenie wyodrębnionej księgowości, opis faktur, dokumentowanie wydatków.
8. Protokół i zalecenie pokontrolne.
9. Kontrola a rozliczenie zadania.
Część II: Zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1. Rodzaje dotacji wykorzystanej w sposób nieprawidłowy.
2. Postępowanie o zwrot dotacji.
3. Przykłady decyzji.
4. Możliwość umorzenia zobowiązania/rozłożenia spłaty.
Część III: Bieżące odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące przekazywania i rozliczenia dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz nowych przepisów wykonawczych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 marca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 1 marca. Cena po 1 marca to 399 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: