PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI KULTURY

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2018-09-24

Cena: 409 zł      359 zł

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI KULTURY

Data: 24 września 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści:
- Zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi z zakresu wynagradzania pracowników instytucji kultury.
- Omówienie poszczególnych świadczeń wchodzących w skład wynagrodzenia pracowników instytucji kultury.
- Omówienie zasad wynagradzania dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury.
- Omówienie trybu powoływania i odwoływania dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury.

Adresaci: Kadra zarządzająca instytucji kultury; pracownicy działów organizacyjnych, kadrowych, płacowych i księgowych instytucji kultury (muzeów, teatrów, bibliotek, filharmonii, domów i ośrodków kultury, galerii), pracownicy urzędów nadzorujących instytucje kultury, osoby zainteresowane zagadnieniami zawartymi w programie szkolenia.

Prowadzący: Długoletni pracownik samorządowy. Aktywny kontroler specjalizujący się w kontroli instytucji kultury. Praktyk w zakresie zarządzania. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz z zakresu audytu wewnętrznego.

Program:
1) Uregulowania prawne:
a) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
b) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.
c) Wewnętrzne regulacje instytucji kultury.
45 minut
2) Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury
a) System wynagradzania pracowników instytucji kultury.
b) Składniki wynagrodzenia pracowników instytucji kultury.
c) Wynagrodzenie zasadnicze.
d) Dodatek za wieloletnią pracę.
e) Dodatek funkcyjny.
f) Dodatek specjalny.
g) Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy.
h) Dodatkowe świadczenia dla pracowników artystycznych w tym m.in. za udział w określonej roli w przedstawieniu lub koncercie, za reżyserię, scenografię, choreografię lub kierownictwo muzyczne przedstawienia lub współtworzenie utworu audiowizualnego w rozumieniu przepisu art. 69 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
i) Ekwiwalent pieniężny za używanie w pracy przez pracownika artystycznego
- za zgoda pracodawcy - własnego instrumentu, akcesoriów do instrumentu, ubioru scenicznego, rekwizytu lub narzędzi.
j) Premia.
k) Nagroda jubileuszowa.
l) Odprawa.
45 minut
3) Stanowiska pracy w instytucji kultury.
45 minut
4) Dyrektor instytucji kultury.
a) Podstawa prawna powołania, okres powołania, tryb powołania i odwołania dyrektora, przyczyny odwołania dyrektora, umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania, wynagrodzenie dyrektora instytucji kultury.
b) Możliwość powierzenia obowiązków dyrektora instytucji kultury (art. 16a ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).
45 minut
5) Zastępca dyrektora - podstawa powołania oraz uregulowania w zakresie wynagrodzenia.
45 minut
6) Główny księgowy – zatrudnienie oraz uregulowania w zakresie wynagrodzenia.
45 minut
7) Obowiązki instytucji kultury przy wprowadzeniu wewnętrznych zasad wynagradzania.
30 minut

Metody szkoleniowe: Wykład zawierający niezbędny pakiet wiedzy; analiza praktycznych przypadków, prezentacja multimedialna, omówienie wzorów dokumentów, dyskusje, wymiana poglądów między uczestnikami zajęć, odpowiedzi na pytania.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 września 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 10 września. Cena po 10 września to 409 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: