PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Rewolucyjne zmiany w podatku PIT w 2019 roku oraz od 2020 roku

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-12-11

Cena: 459 zł      409 zł

Rewolucyjne zmiany w podatku PIT w 2019 roku oraz od 2020 roku

Data: 11 grudnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści:Przekazanie uczestnikom pełnej informacji na temat podatku dochodowego od osób fizycznych. Zadaniem szkolenia jest usystematyzowanie oraz pogłębienie już posiadającej wiedzy w zakresie opodatkowania osób fizycznych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi wprowadzonymi i procedowanymi zmianami przepisów prawa podatkowego, które weszły w 2019 roku oraz planowane na 2020 rok. Dowiedzą się jaki wpływ na ich bieżącą pracę będą miały zmiany w przepisach podatkowych. Docelowo w ramach szkolenia nastąpi podsumowanie zmian oraz zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2019. Szkolenie podsumuje rok 2019 oraz wskaże jakich zmian mogą oczekiwać uczestnicy od 1 stycznia 2020 roku.

Adresaci: Pracownicy działów kadr i płac zajmujący się rozliczaniem dochodów uzyskiwanych przez pracowników (Płatnicy), pracownicy służb księgowych i finansowych, osoby stosujące w bieżącej pracy prawo podatkowe. Szkolenie skierowane jest zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę, jak i dla bardziej doświadczonych osób, które dzięki szkoleniu będą mogły zaktualizować już posiadaną wiedzę.

Prowadzący: Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej projektów UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Program:
I. Zmiany w podatku PIT wprowadzone w 2019 roku.
1. Zerowy PIT dla młodych w tym:
- Zasady stosowania limitu kwotowo-wiekowego.
- Składki ZUS jakie i jak liczyć.
- Warunki stosowania zwolnienia (obowiązki płatnika i podatnika).
- Kilka umów a zasada stosowanie zwolnienia w PIT.
- Rozliczenie roczne a obowiązkowe informacje w PIT 11.
- Zmiany w 2020 roku.
2. Zmiany stawek podatkowych oraz zasad rozliczania w trakcie roku oraz po jego zakończeniu w tym:
- Obniżenie najniższej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 17%.
- Zasady rozliczania i stosowania stawki 17,75%.
- Nowa stawka a rozliczenie ryczałtowe.
- Naliczanie zaliczek PIT za pracowników i zleceniobiorców w okresie przejściowym i od nowego roku.
- Kosztów uzyskania przychodów w okresie od 1.10 – 31.12.2019 r.
- Rozliczenie roczne przy obniżonym podatku, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku.
3. Pozostałe wprowadzone i planowane zmiany min.:
- Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2020 roku w sektorze publicznym i prywatnym min: definicja stażu, minimalne wynagrodzenie a dodatek stażowy, inne.
- Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy od kiedy oraz zasady stosowania.
- Działalność wykonywana osobiście, umowy cywilno-prawne w tym koszty zarządu, rady nadzorczej, osób na kontraktach menedżerskich.
- Skala podatkowa oraz kwoty wolne do końca 2019 i od 2020 roku.
II. Przychody opodatkowane i zwolnione - wybrane zagadnienia:
1. Przychód ze stosunku pracy, a przychód z innych źródeł w tym świadczenia pieniężne i rzeczowe, świadczenia częściowo odpłatne, świadczenia nieodpłatne.
2. Należności zwolnione z opodatkowania – warunki i zasady stosowania zwolnień przewidzianych ustawą PIT, w tym świadczenia z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP, podróże służbowe, dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracownika. Przykładowe zwolnienia przedmiotowe i ich limity kwotowe – omówienie najczęściej występujących zwolnień.
3. Obowiązki płatnika w przypadku świadczeń w naturze wydawanych pracownikom przebywającym na zasiłkach chorobowych lub macierzyńskich.
4. Należne świadczenia dla pracownika po ustaniu stosunku pracy.
5. Opodatkowanie świadczeń po zmarłym, byłym, aktualnym pracowniku oraz emerycie-renciście m.in. w zakresie umorzonych pożyczek, zapomóg.
6. Odszkodowania ze stosunku pracy.
III. Deklaracje podatkowe za 2019 r.
IV. Inne zmiany procedowane na 2020 rok.
V. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje.
VI. Panel dyskusyjny.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 grudnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 27 listopada. Cena po 27 listopada to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: