PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Urlopy pracownicze. Optymalne wykorzystanie instytucji czasu pracy przez pracodawcę

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-06-03

Cena: 459 zł      409 zł

Urlopy pracownicze. Optymalne wykorzystanie instytucji czasu pracy przez pracodawcę

Data: 3 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Aktualizacja i uzupełnienie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy, w zakresie czasu pracy i urlopów pracowniczych, z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej od 2019 r.!

Korzyści:
- Nabycie umiejętności w zakresie optymalnego wykorzystania przepisów prawa pracy w praktyce – w szczególności przepisów zmienianych (studium przypadków, doktryna i praktyka sądowa i administracyjna, interpretacje własne, wzory dokumentów)
- Zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie konkretnych problemów
- Zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO
- Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u pracodawców
- Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości
Zajęcia realizowane na podstawie studium przypadków – kazusów rozwiązywanych w trakcie szkolenia przez uczestników.

Adresaci: Pracownicy działów kadr, sekretarze.

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska.

Program:
1. Urlopy pracownicze
a. Urlop wypoczynkowy
- Pojęcie urlopu wypoczynkowego
- Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego - prawo do pierwszego i kolejnych urlopów
- Wymiar urlopu wypoczynkowego – okresy uwzględniane przy ustalaniu wymiaru
- Urlop proporcjonalny ( w stosunku do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia)
- Zasady wykorzystywania urlopów przez pracowników – wnioski i plan urlopów
- Urlopy zaległe. Przesunięcie terminu urlopu i jego przerwanie. Odwołanie z urlopu.
- Urlop w czasie wypowiedzenia
- Urlop na żądanie
- Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
b. Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski
c. Urlopy szkoleniowe
d. Urlopy bezpłatne
- Inne urlopy i płatne okresy nieświadczenia pracy
2. Czas pracy
a. Pojęcie czasu pracy: normy, rozkłady, systemy czasu pracy, doba i tydzień, okres rozliczeniowy, dyżur, praca zmianowa.
b. Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy
c. Podstawowy i równoważny system czasu pracy
d. Kształtowanie harmonogramów czasu pracy i prawidłowe jego rozliczanie. Ewidencja czasu pracy 2019 po zmianach.
e. Praca w nocy oraz w niedziele i święta
f. Praca w godzinach nadliczbowych; odpoczynek dobowy i tygodniowy
g. Możliwości indywidualnego kształtowania czasu pracy
h. Rozliczanie czasu pracy niektórych grup zawodowych ( kierowcy, służba zdrowia, niepełnosprawni, pracownicy samorządowi, pracownicy instytucji kultury, nauczyciele itp.)
i. Zadaniowy system czasu pracy.
j. Czas pracy kadry kierowniczej
k. Czas pracy w podróży służbowej
l. Skutki naruszania przepisów o czasie pracy
m. Orzecznictwo sądowe dotyczące czasu pracy i urlopów pracowniczych.
n. Sesja pytań uczestników szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 maja 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 21 maja. Cena po 21 maja to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: