PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

INDYWIDUALNE METODY PRACY Z KLIENTEM: KONTRAKT SOCJALNY, PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2018-11-16

Cena: 409 zł

INDYWIDUALNE METODY PRACY Z KLIENTEM: KONTRAKT SOCJALNY, PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI

Data: 16 listopada 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Cele i korzyści: Usystematyzowanie wiedzy w zakresie posługiwania się narzędziem formalnym jakim jest kontrakt socjalny oraz nabycie umiejętności konstruowania programów wychodzenia z bezdomności.

Prowadzący: Szkoleniowiec, streetworker, do 2009 roku pracownik socjalny sekcji d.s. Osób bezdomnych w MOPR w Słupsku. Od 2001 roku ściśle współpracuje z Pomorskim Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności w Gdańsku, brał udział w wypracowaniu standardów placówek dla osób bezdomnych. Współautor e-przewodnika streetworkingu opracowanego w ramach projektu Agenda Bezdomności. Brał udział w pracach grup standaryzacyjnych podręcznika: Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (Re)integracji społecznej osób bezdomnych w sześciu sferach” (Gdańsk, 2008). W latach 2012-2013 Streetworker/koordynator we wdrożeniu streetworkingu skierowanego do osób bezdomnych w stowarzyszeniu Horyzont w Słupsku w ramach testowania Modelu GSWB W latach 2008-2017 pracownik socjalny Ośrodka Terapii i Resocjalizacji w Gajkach. Od roku 2014 streetworker pracujący z osobami bezdomnymi w Słupsku.

Program:
1. Wprowadzenie do tematyki kontraktowania usług socjalnych, geneza i znaczenie kontraktu socjalnego jako narzędzia motywacji i aktywizacji klientów systemu pomocy społeczne.
2. Kontrakt socjalny - aspekt prawny, psychologiczny i społeczny.
3. Diagnoza problemów i klienta i przygotowanie do współpracy w zakresie pokonywania trudności.
a. Metody diagnostyczne.
b. Narzędzia do diagnozy, w tym diagnozy problemu bezdomności.
c. Formułowanie wniosków diagnostycznych i przygotowanie do wspólnego planu działania z zastosowaniem kontraktu socjalnego.
100 minut.
4. Struktura kontraktu socjalnego:
a. Cele i rezultaty kontraktu.
b. Działania niezbędne do osiągnięcia celu - podział z uwzględnieniem stron kontraktu.
c. Monitoring zmian.
5. Zajęcia warsztatowe.
a. Konstruowanie celów kontraktu socjalnego.
b. Planowanie działań w ramach kontraktu z uwzględnieniem specyfiki stron kontraktu.
c. Planowane ścieżki monitorowania kontraktu socjalnego.
6. Ograniczenia w stosowaniu kontraktu socjalnego.
a. Kompetencje osób zaangażowanych w negocjacje.
b. Konflikt wartości.
c. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych.
d. Ukryty program.
e. Fałszywy kontrakt i sabotaż.
100 minut.
7. Ocena i ewaluacja kontraktu na poszczególnych etapach jego realizacji.
a. Podział zadań między stronami kontraktu, towarzyszenie w realizacji zadań, wzmacnianie klienta w trakcie realizacji zadań.
- Rodzaje oceny w kontrakcie socjalnym.
- Etapy oceny w kontrakcie socjalnym.
b. Rola klienta w procesie oceny kontraktu socjalnego.
8. Indywidulany program wychodzenia z bezdomności, jako forma kontraktu socjalnego.
9. Specyfika problemów osób bezdomnych i techniki motywacji do zmiany.
10. Rola i zadania pracownika socjalnego i innych specjalistów w procesie aktywizacji osób bezdomnych do wychodzenia z bezdomności.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 listopada 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 2 listopada. Cena po 2 listopada to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: