PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

WYDAWANIE DECYZJI UZNANIOWYCH W POSTĘPOWANIU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2018-05-21

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

WYDAWANIE DECYZJI UZNANIOWYCH W POSTĘPOWANIU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Data: 21 maja 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Szkolenie adresowane jest dla pracowników Urzędów Gmin i Miasta oraz Kierowników i pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej zajmujących się przyznawaniem świadczeń z zakresu pomocy społecznej, osób udzielających informacji w punktach informacji w urzędach, przyjmujących wnioski na dziennikach podawczych urzędu.

Korzyści ze szkolenia:
- Podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad przyznawania świadczeń i zasiłków wynikających z ustawy o pomocy społecznej ze specjalnym podkreśleniem aspektów proceduralnych, czyli prawidłowego stosowania procedury administracyjnej w przyznawaniu zasiłków i świadczeń oraz w weryfikowaniu już przyznanych świadczeń pomocy społecznej.
- Umiejętność korzystania z wypracowanego orzecznictwa sądowo-administracyjnego przy konstruowaniu uzasadnień decyzji.
- Umiejętność pisania uzasadnień decyzji uznaniowych.

Cele szkolenia:
- Przedstawienie zasad i form przyznawania zasiłków i świadczeń pomocy społecznej w świetle aktualnego orzecznictwa.
- Wyjaśnienie założeń konstruowania decyzji uznaniowej, stosowania odpowiedniej argumentacji prawnej i opisu stanu faktycznego.
- Wyjaśnienie, kiedy można odmówić przyznania świadczenia pomimo spełniania przez osobę ubiegająca się o pomoc kryterium dochodowego.
- Zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązkami informowania stron o ich obowiązkach wpływających następnie na skuteczność dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń.
- Omówienie przepisów pustawy o pomocy społecznej oraz procedury administracyjnej stosowanych przy przyznawaniu świadczeń pomocowych.
- Zapoznanie się z najnowszym orzecznictwem sądowym, praktyką innym ośrodków oraz wytycznymi ze strony organów kontrolnych, ministerstwa.
- W trakcie szkolenia omówione zostaną problemy, z jakimi pracownicy gmin i ośrodków pomocy społecznej spotykają się w swojej codziennej pracy.

Prowadzący: Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

Program szkolenia:
1. Znaczenie zasad ogólnych pomocy społecznej, jako samodzielnej podstawy do przyznawania bądź odmowy przyznawania pomocy społeczne.
2. Ocena możliwości i uprawnień strony do samodzielnego funkcjonowania.
3. Wpływ innych świadczeń na pomoc społeczną ( w tym 500 plus).
4. Stosowanie w argumentacji uzasadnienia decyzji zasad ogólnych pomocy społecznej.
5. Przyjmowanie wniosku przez stronę w zakresie rożnych żądań – wycofywanie części żądań na etapie wywiadu środowiskowego lub przed wydaniem decyzji, łączenie rożnych żądań w jednej decyzji administracyjnej prawidłowe zapisy wywiadu lub protokołu w ośrodku.
6. Ustalanie sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o pomoc.
7. Sporne elementy dochodu.
8. Ustalanie składu rodziny – samotnego lub wspólnego gospodarowania.
9. Prawidłowe konstruowanie uzasadnienia.
10. Uzasadnienie decyzji odmawiającej przyznania świadczenia.
11. Uzasadnienie decyzji miarkującej wysokość świadczenia.
12. Uzasadnienie decyzji przyznającej świadczenia, ale pouczającej, iż pomoc nie może przerodzić się w stałe źródło utrzymania-argumentacja i wskazania na przyszłość.
13. Katalog decyzji uznaniowych w ustawie o pomocy społecznej.
14. Decyzje w sprawie zasiłku celowego.
15. Decyzje w sprawie fakultatywnych usług opiekuńczych.
16. Zakres uznania przy przyznawaniu zasiłku okresowego.
17. Pomoc w zakresie dożywiania rodziny.
18. Prawidłowe nadawanie rygoru natychmiastowej wykonalności.
19. Sposoby weryfikacji decyzji ostatecznych w świetle ustawy o pomocy społecznej oraz KPA. Nowe zagadnienia orzecznicze dotyczące zmiany decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 maja 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 7 maja. Cena po 7 maja to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia oraz w celu informowania mnie o przyszłych szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, w świetle art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r. poz 922). Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą przy ul. Żurawiej 43. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania i pisemnego wycofania zgody w każdym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji na szkolenie, wysłać materiałów czy też wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: