PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zmiany do ustawy o transporcie drogowym w zakresie przewozów osób. Udzielanie licencji i zezwoleń w transporcie drogowym, kontrola przewoźnika i ocena dobrej reputacji

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-05-25

Cena: 459 zł      409 zł

Zmiany do ustawy o transporcie drogowym w zakresie przewozów osób. Udzielanie licencji i zezwoleń w transporcie drogowym, kontrola przewoźnika i ocena dobrej reputacji

Data: 25 maja 2020, 10:00 - 15:00

Cele: Pozyskanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie:
- Wydawania uprawnień przewozowych.
- Kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania uprawnień przewozowych.
- Badania dobrej reputacji przewoźników.

Korzyści:
Trener zachęca do przesyłania pytań, opisów poszczególnych przypadków i problemów o których uczestnicy chcieliby porozmawiać podczas zajęć. Najciekawsze pytania zostaną włączone do materiałów szkoleniowych – proszę o przesyłanie pytań nie później niż 3 dni przed spotkaniem na adres koordynatora: beata.jagielska@frdl.org.pl Zajęcia będą miały formę wykładowo-seminaryjną, z praktycznymi przykładami, studium przypadków, możliwością zadawania pytań oraz omówieniem wybranego orzecznictwa.

Adresaci: Pracownicy organów samorządowych wydających licencje i zezwolenia w krajowym transporcie drogowym.
Osoby, które chcą zdobyć, poszerzyć lub uaktualnić wiedzę na temat:
- Wydawania uprawnień przewozowych.
- Najnowszych zmian do ustawy o transporcie drogowym.
- Praktycznego stosowania znowelizowanych przepisów.
- Kontroli przewoźników i oceny ich dobrej reputacji.

Prowadzący: Prawnik, administratywista, urzędnik mianowany IV stopnia organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców oraz organów samorządowych. Naczelnik wydziału prawnego, specjalista z zakresu transportu drogowego oraz prawa i postępowania administracyjnego z długoletnim doświadczeniem. Trener i wykładowca prowadzący zajęcia dla pracowników administracji zarówno samorządowej jak i rządowej.

Program:
1. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym w zakresie przewozu osób, omówienie zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r.:
a. Dotyczących wydawania „nowych” licencji taksówkowych oraz trybu dostosowania dotychczasowych licencji do nowych przepisów.
b. Dotyczących pośrednictwa przy przewozie osób.
2. Zmiany w warunkach udzielania licencji w zakresie przewozu osób. Sposoby dokumentowania spełniania warunków oraz ich weryfikacja przez pracowników organów udzielających uprawnień transportowych.
3. Kontrola spełnienia przez przedsiębiorcę wymagań - zakres i tryb kontroli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe. Wyniki kontroli.
4. Postępowanie administracyjne w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji:
a. Procedura oceny dobrej reputacji, kryteria obligatoryjne wszczęcia postępowania okoliczności podlegające ocenie i sposoby ich dokumentowania.
b. Rodzaje rozstrzygnięć.
c. Omówienie przykładów i orzecznictwa.
5. Konsekwencje utraty dobrej reputacji – czynności organu, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, obowiązki przewoźnika.
6. Procedura zawieszania i cofania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
7. Cofnięcie i wygaśnięcie licencji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 maja 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 11 maja. Cena po 11 maja to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 06

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: