PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa geodezyjnego.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-03-25

Cena: 459 zł

Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa geodezyjnego.

Data: 25 marca 2020, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Poznanie przez uczestników praktycznych przykładów procedur regulacji stanów prawnych nieruchomości drogowych i sposobów finansowania inwestycji drogowych.

Adresaci: Pracownicy JST i administracji rządowej wykonujący zadania z zakresu regulacji stanów prawnych dróg, decyzji " uwłaszczeniowych”, informatycznej ewidencji dróg i przetwarzania danych i metadanych, a także pracownicy służb finansowych i zamówień publicznych.

Prowadzący: Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik samorządowy, specjalizacja – rynek nieruchomości, wykładowca akademicki, autor strategii zarządzanie nieruchomościami dla PAN, PKP SA., projektów rewitalizacji z funduszu UE, ustalenie stanów prawnych nieruchomości, zwroty nieruchomości, hybrydowe modele Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Aktualnie zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii.

Program:
1. Prace dotyczące przygotowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i geodezyjno-prawnej niezbędne do:
- Regulowania stanu prawnego gruntów pod drogami publicznymi.
- Do realizacji inwestycji drogowych na drogach publicznych.
2. Inwentaryzacja naniesień na nieruchomościach przeznaczonych pod pasy dróg.
3. System punktów referencyjnych dla dróg publicznych.
4. Etapowanie prac:
- Pozyskiwanie dokumentacji prawnej.
- Analiza dokumentów i wg potrzeby przygotowanie mapy z projektem podziału.
- Projekt wniosku do wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej prawo własności nieruchomości "drogowych".
- Projekt wniosku o wydanie KW.
5. Aktualizacja baz danych systemu informatycznego na przykładzie SGEN - ewidencja nieruchomości zajętych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 marca 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 11 marca. Cena po 11 marca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 06

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: