PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne w 2020 roku (zajęcia on-line)

Miejsce: Zajęcia online

Termin: 2020-03-19

Cena: 240 zł

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne w 2020 roku

Data: 19 marca 2020, 11:00 - 15:00
Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Adresaci: Zajęcia skierowane są do pracowników urzędów gmin powiatów i urzędów marszałkowskich zajmujących się kwestiami dróg oraz zarządów dróg.

Cele: 
- Omówienie nowelizacji rozporządzenia wykonawczego regulującego kwestie związane z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi.
- Nowe przepisy odchodzą m.in. od pojęcia linii rozgraniczających drogi i znaczą minimalne wymogi w tym zakresie wiążąc te kwestie z ustawowym pojęciem pasa drogowego.

Prowadzący: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Program:
1. Informacje ogólne o nowelizacji od 13 września 2019 r. zmiany:
- Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
- Przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.
2. Szczegółowe omówienie zmian w warunkach technicznych dróg publicznych:
- Definicje zmiany: linie rozgraniczające, obszar skrzyżowania/węzła.
- Znaczenie pojęcia pas drogowy po nowelizacji rozporządzenia.
- Uchylenie przepisów o szerokości ulicy i drogi w liniach rozgraniczających.
- Dodatkowa jednia w celu ograniczenia liczby zjazdów
- Elementy konieczne drogi.
- Wymagania dla chodników.
- Szerokość chodnika (doprecyzowanie).
- Pojęcie ścieżki pieszo-rowerowa.
- Szerokość ścieżki rowerowej.
- Zasady sytuowania pasa zieleni.
- Zmiana definicji ronda.
- Nowa klasyfikacja zjazdów.
- Stosowanie urządzeń ściekowych.
- Reklamy przy drogach (materia wyłącznie ustawowa).
- Stanowiska postojowe.
- Place do zawracania na drogach nieprzejezdnych.
- Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.
3. Zagadnienia ogólne z dziedziny decyzji ZRID:
- Opinie.
- Wniosek.
- Postępowanie, w tym strony.
- Elementy decyzji.
- Rygor.
4. Pytania i dyskusja.

Powyższe szkolenie realizowane będzie w formie on-line.
Platforma, na której się ono odbywa, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową.
Wystarczy wejść w link, który prześlemy do zgłoszonych uczestników, zarejestrować się i w dniu zajęć dołączyć do wirtualnego pokoju.
Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

Dzień przed szkoleniem zapewniamy uczestnikom możliwość połączenia testowego w celu weryfikacji jakości transmisji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 marca 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.  Cena: 240 zł netto.  Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe (w formie pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (w formie elektronicznej). Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 06

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: