PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego

Miejsce: Warszawa, Hotel Gromada

Termin: 2020-02-27

Cena: 300 zł

II Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego

Hotel Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2
27 LUTEGO 2020 R.

9.30 – 10.00 - rejestracja uczestników

10.00 – 12.30
CZĘŚĆ I: Jakich informacji żądać od IOD w trakcie jego pracy na rzecz danej JST

1. Omówienie obowiązków ciążących na IOD na podstawie RODO
2. Dlaczego wyznaczenie IOD nie zwalnia administratora z obowiązków wynikających z RODO - wykonywanie zadań przez IOD i weryfikacja ich realizacji
3. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych – zakres dokumentacji techniczno-organizacyjnej i osobowej pozwalającej na wykazanie zgodności z RODO – czego oczekiwać od IOD
4. Rekomendacje po kontrolach Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych oraz kontrolach Najwyższej Izby Kontroli w zakresie ochrony danych osobowych

Prowadząca 1: Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Kancelarii Radców Prawnych, wiceprezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika ABI Expert. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” (2018).

12.30-13.15 – przerwa obiadowa

13.15 – 15.45
Część II: Finansowanie samorządowej oświaty- taniej już było, ale....
1. Czy jest z nami subwencja? Dlaczego rokrocznie coraz wyższa, a jednocześnie systematycznie nieopowiadająca na realne potrzeby samorządów?
2. Oczekiwania samorządów w zakresie finansowania gminnej/powiatowej edukacji. Co należy pilnie w systemie zmienić? Jakie działania podjąć?
3. Lokalne problemy sieci szkół i przedszkoli- coraz mniej samorządu w samorządowej oświacie.
4. Uwaga na projekty organizacyjne szkół i przedszkoli na kolejny rok szkolny- przegapimy w maju, dopłacimy we wrześniu-sierpniu. Gdzie są zbędne wydatki w tych projektach i jak ich szukać?

Prowadząca 2: Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 150.000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, współpracuje z niektórymi RIO i SKO, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy, samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

15.45 – 16.00 – podsumowanie i zakończenie forum

Kartę Zgłoszenia proszę przesłać do 20 lutego 2020 r. e-mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl lub faxem na numer: 22 351 93 10. Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest ograniczona.

UWAGA: Możliwość rezygnacji bezkosztowej do 20 lutego 2020 r. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 20 lutego 2020 r. organizator obciąży Państwa pełnymi kosztami. Uczestnik zobowiązuje się do uregulowania wszelkich wydatków indywidualnych, takich jak np. telefon, mini bar, pralnia, płatna telewizja itp. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w hotelu, o ile nie zostały one uregulowane przed wyjazdem z hotelu.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: