PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-10-10

Cena: 559 zł

Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów

Data: 10 października 2019, 10:00 - 16:00

Cele: nabycie wiedzy z zakresu zasad redagowania statutów jednostek oświatowych oraz wprowadzania w nich zmian w świetle nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" oraz zmian w prawie oświatowym wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1148 i 1078)

Metoda prowadzenia zajęć: Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną. Uczestnicy szkolenia otrzymają skrypt autorstwa prowadzącej szkolenie, opisujący zasady redagowania statutu wraz z przykładami niektórych zapisów.

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, pracownicy JST odpowiedzialni za oświatę.

Prowadzący: Edukator kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą (certyfikat Ministra Edukacji), członek zarządu Oddziału Stowarzyszenia Edukatorów, ekspert z listy MEN. W latach 1990-1999 Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr w KO. Od 1991 r. prowadzi szkolenia dla oświatowej kadry kierowniczej i pracowników organów prowadzących szkoły, autorka licznych artykułów m.in. z zakresu prawa oświatowego.

Program:
1. Statut jako jeden z aktów prawnych prawa wewnętrznego szkoły.
2. Organy kompetentne do opracowania, uchwalania statutu i zmian do niego.
3. Zakres spraw regulowanych statutem.
4. Omówienie treści regulowanych spraw.
5. Zakres spraw koniecznych do uregulowania w statutach związanych z transformacją ustroju szkolnego.
6. Budowa statutu szkoły, jako aktu prawnego.
7. Jednostki redakcyjne statutu szkoły i ich redagowanie.
8. Załączniki do statutu.
9. Wprowadzanie statutu w życie.
10. Wprowadzanie zmian do statutu.
11. Wprowadzanie tekstu jednolitego statutu.
12. Rozstrzyganie spraw związanych z tematem, wg potrzeb uczestników szkolenia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 października 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 509 zł netto przy zgłoszeniu do 26 września. Cena po 26 września to 559 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: