PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Proces inwestycyjny w podmiocie leczniczym - aspekty formalno-księgowe

Miejsce: Siedziba Zamawiającego

Termin: 2019-12-31

Cena: Do negocjacji

Pliki do pobrania

Proces inwestycyjny w podmiocie leczniczym - aspekty formalno-księgowe

Cele i korzyści: Zapoznanie z formalnymi wymogami w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego w podmiocie leczniczym. Przybliżona zostanie tematyka planu inwestycyjnego – procedury związane z jego przyjęciem i realizacją oraz ustawowe kompetencje podmiotu tworzącego i Rady Społecznej w obszarze zarządzania majątkiem trwałym SPZOZ-u. Omówimy możliwe źródła finansowania inwestycji i zakupu środków trwałych, wynikające z tego obowiązki formalne, a także przygotowanie dokumentacji związanej z rozliczeniem i ujęciem księgowym. Przykłady stosownych regulacji wewnętrznych i instrukcji niezbędnych w pracy księgowych, działów technicznych, kierowników. Obowiązujące przepisy, standardy postępowania i optymalizacji procesów w jednostce. Praktyczne informacje, case study, wzory dokumentów.

Adresaci: Pracownicy działów technicznych, finansowo-księgowych i odpowiedzialnych za politykę majątkową i procesy inwestycyjne w podmiotach leczniczych, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, kontrolerzy i audytorzy podmiotu tworzącego oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący: Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Program:
1. Regulacje prawne związane z procesem inwestycyjnym w SPZOZ-ie.
- Plan inwestycyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
- Kompetencje podmiotu tworzącego w zakresie określenia zasad zbywania aktywów trwałych, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie.
- Czynności wymagające zaopiniowania przez Radę Społeczną SPZOZ.
2. Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) – obowiązek opiniowania zamierzeń inwestycyjnych.
100 minut.
3. Źródła finansowania inwestycji i ich wpływ na procedury postępowania.
- Dotacja ze środków UE.
- Dotacja podmiotu tworzącego.
- Darowizna.
- Kredyt/pożyczka.
4. Księgowe aspekty inwestycji – uregulowania ustawy o rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”.
- Definicja środka trwałego, środka trwałego w budowie, zwiększenia wartości środka trwałego.
- Koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego, koszt wytworzenia.
- Amortyzacja.
- Prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
- Źródło finansowania inwestycji a ujęcie księgowe.
100 minut.
5. Wewnętrzne regulacje jednostki w zakresie inwestycji.
- Polityka rachunkowości.
- Ewidencja majątkowa i dokumentacja operacji związanych z majątkiem.
- Procedura rozliczenia inwestycji.
6. Wybrane zagadnienia CASE STUDY:
- Modernizacja bloku operacyjnego – ujęcie księgowe inwestycji, w tym zainstalowanych środków trwałych.
- Zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń na pracownię TK z dofinansowaniem środków unijnych – odrębna ewidencja księgowa procesu.
- Adaptacja pomieszczeń po byłym oddziale na centrum rehabilitacji finansowana z dotacji podmiotu tworzącego – ustalenie maksymalnego udziału środków dotacji w kosztach inwestycji, rozliczenie dotacji.
- Likwidacja środka trwałego w celu budowy nowego obiektu – ustalenie kosztu wytworzenia.
- Inwentaryzacja środka trwałego w budowie.
7. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia.
100 minut.

Czas trwania szkoleń: 1 dzień, 5 godzin zegarowych w godzinach 10.00 - 15.00

Termin: Do uzgodnienia.

Miejsce realizacji: Siedziba Zamawiającego

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: