PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Technika legislacyjna i zasady tworzenia prawa miejscowego w jednostkach samorządu terytorialnego

Miejsce: Siedziba Zamawiającego

Termin: 2019-12-31

Cena: do negocjacji

Pliki do pobrania

Technika legislacyjna i zasady tworzenia prawa miejscowego w jednostkach samorządu terytorialnego

Cele i korzyści: W obecnym kształcie tworzenie i opiniowanie aktów prawnych jest integralną częścią obowiązującego w państwie polskim systemu prawa, między innymi dlatego przy tworzeniu przepisów winna być bezwzględnie zachowana należyta staranność. Rzeczywistość bywa niestety różna, albowiem organy uprawnione do wydawania aktów prawnych, często dopuszczają się przy ich tworzeniu szeregu naruszeń. Poprawność, zatem tworzenia aktów prawnych przy uwzględnieniu zasad techniki prawodawczej gwarantuje przepisom prawnym byt prawny, stabilność i przejrzystość, czyni prawo zrozumiałym dla potencjalnego adresata. Stosowanie się do reguł techniki prawodawczej pozwala osiągnąć stan pewności prawa i zapewnia podmiotom podległym prawu gwarancję poczucia bezpieczeństwa. Lekceważenie zasad i trybu ogłaszania aktów normatywnych oraz reguł legislacyjnych, nieprzemyślane i niekonsekwentne wydawanie nowych aktów lub nowelizowanie już obowiązujących, powoduje zaburzenie reguł odczytywania zawartych w nich tekstów. Większość techniczno-legislacyjnych błędów nowotworzonych aktów prawa miejscowego spowodowana jest nieznajomością Zasad Techniki Prawodawczej, a czasami nawet niewiedzą na temat ich istnienia. Prowadzący szkolenie wskażą jak poprawnie konstruować akty prawne. Wskazania te mogą pomóc uniknąć w przyszłości błędnej kwalifikacji aktu, ułatwić konstruowanie takich aktów, uniknąć trudności interpretacyjnych związanych z takim aktem. Szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów jednocześnie, z uwagi na innowacyjną formułę szkolenia, polegającą na aktywnym uczestniczeniu w prowadzonych zajęciach uczestników szkolenia i bezpośrednim zaangażowaniu trenerów w rozwiązywaniu bieżących problemów występujących w danych jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie prowadzonych zajęć. Szkolenie składać będzie się z dwóch części: pierwszej – merytorycznego wykładu, drugiej – warsztatów legislacyjnych, polegających na pracy w małych grupach nad konkretnie przedstawionymi problemami z zakresu zasad tworzenia prawa i techniki prawodawczej.

Adresaci: Szkolenie we wskazanym zakresie tematycznym przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników zajmujących się tworzeniem (przygotowywaniem) aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawa miejscowego w rozumieniu art. 87 ust.2 Konstytucji RP. Celem szkolenia jest wzbogacenie słuchaczy o wiedzę na temat zasad tworzenia aktów prawnych, w tym zasad stricte legislacyjnych.

Program:
I. Zasady techniki prawodawczej.
1) Budowa aktu prawnego.
2) Tytuł aktu.
3) Przepisy merytoryczne.
4) Przepisy przejściowe i dostosowujące.
5) Przepisy końcowe – układ przepisów i schematy przepisów o wejściu w życie.
6) Oznaczenia przepisów i ich systematyzacja.
7) Przepisy karne.
8) Zmiana (nowelizacja) aktu prawnego.
9) Tekst jednolity.
10) Sprostowanie błędu.
11) Typowe środki techniki prawodawczej:
a) Formułowanie definicji.
b) Wprowadzanie skrótów.
c) Odesłania.
12) Metryka aktu prawnego.
13) Odnośniki.
14) Oznaczenie dzienników urzędowych.
II. Zasady przygotowywania uzasadnienia do projektu aktu prawnego.
III. Warsztaty legislacyjne:
1) Podstawowe błędy w aktach prawnych.
2) Etapy tworzenia aktów prawnych.
3) Pisanie aktów prawnych.
4) Analiza wadliwych aktów prawnych.
5) Rozwiązywanie krzyżówki legislacyjnej.
6) Ułożenie poprawnie aktu prawnego (puzzle legislacyjne).
7) Wspólne rozwiązanie testu legislacyjnego.

Czas trwania szkoleń: 1 dzień, 5 godzin zegarowych w godzinach 10.00 - 15.00
Proponowany termin realizacji: 29 stycznia 2019 r.
Miejsce realizacji: Siedziba Zamawiającego

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: