PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Fundusz sołecki - narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego)

Miejsce: Siedziba Zamawiającego

Termin: 2019-12-31

Cena: do negocjacji

Pliki do pobrania

Fundusz sołecki - narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego)

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za współpracę z jednostkami pomocniczymi (sołectwami) oraz pracownicy odpowiedzialni za planowanie i wykonywanie wydatków budżetu (skarbnicy, główni księgowi JST), jak również wójtowie gmin zainteresowani podstawowymi konstrukcjami i rozwiązaniami przyjętymi w systemie prawnym w zakresie funduszu sołeckiego i prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu przez sołectwa.

Cele: Przybliżenie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego poprzez zapoznanie słuchaczy z zasadami jego funkcjonowania, m.in. na jaki cel można przeznaczyć fundusz, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim. Omówione zostaną zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal). W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik wydziału budownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sulechów, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedury administracyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Od wielu lat współpracuje, jako szkoleniowiec, z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

Program:
1. Sołtys i sołectwo.
2. Zadania sołectwa, a fundusz sołecki.
3. Procedury organizacji zebrania wiejskiego.
4. Podstawowe przepisy regulujące funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego:
a. Podstawa prawna.
b. Uchwały organu stanowiącego dotyczące utworzenia, zwiększenia funduszu sołeckiego.
5. Sposób ustalenia wysokości środków przypadających na określone sołectwo:
a. Ustalenie danych do wyliczenia wysokości środków przyznanych sołectwu.
b. Ograniczenia ustawowe wysokości środków na fundusz sołecki.
c. Wniosek sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
6. Cele, na które mogą być wykorzystane środki z funduszu sołeckiego.
a. Na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku – zadania własne gminy.
b. Na wydatki związane z działaniem zmierzającym do usunięcia skutków klęski żywiołowej.
7. Ustawowe terminy do:
a. Ustalenia przez Radę Gminy wysokości funduszu sołeckiego.
b. Przekazania informacji sołtysom o wysokości środków funduszu sołeckiego.
c. Ustalenia przez Ministra Finansów kwoty bazowej kraju do wyliczenia funduszu.
d. Przekazania przez sołtysów wniosków o przyznanie środków funduszu sołeckiego,
e. Podania przez organ wykonawczy informacji sołtysowi o odrzuceniu wniosku.
f. Ponownego rozpatrzenia odrzuconego wniosku sołtysa przez Radę Gminy.
8. Dotacja celowa z budżetu państwa, jako zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego:
a. Dane do wyliczenia zwrotu wydatków.
b. Zasady wyliczania kwoty podlegającej zwrotowi.

Czas trwania szkoleń: 1 dzień, 5 godzin zegarowych w godzinach 10.00 - 15.00
Proponowane terminy realizacji: listopad, grudzień 2018 r., styczeń 2019 r.
Miejsce realizacji: Siedziba Zamawiającego

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: