PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Kompetencje i zadania komisji rewizyjnej

Miejsce: Siedziba Zamawiającego

Termin: 2019-12-31

Cena: do negocjacji

Pliki do pobrania

Kompetencje i zadania komisji rewizyjnej

Cele: Przedstawienie i wyjaśnienie podstawowych zagadnień związanych z kompetencjami i realizacją zadań kontrolnych przez komisję rewizyjną, ze szczególnym uwzględnieniem procedury absolutoryjnej oraz zasad postępowania kontrolnego. Tematyka ta zostanie omówiona w perspektywie przepisów regulujących poszczególne obszary, które mogą być przedmiotem kontroli ze strony komisji rewizyjnej (np. dotowanie OSP, zamówienia publiczne, fundusz sołecki, dotowanie klubów sportowych itd.).

Korzyści: Pogłębienie wiedzy w zakresie kompetencji i form pracy komisji rewizyjnej organu stanowiącego JST. Zapoznanie się z problemami budzącymi wątpliwości i propozycjami rozwiązań wraz z uzasadnieniem (odesłanie do przepisów i orzecznictwa), szczególnie w zakresie ewentualnych sporów między komisją a organem wykonawczym (zakres kontroli, dostęp do dokumentów itp.).

Adresaci: Przewodniczący i członkowie komisji rewizyjnych, pozostali radni zainteresowani wykonywaniem funkcji kontrolnych przez organ stanowiący JST, pracownicy urzędu JST obsługujący i współpracujący z komisją rewizyjną.

Prowadzący: Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej. W latach 2005–2010 Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W latach 2010–2014 członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Autor wielu publikacji, które ukazały się w wydawnictwach periodycznych – „Wspólnota”, „Inwestycje Komunalne”, „Finanse Publiczne” oraz autor, współautor publikacji książkowych dotyczących finansów publicznych. Stale współpracuje z Fundacją Demokracji Lokalnej oraz Wydawnictwem C.H. Beck. Szkolenia z tematyki finansów publicznych (budżet, wieloletnia prognoza finansowa, dług JST, podatki i opłaty lokalne, kompetencje organów JST itd.). Absolwent prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

Program:
1. Status komisji rewizyjnej.
2. Podstawy prawne działania.
3. Statut JST – jako akt normujący zasady działania komisji rewizyjnej.
4. Powołanie i skład komisji rewizyjnej (problem klubów).
5. Ustawowo określone kompetencje komisji rewizyjnej.
6. Komisja rewizyjna a pozostałe komisje organu stanowiącego JST.
7. Plan pracy komisji rewizyjnej.
8. Rola komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej.
9. Postępowanie kontrolne.
10. Ograniczenia w dostępie do informacji i dokumentów.
11. Rola komisji rewizyjnej w rozpatrywaniu skarg.
12. Możliwość składania zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz innych zawiadomień i sygnalizacji.
13. Wybrane tematy zagadnień kontrolnych (OSP, sport, zamówienia publiczne, sołectwa).
14. Pytania, dyskusja.

Czas trwania szkoleń: 1 dzień, 5 godzin zegarowych w godzinach 10.00 - 15.00
Proponowane terminy realizacji: listopad, grudzień 2018 r., styczeń 2019 r.
Miejsce realizacji: Siedziba Zamawiającego

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: