PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Redagowanie projektów aktów prawa miejscowego zgodnie z zasadami techniki prawodawczej na przykładzie statutu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem najnowszych zmian ustrojowych

Miejsce: Siedziba Zamawiającego

Termin: 2019-12-31

Cena: do negocjacji

Pliki do pobrania

Redagowanie projektów aktów prawa miejscowego zgodnie z zasadami techniki prawodawczej na przykładzie statutu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem najnowszych zmian ustrojowych

Cele:
- Podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawnego redagowania przepisów prawnych, ich zmiany, wprowadzania w życie i uchylania,
- Podniesienie jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni lud działają uczestnicy szkolenia.

Korzyści:
- Rozpoznawanie rodzajów aktów normatywnych i rodzajów przepisów w nich stosowanych
- Umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych niezależnie od rodzaju aktu normatywnego.

Adresaci: Pracownicy samorządowi, radcowie prawni, członkowie organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.

Prowadzący: Legislator Zajmuje się legislacją o ponad 20 lat. Pracował w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu i Rządowym Centrum Legislacji. Specjalizuje się w prawie samorządowym i legislacji samorządowej. Posiada dwudziestoletnią praktykę w szkoleniach i różnego rodzaju projektach edukacyjnych dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Od 2006 r. prowadzi zajęcia z „Zasad techniki prawodawczej” na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Publikuje artykuły we „Wspólnocie” i prowadzi stronę www.bloglegislatora.pl Oceny ewaluacyjne prowadzonych przez niego zajęć zawsze mieszczą się w najwyższych przedziałach, a uczestnicy szkoleń podkreślają praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy.

Program:
1. Samodzielność prawotwórcza w legislacji samorządowej na przykładzie statutu - jak pogodzić rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie organów nadzoru i sądów administracyjnych z praktyką samorządowych prawodawców?
2. Statut nowy, czy nowelizacja - przesłanki decyzji w konkretnej jednostce samorządu terytorialnego.
3. Zmian w statutach, jako skutek nowelizacji ustaw ustrojowych:
a. Zasady działania klubów radnych,
b. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji,
c. Inne zmiany bezpośrednio lub pośrednio "wymuszone" nowelizacją ustaw ustrojowych.
4. Elementy budowy aktu normatywnego, rodzaje przepisów i ich funkcje:
a. Tytuł aktu normatywnego, jego elementy, sposób formatowania i formułowania,
b. Podstawa prawna – jak uniknąć zbędnego przywoływania przepisów niebędących podstawą kompetencji prawotwórczej organu samorządowego;
c. Rodzaje i kolejność przepisów - właściwa materia we właściwym miejscu niezależnie od typu aktu normatywnego;
d. Załącznik, jako część aktu normatywnego w aktach organów samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem statutów – jaka materia może być jego treścią i jak go redagować.
5. Redagowanie przepisów:
a. Komunikatywność i precyzja a wymogi języka prawnego na przykładach,
b. Typowe środki techniki prawodawczej – redagowanie definicji, skrótów, odesłań, odnośników, „metryczek” uchwał i ustaw,
6. Przepisy o zmianie (nowelizacja statutu) przepisów obowiązujących:
a. Istota i zasady nowelizowania - zasada minimum działania, maksimum efektu w tekście,
b. Techniki nowelizowania – uchylanie, dodawanie, nadanie nowej treści – schematy, szablony, wzorcowe polecenia nowelizacyjne.
7. Przepisy przejściowe i dostosowujące – najtrudniejszy element aktu normatywnego:
a. Wprowadzanie do porządku prawnego nowych norm prawnych, a standardy demokratycznego państwa prawnego obowiązujące również prawodawcę samorządowego,
b. Techniki redagowania przepisów przejściowych – specyfika języka prawnego używanego do ich formułowania na przykładach.
8. Uchylenie i wejście w życie aktu normatywnego:
a. Przepisy końcowe i ich funkcje na przykładach błędnych praktyk i poprawnych technik prawodawczych,
b. Formuły redakcyjne przepisów uchylających, o utracie mocy i o wejściu w życie aktu.
9. Studium przypadku – przykładowy statut uwzględniający zmiany w ustroju od kadencji 2018-2023.

Czas trwania szkoleń: 1 dzień, 5 godzin zegarowych w godzinach 10.00 - 15.00
Proponowane terminy realizacji: listopad, grudzień 2018 r., styczeń 2019 r.
Miejsce realizacji: Siedziba Zamawiającego

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: