PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemami informatycznymi

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-07-01

Cena: 459 zł

Warsztaty dla informatyków – polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemami informatycznymi

Data: 1 lipca 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści:
- Nabycie praktycznych umiejętności przygotowania Instrukcji Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
- Wdrożenie pracowników IT w System Ochrony Danych.
- Przygotowanie pracowników IT do współtworzenia Systemu Ochrony Danych.

Adresaci:
- Wszyscy pracownicy pracujący na komputerach stacjonarnych, przenośnych, tabletach i smartfonach, Informatycy, Osoby chcące powiększyć swoją wiedzę z zakresu polityki bezpieczeństwa

Prowadzący: Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Dyplomowany Archiwista. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji,  prawa archiwalnego, administracyjnego oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Program:
1. Podstawowe pojęcia.
- Polityka bezpieczeństwa informacji.
- Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi.
- Ewidencja upoważnień.
- Upoważnienia.
- Oświadczenie o zachowaniu poufności.
- Analiza ryzyka i zagrożeń.
- Kodeksy postępowania.
2. Przeprowadzanie analizy ryzyka i zagrożeń w systemach informatycznych.
- Na czym polega analiza?
- Niezbędne elementy analizy zagrożeń.
3. Tworzenie polityki bezpieczeństwa krok po kroku.
- Rola i zadania informatyka.
- Elementy obligatoryjne Polityki.
- Metodyka tworzenia Polityki – zagadnienia praktyczne.
4. System ochrony danych: Zachowanie poufności w systemach w praktyce.
- Obligowanie pracowników/współpracowników do zachowania informacji w poufności.
- Nadawanie/zmienianie upoważnień/uprawnień.
- Prowadzenie ewidencji upoważnień/uprawnień.
5. Tworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym krok po kroku.
- Rola informatyka w przygotowaniu Instrukcji.
- Elementy obligatoryjne Instrukcji.
- Metodyka tworzenia Instrukcji – zagadnienia praktyczne.
6. System ochrony danych: Zarządzanie systemami i sieciami.
- Procedury eksploatacyjne i zakresy odpowiedzialności.
- Zarządzanie usługami strony trzeciej.
- Ochrona przed szkodliwym i mobilnym kodem.
- Kopie zapasowe.
- Monitorowanie.
- Zarządzanie ciągłością działania.
- Kontrola dostępu.
- Wymagania biznesowe dla kontroli dostępu.
- Zarządzanie dostępem użytkowników.
- Odpowiedzialność użytkowników.
- Kontrola dostępu do sieci, Kontrola dostępu do systemów operacyjnych, Kontrola dostępu do aplikacji i informacji.
- Przetwarzanie i komunikacja mobilna.
- Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa informacji.
- Zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji i słabości.
- Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa informacji i udoskonalenia – procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 czerwca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 17 czerwca. Cena po 17 czerwca to 459 zł. Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 08

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: