PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Efektywna współpraca Rady Gminy z Biurem Rady oraz organem wykonawczym

Miejsce: Siedziba Zamawiającego

Termin: 2019-12-31

Cena: do negocjacji

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA RADY GMINY Z BIUREM RADY ORAZ ORGANEM WYKONAWCZYM

Cele i korzyści: Wypracowanie prawidłowych relacji pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym, opartych na obowiązujących regulacjach prawnych oraz w świetle zapisów statutowych, z udziałem pracowników odpowiedzialnych za obsługę Rady.

Adresaci: Przewodniczący, wiceprzewodniczący rad, radni, sekretarze i pracownicy biur rady oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniem.

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal). W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik wydziału budownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sulechów, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedury administracyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Od wielu lat współpracuje, jako szkoleniowiec, z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

Program:
1. Struktura organizacyjna gminy, powiatu.
2. Zadania rady i organu wykonawczego.
3. Organizacja współpracy rady z organem wykonawczym (regulacje statutowe).
4. Sesja rady i posiedzenia komisji rady:
- Przygotowanie sesji i komisji.
- Obsługa sesji rady.
- Dokumentowanie obrad rady i komisji.
- Uchwały i inne akty normatywne.
5. Status prawny i zadania przewodniczącego rady.
- Porządek obrad (wprowadzanie zmian).
- Wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesjami rady i posiedzeniami komisji.
- Podejmowanie czynności zapewniających przewodniczącemu rady sprawne kierowanie pracą rady.
- Interpelacje.
- Rozpatrywanie skarg na organy.
6. Status prawny i zadania przewodniczących komisji i radnych.
7. Współpraca pracowników biura rady z przewodniczącym rady, przewodniczącymi komisji i radnymi.
8. Organizacja biura rady i jego pracy.
9. Przygotowywanie dokumentów, ogłoszeń, zaproszeń związanych z funkcjonowaniem rady.
10. Inne płaszczyzny aktywności biura rady i radnych.

Czas trwania szkoleń: 1 dzień, 5 godzin zegarowych w godzinach 10.00 - 15.00
Proponowane terminy realizacji: listopad, grudzień 2018 r., styczeń 2019 r.
Miejsce realizacji: Siedziba Zamawiającego

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: