PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY RADY W ŚWIETLE RODO

Miejsce: Siedziba Zamawiającego

Termin: 2019-12-31

Cena: do negocjacji

Pliki do pobrania

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY RADY W ŚWIETLE RODO

Adresaci:
- Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych
- Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
- Administratorzy, Danych Osobowych (ADO)
- Specjaliści ds. ochrony danych osobowych

Cele i korzyści:
- Wprowadzenie do nowych przepisów ogólnego Rozporządzenia Unijnego (RODO)
- Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na aktualnych i nowych zasadach

Program:
I. Uregulowania prawne:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r;
2. Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
3. Analiza definicji ustawowych (dane osobowe, zbiór danych, przetwarzanie danych, ADO, IOD, UODO)
4. Definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne)
5. Nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe
6. Co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?
7. Czy dane służbowe podlegają ochronie?
8. Koncepcja wspólnego administratora danych w administracji publicznej - problemy praktyczne, stanowisko GIODO/UODO.
II. RODO: zakres zbieranych danych osobowych, ochrona danych, obowiązki radnych
1. Zakres zmian i ich właściwość przedmiotowa.
2. Zmiany w ochronie danych osobowych w prawodawstwie europejskim (cel zmian i efekty)
3. Dane osobowe - co to jest według RODO
4. Zasady przetwarzania danych w RODO
5. Dane zwykłe a dane wrażliwe - jak przebiega podział?
6. Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem udzielenia zgody
7. Przetwarzanie danych
8. Powierzenie przetwarzania danych
9. Zbiór danych - czym jest według RODO?
10. Zasada profilowania
11. Dyrektywy Privacy by design i Privacy by Default
12. Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
13. Okres przechowywania danych obywateli i pracowników jednostki oraz warunki ich pozyskania
14. Zasada adekwatności
15. Kiedy można zbierać dane wrażliwe?
16. Prawa obywatela - obowiązek uaktualnienia, obowiązek informacyjny i sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
17. Kiedy można przetwarzać dane obywateli i pracowników?
18. Czy dopuszczalne jest kserowanie lub skanowanie dowodów osobistych obywateli?
19. Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
20. W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?
21. Rola radnych w zakresie ochrony danych osobowych
22. Prawa osób, których dane dotyczą:
a. Prawo do uzyskania kopii danych;
b. Prawo do bycia zapomnianym;
c. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
d. Prawo do przenoszenia danych;
e. Prawo do sprostowania danych.
III. Urząd Ochrony Danych Osobowych. Odpowiedzialność prawna podmiotów przetwarzających dane osobowe
1. Kontrole
2. Uprawnienia UODO
3. Nowe kompetencje UODO w świetle nowej Ustawy o ODO
4. Jakie sankcje grożą podmiotom przetwarzającym dane niezgodnie z przepisami?
5. Odpowiedzialność cywilnoprawna i administracyjna Administratora Danych oraz pracowników.
6. Odpowiedzialność karna Administratora Danych.
IV. Panel dyskusyjny.

Czas trwania szkoleń: 1 dzień, 5 godzin zegarowych w godzinach 10.00 - 15.00
Proponowane terminy realizacji:  listopad, grudzień 2018 r., styczeń 2019 r.
Miejsce realizacji: Siedziba Zamawiającego

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: