PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO RADY, PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI I RADNYCH ORAZ BIUR RADY W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM OBECNEJ I ROZPOCZĘCIEM NOWEJ KADENCJI RADY

Miejsce: Warszawa, Żurawia 3

Termin: 2019-12-31

Cena: do negocjacji

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO RADY, PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI I RADNYCH ORAZ BIUR RADY W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM OBECNEJ I ROZPOCZĘCIEM NOWEJ KADENCJI RADY

Cele i korzyści: Omówienie przepisów dotyczących zakończenia obecnej kadencji i początku nowej, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i obowiązków przewodniczącego rady, radnych oraz biur rady. W szczególności omówione zostaną zmiany w organizacji rady w związku z nową ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Adresaci: Przewodniczący, wiceprzewodniczący rad, radni, sekretarze i pracownicy biur rady oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniem.

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

Program:
1) Termin zakończenia bieżącej kadencji rady.
2) Zakończenie kadencji a praca rady:
a. Proces uchwałodawczy a koniec kadencji.
b. Skargi i wnioski a koniec kadencji.
c. Podsumowanie pracy rady.
3) Obowiązki przewodniczącego rady w związku z zakończeniem kadencji:
a. Obieg dokumentów.
b. Analiza oświadczeń majątkowych i ich przekazanie.
c. Ostatnia sesja (protokoły i uchwały).
4) Obowiązki przewodniczących komisji w związku z zakończeniem kadencji:
a. Zakończenie i podsumowanie prac komisji (sprawozdanie).
b. Sprawozdania komisji z pracy w ostatnim roku/kadencji.
c. Czy rada zatwierdza sprawozdania komisji?
5) Działalność komisji rewizyjnej a koniec kadencji:
a. Prowadzone postępowania kontrolne a koniec kadencji.
b. Podsumowanie efektów pracy komisji rewizyjnej w okresie kadencji.
6) Zakończenie kadencji a wygaśnięcie mandatu radnych.
7) Prawa i obowiązki radnego związane z końcem kadencji rady:
a. Obowiązek złożenia ostatnich oświadczeń majątkowych.
b. Obowiązek rozliczenia się z powierzonych dokumentów, urządzeń i sprzętu elektronicznego, pobranych zaliczek.
c. Prawo uzyskania wszystkich świadczeń związanych z pełnieniem mandatu – dieta proporcjonalna czy cała?
d. Prawa radnego w związku z pracą zawodową.
8) Rozliczenie dokumentów, pieczątek i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego.
9) Ochrona radnego po zakończeniu kadencji.
10) Podsumowanie pracy radnych.
11) Koniec kadencji rady a zakończenie działalności organu wykonawczego:
a. Koniec kadencji a działalność organu wykonawczego.
b. Zasada ciągłości działania organu wykonawczego.
c. Upoważnienia i pełnomocnictwa a koniec kadencji.
12) Koniec kadencji a dalsze wykonywanie obowiązków zastępców wójta (członków zarządu), sekretarzy i skarbników.
13) Przyjęcie nowych regulacji statutowych – prawo czy obowiązek?
14) Wybory 2018 r.
15) Obowiązki biura rady w związku z końcem kadencji i początkiem nowej:
a. Procedura zwołania pierwszej sesji nowej rady.
b. Nowe zasady obrad i głosowań w kadencji 2018-2023.
c. Przewodniczący senior.
d. Obligatoryjne elementy pierwszej sesji (scenariusz posiedzenia).
e. Ślubowanie radnych i wójta.
f. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.
g. Wybór przewodniczących komisji.
h. Wybór członków komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji oraz innych komisji.
16) Umowy na powierzenie sprzętu, protokoły zdawczo-odbiorcze.
17) Orzecznictwo.
18) Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania szkoleń: 1 dzień, 5 godzin zegarowych w godzinach 10.00 - 15.00
Proponowane terminy realizacji:  listopad, grudzień 2018 r., styczeń 2019 r.
Miejsce realizacji: Siedziba Zamawiającego

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: