PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Efektywne zarządzanie zespołem, motywowanie pracowników

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-03-18

Cena: 459 zł

Efektywne zarządzanie zespołem, motywowanie pracowników

Data: 18 marca 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Uczestnicy otrzymają skuteczne i profesjonalne narzędzia z zakresu zarządzania grupą/zespołem. Prowadzący szkolenie przekaże uczestnikom wiedzę i umiejętności nt. sposobów zwiększenia motywacji u członków grupy/zespołu. Uczestnicy zostaną zapoznani ze stylami kierowania grupą/zespołem. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość pracy z doświadczonym trenerem – coachem – mentorem z wykorzystaniem metody coachingowej i warsztatów z przewagą części praktycznej.

Adresaci: Kadra zarządzająca, kierownicy wydziałów, jednostek organizacyjnych, zespołów itd. oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący: Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, nauczyciel akademicki, trener członków korpusu służby cywilnej (wyżsi urzędnicy państwowi, naczelnicy, dyrektorzy generalni urzędów) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej w roku 2012. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pracy z trudnym klientem, stresem i wypaleniem zawodowym.

Program:
1. Gra szkoleniowa – integracja grupy/zespołu.
2. Wprowadzenie – różnice i podobieństwa pomiędzy grupą a zespołem, sposoby pracy.
3. Warsztat I – Kompetencje.
a. Menedżer czy lider, cechy przywódcy, umiejętności przywódcy.
b. Świadome przywództwo.
c. Narzędziownia menedżera.
d. Umiejętność podejmowania decyzji.
e. Budowanie zespołu – dobór członków, rozwój i zaangażowanie.
4. Warsztat II – Style kierowania grupą/zespołem.
a. Psychologia szefa.
b. Proces grupowy.
c. Zarządzanie zespołem osób dorosłych.
d. Fazy rozwoju grupy.
e. Dopasowanie stylu do sytuacji.
5. Warsztat III - Motywowanie zespołu, zarządzanie relacjami.
a. Znaczenie świadomości celów w motywowaniu członków grupy/zespołu.
b. Co motywuje członków mojej grupy/zespołu – indywidualizacja procesu motywacji.
c. Narzędziownia menedżera – motywatory materialne oraz pozamaterialne.
d. Systemy ocen pracowniczych i ich rola.
e. Feedback – profesjonalne udzielanie bieżącej informacji zwrotnej.
6. Warsztat IV - Zarządzanie grupą/zespołem.
a. Komunikacja – werbalna i niewerbalna, jakość procesu komunikacji i jej wpływ na zarządzanie grupą/zespołem.
b. Aktywne słuchanie – trzy poziomy słuchania.
c. Bariery komunikacyjne – co nam przeszkadza w porozumieniu.
d. Delegowanie zadań – co delegować, w jaki sposób, komu, błędy w delegowaniu.
e. Kontrola zespołu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 marca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 4 marca. Cena po 4 marca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: