PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Kurs: Akademia podatku VAT dla samorządów - jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT w 2019 roku oraz po zmianach przepisów w 2020 roku.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-07-09

Cena: 759 zł      709 zł

Kurs: Akademia podatku VAT dla samorządów - jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT w 2019 roku oraz po zmianach przepisów w 2020 roku.

Data: 9-10 lipca 2019, 10:00 - 15:00

Szanowni Państwo,
Rok 2019 to kolejny rok w trakcie, którego wprowadzonych zostało dużo ważnych zmian w zakresie rozliczania i wykazywania podatku VAT. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić szereg zmian w 2020 roku, do czego na bieżąco należy się przygotowywać. Planowane kontrole ze strony NIK oraz Izb Rozrachunkowych powinny zmobilizować organ prowadzący oraz podległe jednostki organizacyjne do weryfikacji już zastosowanych rozwiązań w zakresie wdrożenia centralizacji oraz rozliczania podatku VAT.
Zaproponowane dwudniowe szkolenie w praktyczny sposób wskaże jak prowadzić bieżące rozliczenia, przygotować się do planowanych zmian oraz kontroli organów zewnętrznych.

Adresaci: Skarbnicy, księgowi, kierownicy jednostek, oraz wszystkie osoby, które są, lub będą zobowiązane rozliczać, lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT.

Cele: W trakcie zajęć przedstawione zostaną zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce. W kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną wprowadzone i planowane zmiany, sposób rozliczania nieruchomości, użytkowania wieczystego, podatku VAT w projektach UE oraz kwalifikowania i odliczania podatku. Podczas szkolenia wskazane zostaną etapy wdrażania centralizacji, rozliczeń oraz aktualizacji dokumentów wdrożeniowych. Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT oraz wskazać praktyczne rozwiązania.

Korzyści: Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Poznają planowane zmiany, które pozwolą dużo wcześnie przygotować się do omawianych zagadnień. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak przygotować się do bardzo ważnych i trudnych zmian oraz ewentualnych planowanych kontroli.

Prowadzący: Trener z zakresu podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz podatku VAT w projektach UE. Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia. Wieloletnia główna księgowa oraz doradca i konsultantka przy projektach systemowych, inwestycyjnych i szkoleniowych dla firm i samorządów z zakresu projektów UE. Z projektami UE związana od początku ich funkcjonowania w Polsce. Praktyk pozyskujący dofinansowanie, przygotowanie dokumentacji projektu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej aż po rozliczanie i kontrolę projektów UE. Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej projektów UE, monitoringu, rozliczania i kontroli projektów.

Program:
Dzień I
1. Zasady rozliczania podatku
a) Definicje podatkowe, jako jeden z aspektów wyjaśnień pojęć ustawowych.
b) Podstawa opodatkowania, na co zwrócić uwagę.
c) Rozpoznanie momentu podatkowego zasady ogólne i szczególne w ustawie.
d) Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach oraz jednostkach podległych:
- Najem, dzierżawa, media w tym znaczenie umów cywilnoprawnych.
- Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek.
- Sprzedaż nieruchomości, wywłaszczenie, zamiana, przekazanie.
- Użytkowanie wieczyste – opłata wstępna, opłata roczna, sprzedaż, przekształcenie.
- Wyżywienie i pobyt w placówkach oświatowych – zasady opodatkowania, zwolnienia i rozpoznania momentu podatkowego.
- Pomoc społeczna – rozliczenie, korekty w przypadku otrzymania decyzji po terminie złożenia miesięcznego rozliczenia.
- Organizacja kolonii, półkolonii, kursów a zasady stosowania zwolnienia i opodatkowania.
- Konkursy, festyny, promocja – czy od przekazywanych nagród, materiałów należy odprowadzić podatek VAT?
- Opłaty za wstęp na basen, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne.
- Internat, bursa – zasady opodatkowania.
2. Faktury – zasady oraz moment wystawiania i korygowania w tym wskazanie zmian.
3. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – nowe przepisy ustawowe.
Dzień II
1. Zmiana stawek podatkowych – Wiążąca Informacja Stawkowa.
2. Projekty sfinansowane w całości lub w części ze środków UE.
a) Dotacje UE z przeznaczeniem na zadania statutowe samorządów.
b) Dotacje UE oraz wkład mieszkańców, – kiedy i czy opodatkowanie?
c) Kwalifikowalność podatku VAT w projektach UE.
3. Mechanizm podzielonej płatności.
a) Podzielona płatność dobrowolna od 01.07.2018 rok a problemy z wdrożeniem w samorządzie.
b) Zgoda Komisji Europejskiej na wprowadzenie obowiązkowe podzielonej płatności.
c) Problemy związane z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności – w tym przepływy finansowe pomiędzy jednostkami organizacyjnymi a organem, rachunki bankowe podatników.
4. Ustawa STIR a wpływ na dane w nowym wykazie podatników (biała lista podatników) – nowy obowiązek podatników oraz sankcje za nieprzestrzeganie przepisów.
5. Nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących (online, zwolnienia, NIP na paragonach) – w tym sankcje proponowane w projekcie zmian do ustawy VAT.
6. JPK i deklaracje podatkowe – prowadzenie ewidencji oraz likwidacja niektórych obowiązków – w tym weryfikacja prawidłowego sporządzenia pliku przez jednostki podległe.
7. Centralizacja rozliczeń a kontrole NIK, RIO – wskazanie odpowiedniej weryfikacji sporządzonych uchwał, zarządzeń, kontroli wewnętrznych oraz rozliczeń.
8. Inne zagadnienia poruszane przez uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 lipca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 709 zł netto przy zgłoszeniu do 25 czerwca. Cena po 25 czerwca to 759 zł. Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: