PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Najnowsze wprowadzone i planowane zmian w zakresie podatku VAT i innych ustaw w 2018 r. i 2019 r. z uwzględnieniem najnowszych orzeczeń i interpretacji

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-01-14

Cena: 459 zł

Najnowsze wprowadzone i planowane zmian w zakresie podatku VAT i innych ustaw w 2018 r. i 2019 r. z uwzględnieniem najnowszych orzeczeń i interpretacji

Data: 14 stycznia 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Skarbnicy, Główny Księgowy, osoby z pionu finansowo – księgowego odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie podatku VAT.

Cele i korzyści: Zapraszamy Państwa na szkolenie związane z zasadami funkcjonowania i rozliczania podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach podległych, zakładach budżetowych oraz innych podmiotach obowiązanych stosować przepisy ustawy VAT. Celem zajęć będzie przedstawienie kluczowych zmian wprowadzonych w 2018 roku oraz planowanych na 2019 r. Uczestnicy zapoznają się z problematyką split payment (czy obowiązkowy a jeśli tak, to w jakim zakresie) wraz z przedstawieniem praktycznych porad związanych z ewidencjonowaniem wpływów i wypływów podatku na wyodrębniony rachunek VAT, rozliczania dotacji UE przy OZE oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zasad dokonywania odliczeń i stosowania korekt z zastosowaniem prewspółczynnika oraz wiele innych bieżących zagadnień planowanych na 2019 r. Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe. Omówienie sposobów ograniczenia ewentualnych ryzyk, poprzez wskazanie zagadnień dotycząca tzw. należytej staranności w podatku VAT. Wszystkie omawiane zagadnienia znajdą oparcie w najnowszych interpretacjach organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz wyrokach TSUE.

Prowadzący: Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej projektów UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Program:
I. Przedstawienie wprowadzonych i planowanych zmian w zakresie podatku VAT i innych ustaw w 2018 r. i 2019 r.
1. Podzielona płatność (split payment) w ustawie VAT od 2018 r. i w 2019 r.
2. Odwrotne obciążenie - wskazanie zmian w 2019 r.
3. Nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących oraz on-line.
a) Obowiązkowa wymiana kas rejestrujących dla jednostek budżetowych
b) Harmonogram wprowadzania kas online
c) Branże objęte kasami online.
d) Zwolnienia z kas fiskalnych nowe Rozporządzenie
e) Od kiedy numer NIP na paragonach.
4. Dotacje UE – kiedy i czy opodatkowanie? Stanowisko Ministerstwa Finansów.
a) Przydomowe oczyszczalnie ścieków
b) Odnawialne źródła energii
c) Woda, ścieki wraz z przyłączami
d) Termomodernizacja budynków
100 minut.
5. Faktury – sposób wystawiania oraz wskazanie zmian
6. JPK i deklaracje podatkowe – prowadzenie ewidencji oraz likwidacja niektórych obowiązków - wskazanie zmian
7. Rozliczanie prewspółczynnikiem oraz korekty roczne – najnowsze wyroki i interpretacje.
8. Zmiana wykorzystywania w okresie objętym korektą z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE
9. Nowe podejście do odliczenia podatku VAT – wyrok NSA w sprawie korekty i stosowania prewspółczynników innych niż z rozporządzenia.
100 minut.
10. Nowe sankcje w VAT w związane z nieprawidłowymi rozliczeniami ze strony podatnika i służb finansowych – zmiany w Ordynacji podatkowej, kodeks karny skarbowy, kodeks karny i innych.
11. Czarna lista podatników
12. Biała lista podatników obejmująca wykaz rachunków bankowych.
13. Nowość – Katalog przesłanek „dochowania należytej staranności” – instruktaż dla urzędów skarbowych.
14. Przedstawienie innych zagadnień dotyczących podatku VAT w zależności od procesu legislacji.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 stycznia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 31 grudnia. Cena po 31 grudnia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: