PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-06-17

Cena: 459 zł

Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie

Data: 17 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cele: Podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Prowadzący: Wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Program:
1. Omówienie zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów - szczególnie w działach 730, 750, 853.
2. Nowy paragraf dochodów: 022 Danina solidarnościowa.
3. Zmiana paragrafów dochodów 227 i 252.
4. Zmiana paragrafów wydatków: 226, 227, 250, 252, 260, 405, 412, 444.
5. Uchylenie paragrafu dochodów i wydatków 253.
6. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:
- Odsetki 091, 092.
- Wpływy z różnych opłat 069, a 097.
- Kary 057 i 058.
- Inne min. 094, 095, 291 i 295, 666 i 669.
7. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
- Materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606.
- Oprogramowania 430 a 421, 443, 424.
- Umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409.
- Nagród konkursowych 419 a 304.
- Opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443.
- Świadczeń 311 a 302.
- Delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442.
- Ekspertyz 439.
- Tłumaczeń 438.
- Usług między JST 433.
- Energii 426,
- Usług zdrowotnych 428 a 430.
- Szkoleń 455, 470 i 430.
- Opłat komorniczych 461.
- Remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.
8. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
9. Pytania.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 czerwca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 3 czerwca. Cena po 3 czerwca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: