PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Pracowników Kadr: "Rozwój umiejętności interpersonalnych"

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-03-25

Cena: 185/459 zł

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Rozwój umiejętności interpersonalnych

25 marca 2019 r. 10:00-15:00

Cele i korzyści: 
- Rozwój umiejętności zarządzania sobą w czasie
- Poznanie skutecznych narzędzi podnoszących jakość zarządzania sobą w czasie
- Uświadomienie sobie czynników stresotwórczych mających wpływ na powstanie syndromu wypalenia zawodowego.
- Poznanie praktycznych metod radzenia sobie ze stresem i ograniczanie jego poziomu.
- Uświadomienie konsekwencji pozostawania w stanie wypalenia zawodowego.
- Poznanie praktycznych metod radzenia sobie z syndromem wypalenia zawodowego.
- Rozwój umiejętności interpersonalnych (komunikacja, asertywność, praca z klientem)
- Nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu savoir-vivre i protokołu dyplomatycznego
- Zdobycie większej pewności siebie poprzez świadomość swoich zalet
- Nabycie umiejętności łatwiejszego osiągania celów zawodowych i osobistych, unikają kłopotliwych sytuacji
- Praca z doświadczonym trenerem – coachem – mentorem z wykorzystaniem metody coachingowej, warsztatów, przewagą części praktycznej
- Wymiana doświadczeń

Prowadzący: absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, właściciel firmy szkoleniowej, trener, mentor, coach akredytowany przez International Institut of Coaching & Mentoring oraz Noble Manhattan Coaching. Ambasador w Polsce marki Noble Manhattan Coaching. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor przewodnika po Zielonej Górze wydanego w trzech językach oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych drukowanych w książkach i czasopismach. Redaktor naczelny publikacji książkowej oraz dwóch czasopism wydawanych w latach 1999-2011. Interesuje się strategiami rozwoju przedsiębiorstw w perspektywie zarządzania zasobami ludzkimi oraz wspieraniu innowacji. Jeden z pionierów w Polsce szkoleń z zakresu komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. Opiekun przedsiębiorstw typu start-up w Parku Przemysłowym Łomża. Ekspert zewnętrzny Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Autor ponad dwudziestu strategii rozwoju dla przedsiębiorstw z branży wysokich technologii. Doradca w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza przy opracowywaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z umiejętności twardych i miękkich (ponad 7000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych). Autor systemu ocen pracowniczych wdrożonego w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Nauczyciel akademicki. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. Prowadzi szkolenia m.in. z następujących obszarów: język urzędowy, zarządzanie zespołem zarządzanie relacjami, świadome przywództwo, motywowanie pracowników, systemy ocen pracowniczych, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny, komunikacja wewnętrzna, coaching i mentoring, radzenie sobie ze stresem i syndromem wypalenia zawodowego, zarządzanie czasem, przedsiębiorczość akademicka.

Program:
MODUŁ I – EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
A
1. Zarządzanie czasem i zarządzanie sobą w czasie – wprowadzenie
2. Tworzenia zegarów aktywności
3. Ja i mój czas – analiza zegarów aktywności
4. Różnice w subiektywnym i obiektywnym odczuwaniu czasu
5. Trudności w gospodarowaniu czasem - „Pożeracze czasu”
6. „Zwalniacze czasu”
7. Pozytywne i negatywne nawyki związane z gospodarowaniem czasem
8. Praca nad własnym czasem
B
1. Wyznaczanie priorytetów w pracy (reguła Pareto, metoda ABC, matryca Eisenhowera
2. Planowanie czasu:
- ustalanie celów,
- reguły skutecznego planowania,
- planowanie w różnych perspektywach czasowych, planowanie roczne, kwartalne, miesięczne i dzienne: (metoda Gantta, metoda ALPEN) .
3. Organizacja dnia: krzywa dobowej wydajności, przerwy w pracy, przezwyciężanie trudności.
4. Planowanie na piśmie – kalendarze.
5. Błędy w planowaniu.
C
1. Kontrola przebiegu planu dnia
2. Zarządzanie czasem w pracy, współpraca, delegowanie zadań, odmawianie, relacje z innymi.
3. Motywacja i chęci do działania.
4. Radzenie sobie z lenistwem i własnymi ograniczeniami.
5. Relaks i umiejętność odpoczynku.
6. Narzędzia pomocne w planowaniu.
7. Tworzenie indywidualnych planów działania.
8. Kalendarze, organizery, plannery, inne narzędzia do planowania czasu
MODUŁ II – ASERTYWNA KOMUNIKACJA
1. Rodzaje komunikacji:
- komunikacja asertywna
- komunikacja pasywna
- komunikacja uległa
- komunikacja agresywna
- komunikacja manipulacyjna
2. Asertywność w komunikacji:
- definicja asertywności
- zalety i wady komunikacji asertywnej
- dziesięć zasad udanej komunikacji wg Dale'a Carnegie'ego
- agresja – asertywność – uległość
- narzędzia asertywnej komunikacji ("zdarta płyta", "jujitsu", "jestem słoniem", "kocham, ale nie dam")
- komunikat otwarty typu "ja"
3. Werbalna komunikacja asertywna:
- cechy dobrego rozmówcy
- zasada Kubusia Puchatka
- narzędzia komunikacyjne: parafrazowanie, klaryfikowanie, dowartościowanie
- analiza transakcyjna Ericha Berne'a
- ucziwa i nieuczciwa kłótnia Ericha Berne'a
- osiem ukrytych programów Ericha Berne'a
- elementy aktywnego słuchania
- bariery komunikacyjne
4. Niewerbalna komunikacja asertywna:
- kontakt wzrokowy
- postawa ciała
- gesty i ich znaczenie
- głos
- spójność przekazu
5. Narzędzia coachingowe wspomagające asertywną komunikację.
MODUŁ III – ELEMENTY POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ W URZĘDZIE
1. Warsztaty z języka urzędowego
MODUŁ IV- TRENING RADZENIA SOBIE ZE STRESEM I PRZECIWDZIAŁANIA SYNDROMOWI WYPALENIA ZAWODOWEGO
1. Pojęcie stresu zawodowego.
2. Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem, metody i trening relaksacji.
3. Syndrom wypalenia zawodowego, definicja i przebieg wypalenia zawodowego.
4. Radzenie sobie z sytuacją wypalenia zawodowego.
MODUŁ V- SAVOIR VIVRE I DRESS CODE W PRACY URZĘDNIKA
1. Savoir-vivre w kontekście kodeksów i zachowań etycznych.
2. Podstawowe zasady: zasada wzajemności, zasada uszanowania prywatności, zasada starszeństwa, zasada tolerancji, zasada dyskrecji, zasada punktualności, zasada zdrowego rozsądku.
3. Zasady precedencji: w kontekście przywitania się, pożegnania, poznawania się, zwrotów grzecznościowych typu „dzień dobry", tzw. powitania „dyplomatyczne”.
4. Savoir vivre w kontekście komunikacji niewerbalnej.
5. Jak reagować na gafy - czyli jak powinni zachować się dżentelmen i dama?
6. Telefoniczny savoir-vivre.
7. Biurowy dress code - zasady obowiązujące kobiety i mężczyzn.
8. Organizacja przyjęć biznesowych i dyplomatycznych - rodzaje przyjęć, spotkań konferencji.
9. Savoir-vivre 2.0 - netykieta - zasady tworzenia maili, wizerunku urzędu w Internecie, mediach społecznościowych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 marca 2019 r. na fax: (22) 351 93 10 lub e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc grudzień. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Pracowników Kadr to 409 zł przy zgłoszeniu do 11 marca. Koszt szkolenia po 11 marca to 459 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, obiad oraz konsultacje po szkoleniu.

Miejsce szkolenia: Siedziba Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, IV piętro, sala 421

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: