PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Wymagany zakres miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-06-13

Cena: 459 zł

Wymagany zakres miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Data: 13 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: 
- Pracownicy urzędów gmin.
- Pracownicy innych organów administracji publicznej.
- Deweloperzy.
- Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

Cele: 
- Analiza przepisów dotyczących prawnych uwarunkowań planowania przestrzennego.
- Przedstawienie kluczowych problemów planowania przestrzennego.
- Analiza wybranych orzeczeń sądów powszechnych i administracyjnych.
- Określenie rozumienia wybranych instytucji planistycznych.
- Określenie kluczowych błędów popełnianych przez organy gmin.

Prowadzący: Radca prawny, kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, praktyk z doświadczeniem przy obsłudze prawnej inwestorów, gmin, województw, a także organów administracji centralnej, autor kilkuset publikacji (w tym książek) z wyżej wymienionego zakresu.

Program:
1. Określanie przeznaczenia terenu w planie; przeznaczenie mieszane, przeznaczenie główne i uzupełniające.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; uzasadnienie dla ograniczeń zabudowy.
100 minut.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu; rozbieżności w dokonywanej wykładni.
4. Tymczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenu - co konkretnie należy przez to rozumieć.
5. Renta planistyczna; dopuszczalna jej wysokość i sposób różnicowania.
100 minut.
6. Infrastruktura techniczna w planach miejscowych.
7. Zasady i warunki scaleń i podziałów nieruchomości.
8. Postanowienia fakultatywne; określanie kolorystyki dachów.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 czerwca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 30 maja. Cena po 30 maja to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: