PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Obowiązki starosty w zakresie przyjmowania i postępowania z rzeczami znalezionymi

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-01-15

Cena: 459 zł

Obowiązki starosty w zakresie przyjmowania i postępowania z rzeczami znalezionymi oraz rozliczeniem kosztów przechowywania, utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz poszukiwaniem osób uprawnionych do odbioru

Data: 15 stycznia 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Omówienie podstaw prawnych regulujących funkcjonowanie biura rzeczy znalezionych, zadań i praw przechowującego wynikające z kodeksu cywilnego (przechowanie, zatrzymanie, zbycie rzeczy), tryb postępowania w sytuacjach najczęściej występujących w przypadku przechowywania rzeczy znalezionych, postępowanie przy przechowywaniu rzeczy wartościowych na tle aktualnego orzecznictwa.

Adresaci: Osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie biur rzeczy znalezionych

Prowadzący: Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego i finansów publicznych, audytu, kontroli zarządczej i wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń także dla sektora bankowego oraz członków organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, współpracy z NGO, nadzoru właścicielskiego, kontroli zarządczej i ryzyka w jednostkach sektora samorządowego i administracji rządowej.

Program:
1. Wprowadzenie – omówienie aktualnych przepisów oraz ostatnich zmian.
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o rzeczach znalezionych.
3. Organizacja realizacji zadania własnego powiatu (biuro rzeczy znalezionych) oraz obowiązki starosty.
4. Obowiązki i prawa znalazcy.
5. Zasady ustalania znaleźnego oraz nagrody.
6. Zadania i prawa przechowującego wynikające z kodeksu cywilnego (przechowanie, zatrzymanie, zbycie rzeczy).
7. Tryb postępowania w sprawach:
- Odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy (protokół i poświadczenie).
- Pouczenia przez starostę znalazcę o prawie do znaleźnego oraz zasadach nabycia własności.
- Przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych.
- Poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych.
- Doręczania wezwania do odbioru rzeczy.
8. Zasady przechowywania rzeczy i postępowania z rzeczami szybko psującymi się.
9. Uprawnienie do odzyskania kosztów przechowania, kosztów utrzymania rzeczy w należytym stanie kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru.
10. Zasada odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną, przez znalazcę, czy przejście na własność powiatu.
11. Szczególny tryb postępowania przy znalezieniu pieniędzy, papierów wartościowych, złota.
12. Postępowanie z rzeczami stanowiącymi zabytki, materiały archiwalne, naukowe i artystyczne.
13. Sprzedaż.
14. Likwidacja depozytów.
15. Likwidacja rzeczy znalezionych.
16. Wybrane orzecznictwo.
17. Projekt wewnętrznej procedury i obiegu dokumentów związanych rzeczami znalezionymi.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 stycznia 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 1 stycznia. Cena po 1 stycznia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: