PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Dostęp do informacji publicznej w kontekście RODO w praktyce organów administracji publicznej

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-06-25

Cena: 459 zł

Dostęp do informacji publicznej w kontekście RODO w praktyce organów administracji publicznej

Data: 25 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Zdobycie wiedzy na temat dostępu do informacji publicznej, sposobów udostępniania informacji publicznej. Poszerzenie wiadomości z zakresu ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Nabycie umiejętności pomocnych w skutecznej kwalifikacji informacji znajdujących się w posiadaniu pracowników administracji publicznej. Uzyskanie pewności i poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej. Omówienie zasad pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej a także zasad funkcjonowania BIP-u, jako narzędzia powszechnego propagowania informacji publicznej. Przyswojenie wzajemnych relacji między udostępnianiem i odmową udostępniania informacji publicznych a ochroną danych osobowych wynikających z RODO.

Adresaci: Szefowie oraz pracownicy organów administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) administracji rządowej (urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, administracja zespolona i niezespolona) oraz ich jednostek organizacyjnych, wszystkie osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej.

Prowadzący: Radca prawny. Pełnomocnik Prezydenta Miasta. Długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Program:
1. Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej:
a. Konstytucyjna regulacja prawa do dostępu do informacji publicznej.
b. Normatywna regulacja prawa do dostępu do informacji publicznej na poziomie ustawowym.
2. Pojęcie informacji publicznej:
a. Informacja niebędąca informacją publiczną.
b. Informacja publiczna prosta.
c. Informacja publiczna przetworzona.
3. Zakres informacji podlegających udostępnieniu:
a. Otwarty katalog informacji i działań stanowiących informacje publiczną.
b. Pojęcie i konstrukcja normatywna dokumentu urzędowego.
c. Katalog danych i informacji egzemplifikowanych przez ustawę jako informacja publiczna.
4. Udostępnienie informacji jako czynność materialno-techniczna.
a. Terminy do udostepnienia informacji publicznej i ich charakter prawny.
b. Dopuszczalność i przesłanki przedłużenia terminu do udzielenia informacji publicznej.
100 minut.
5. Formy udostępniania informacji publicznej:
a. Określenie formy udostępnienia jako prawo wnioskodawcy.
b. Przekształcenie informacji publicznej w inną formę.
c. Umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej.
a. Decyzja administracyjna jako forma odmowy udostępnienia informacji publicznej, konstrukcja, elementy obligatoryjne, stosowanie KPA.
b. Ustawowe tajemnice jako przesłanki udostępnienia informacji publicznej:
- Prywatność osoby fizycznej.
- Dane osobowe, sposoby i przesłanki ich anonimizacji.
- Tajemnica przedsiębiorcy.
- Informacje niejawne.
- Tajemnica skarbowa.
- Prawa autorskie a udostępnianie informacji publicznej.
- Inne tajemnice ustawowo chronione.
c. Dostęp do informacji dla strony postępowania administracyjnego.
d. Dostęp do informacji dla strony postępowania przed sądami administracyjnymi.
e. Dostęp do informacji dla strony postępowania przed sądami cywilnymi i karnymi.
f. Przesłanki odmowy w przypadku informacji publicznej przetworzonej:
- Wezwanie wnioskodawcy do wykazania szczególnego interesu publicznego.
- Definicja normatywna szczególnego interesu publicznego.
7. Zasady pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej.
a. Brak podstawy prawnej do tworzenia ogólnych „cenników”.
b. Charakter prawny opłaty za udostępnienie informacji publicznej, sposób jej naliczania i tryb egzekucji.
100 minut.
8. Biuletyn Informacji Publicznej, konstrukcja i zasady funkcjonowania:
a. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jako oficjalny promulgator informacji publicznych organu administracji publicznej.
b. Wymagania formalno-prawne w stosunku do BIP, które muszą być spełnione przez urząd.
c. Rodzaje i kategorie informacji, które muszą być opublikowane w BIP, zdefiniowane w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
d. Jakie dane chronione nie powinny znaleźć się w dokumentach udostępnionych w BIP?
e. Czy warto publikować w BIP inne informacje publiczne, w stosunku do których nie ma obowiązku publikacji?
9. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów pochodzących z powszechnych wyborów oraz udostępnianie materiałów dokumentujących te posiedzenia.
10. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych z zakresu dostępu do informacji publicznej – najnowsze kierunki wykładni.
11. Udostępnianie i odmowa informacji publicznej w kontekście RODO:
a. Konstytucja i ustawa o dostępie do informacji publicznej a przepisy RODO, wzajemny stosunek regulacji.
b. Obowiązek informacyjny ciążący na podmiocie rozpatrującym wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
c. Uprawnienia podmiotów na gruncie RODO, składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 czerwca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 11 czerwca. Cena po 11 czerwca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: